Thông tin truyện

CHÂN LINH CỬU BIẾN

Tác giả:

Thụy Thu

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1378
0
Số lượng đánh giá: 0
Theo dõi

CHÂN LINH CỬU BIẾN

Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online.

Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu.

Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.

Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1 – Luyện Khí 01/10/2016
2 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 2 – Huyết Phù 01/10/2016
3 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 3 – Sơ Băng 01/10/2016
4 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 4 – Khiêu Chiến 01/10/2016
5 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 5 – Đồng Kính (Gương Đồng) 01/10/2016
6 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 6 – Bắt Đầu 01/10/2016
7 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 7 – Tỷ Đấu 01/10/2016
8 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 8 – Đánh Cuộc 01/10/2016
9 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 9 – Tương Trì 01/10/2016
10 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 10 – Đánh Bại 01/10/2016
11 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 11 – Lãnh Thiến 01/10/2016
12 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 12 – Đột Phá 01/10/2016
13 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 13 – Phần Thưởng 01/10/2016
14 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 14 – Tu Tâm 01/10/2016
15 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 15 – Chuyên Chức 01/10/2016
16 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 16 – Liệp Sát 01/10/2016
17 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 17 – Thu Hoạch 01/10/2016
18 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 18 – Nhiệm Vụ 01/10/2016
19 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 19 – Công Đảo 01/10/2016
20 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 20 – Đảo Chiến 01/10/2016
21 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 21 – Thu Vét 01/10/2016
22 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 22 – Công Lược 01/10/2016
23 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 23 – Tao Ngộ 01/10/2016
24 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 24 – Khởi Tranh 01/10/2016
25 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 25 – Phân Tranh 01/10/2016
26 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 26 – Giao Dịch 01/10/2016
27 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 27 – Huyền Thiết 01/10/2016
28 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 28 – Tầng Chín 01/10/2016
29 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 29 – Bổ Nhiệm 01/10/2016
30 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 30 – Mua Bán 01/10/2016
31 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 31 – Tính Kế 01/10/2016
32 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 32 – Kinh Doanh 01/10/2016
33 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 33 – Trộm Linh 01/10/2016
34 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 34 – Điển Tích 01/10/2016
35 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 35 – Nghe Lén 01/10/2016
36 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 36 – Kinh Biến 01/10/2016
37 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 37 – Ẩn Nấp 01/10/2016
38 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 38 – Vượt Cấp 01/10/2016
39 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 39 – Động Phủ 01/10/2016
40 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 40 – Tâm Thiện 01/10/2016
41 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 41 – Hậu Tích 01/10/2016
42 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 42 – Địa Khôn 01/10/2016
43 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 43 – Trần Luyện 01/10/2016
44 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 44 – Điền Viên 01/10/2016
45 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 45 – Hội Trường 01/10/2016
46 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 46 – Tiếp Tục 01/10/2016
47 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 47 – Kịch Liệt 01/10/2016
48 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 48 – Phi Xa 01/10/2016
49 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 49 – Áp Trục 01/10/2016
50 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 50 – Đấu Giá 01/10/2016
51 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 51 – Tuần Hải 01/10/2016
52 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 52 – Đánh Lén 01/10/2016
53 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 53 – Trọng Thương 01/10/2016
54 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 54 – Nghịch Tập 01/10/2016
55 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 55 – Cuồng Sát 01/10/2016
56 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 56 – Tái Đắc 01/10/2016
57 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 57 – Chuẩn Bị 01/10/2016
58 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 58 – Dung Huyết 01/10/2016
59 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 59 – Dị Biến 01/10/2016
60 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 60 – Nội Môn 01/10/2016
61 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 61 – Thiên Linh Điện 01/10/2016
62 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 62 – Thính Đào Quyết 01/10/2016
63 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 63 – Dậy Sóng 01/10/2016
64 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 64 – Chuẩn Bị Tác Chiến 01/10/2016
65 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 65 – Chuẩn Bị Tác Chiến (2) 01/10/2016
66 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 66 – Chuẩn Bị Tác Chiến (3) 01/10/2016
67 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 67 – Chuẩn Bị Tác Chiến (4) 01/10/2016
68 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 68 – Chuẩn Bị Tác Chiến (5) 01/10/2016
69 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 69 – Chuẩn Bị Tác Chiến (6) 01/10/2016
70 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 70 – Chuẩn Bị Tác Chiến (7) 01/10/2016
71 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 71 – Đại Chiến Lai Lâm 01/10/2016
72 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 72 – Tiểu Nhịch Tập 01/10/2016
73 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 73 – Tiểu Nhịch Tập 2 01/10/2016
74 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 74 – Du Kích Chiến 01/10/2016
75 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 75 – Mưu Phá Trận 01/10/2016
76 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 76 – Đại Trận Phá 01/10/2016
77 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 77 – Tiểu Đào Vong 01/10/2016
78 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 78 – Đại Truy Sát 01/10/2016
79 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 79 – Đại Truy Sát (2) 01/10/2016
80 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 80 – Trọng Thưởng 02/10/2016
81 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 81 – Dung Huyết Khố 02/10/2016
82 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 82 – Dung Huyết Khố 2 02/10/2016
83 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 83 – Ngư Ông Đến 02/10/2016
84 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 84 – Mưu Liên Hợp 02/10/2016
85 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 85 – Mưu Liên Hợp 2 02/10/2016
86 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 86 – Chuyện Phiền Lòng 02/10/2016
87 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 87 – Di Dời Linh Mạch 02/10/2016
88 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 88 – Khai Phóng Hải Cấm 02/10/2016
89 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 89 – Cần Cho Tu Luyện 02/10/2016
90 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 90 – Phi Linh Khư 02/10/2016
91 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 91 – Linh Đảo Khai 02/10/2016
92 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 92 – Trên Thương Sơn 02/10/2016
93 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 93 – Luyện Khí Điện 02/10/2016
94 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 94 – Giết Bốn Người 02/10/2016
95 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 95 – Cướp Linh Thảo 02/10/2016
96 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 96 – Đánh – Đập – Cướp 02/10/2016
97 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 97 – Niềm Vui Bất Ngờ 02/10/2016
98 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 98 – Tu Vi Thăng Tiến 02/10/2016
99 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 99 – Phi Linh Phong 02/10/2016
100 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 100 – Đoán Đan Phủ 02/10/2016
101 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 101 – Thiên Chung Túc 02/10/2016
102 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 102 – Phi Linh Bế 02/10/2016
103 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 103 – Phi Linh Bế (2) 02/10/2016
104 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 104 – Đại Thủ Bút 02/10/2016
105 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 105 – Vẫn Là Bại 02/10/2016
106 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 106 – Dưỡng Hồn Mộc 02/10/2016
107 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 107 – Bắc Hải Quyết 02/10/2016
108 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 108 – Phách Mại Hội 02/10/2016
109 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 109 – Dung Huyết Châu 02/10/2016
110 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 110 – Ngân Trầm Thiếc 02/10/2016
111 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 111 – Phá Cấm Phù 02/10/2016
112 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 112 – Hoãn Trùng Hải 02/10/2016
113 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 113 – Tam Tài Sát 02/10/2016
114 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 114 – Phá Tam Tài 02/10/2016
115 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 115 – Âm Thầm Truy Tung 02/10/2016
116 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 116 – Đại Đào Sát 02/10/2016
117 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 117 – Yêu Tộc Hải 02/10/2016
118 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 118 – Thiền Lang Tước 02/10/2016
119 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 119 – Yêu Thú Lĩnh 02/10/2016
120 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 120 – Tầng Thứ Tư 02/10/2016
121 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 121 – Luyện Đan Sư 02/10/2016
122 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 122 – Huyết Linh Đan 02/10/2016
123 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 123 – Thu Phi Kỵ 02/10/2016
124 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 124 – Ngả Bá Thao 02/10/2016
125 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 125 – Ý Ngoại Cục 02/10/2016
126 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 126 – Loạn Chiến Cuộc 02/10/2016
127 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 127 – Cục Trung Cục 02/10/2016
128 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 128 – Nguyên Thủy Cự Ngạc 02/10/2016
129 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 129 – Hiểm Phá Vòng Vây 02/10/2016
130 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 130 – Ngộ Đại Thế 02/10/2016
131 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 131 – Chém Cự Ngạc 02/10/2016
132 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 132 – Thu Vân Đảo 02/10/2016
133 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 133 – Truyền Tống Trận 02/10/2016
134 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 134 – Tới Đúng Lúc 02/10/2016
135 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 135 – Một Đối Mười 02/10/2016
136 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 136 – Ai Là Thầy? 02/10/2016
137 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 137 – Cung Trang Nữ 02/10/2016
138 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 138 – Kỳ Môn Đan 02/10/2016
139 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 139 – Tam Sắc Y 02/10/2016
140 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 140 – Lễ Bái Sư (1) 02/10/2016
141 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 141 – Lễ Bái Sư (2+3) 02/10/2016
142 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 142 – Khởi Tranh Chấp 02/10/2016
143 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 143 – Lễ Ra Mắt 02/10/2016
144 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 144 – Lễ Ra Mắt (2) 02/10/2016
145 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 145 – Mười Tám Tướng 02/10/2016
146 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 146 – Gây Khó Khăn 02/10/2016
147 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 147 – Tầng Thứ Sáu 02/10/2016
148 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 148 – Nhiệm Vụ Mới 02/10/2016
149 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 149 – Tinh Phong Khởi 02/10/2016
150 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 150 – Ai Tới Trước 02/10/2016
151 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 151 – Khai Môn Hồng 02/10/2016
152 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 152 – Bạch Sa Quần 02/10/2016
153 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 153 – Hồi Hồn Liễu 02/10/2016
154 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 154 – Đấu Chân Nhân 02/10/2016
155 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 155 – Bị Truy Nã 02/10/2016
156 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 156 – Tam Nhân Hành 02/10/2016
157 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 157 – Tam Nhân Hành (Tiếp) 02/10/2016
158 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 158 – Thất Tinh Thiên 02/10/2016
159 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 159 – Kim Kiên Quả 02/10/2016
160 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 160 – Dung Tâm Đan 02/10/2016
161 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 161 – Đoán Tâm Đan 02/10/2016
162 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 162 – Chỉ Một Kiếm 02/10/2016
163 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 163 – Tầng Thứ Bảy 02/10/2016
164 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 164 – Tử Tinh Phong 02/10/2016
165 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 165 – Phong Vương Tương 02/10/2016
166 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 166 – Lạc Kim Cốc 02/10/2016
167 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 167 – Hung Hiểm Địa 02/10/2016
168 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 168 – Vạn Độc Tương 02/10/2016
169 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 169 – Vạn Độc Thương (2+3) 02/10/2016
170 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 170 – Vẫn Nguyên Sát 02/10/2016
171 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 171 – Thất Tinh Điện 02/10/2016
172 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 172 – Đại Thu Hoạch 02/10/2016
173 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 173 – Cuối Cùng Gặp Nhau 02/10/2016
174 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 174 – Thích Tử Thái 02/10/2016
175 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 175 – Tinh Điện Khai (1) 02/10/2016
176 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 176 – Tinh Điện Khai (2) 02/10/2016
177 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 177 – Tinh Điện Khai (3) 02/10/2016
178 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 178 – Tinh Điện Khai (4) 02/10/2016
179 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 179 – Tinh Điện Khai (5) 02/10/2016
180 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 180 – Tinh Điện Khai (6+7) 02/10/2016
181 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 181 – Tinh Điện Khai (8) 02/10/2016
182 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 182 – Tinh Điện Khai (Cuối) 02/10/2016
183 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 183 – Nguyên Thần Châu 02/10/2016
184 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 184 – Kim Giao Đảo 02/10/2016
185 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 185 – Tiểu Cầm Nhi 02/10/2016
186 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 186 – Kim Lân Phủ 02/10/2016
187 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 187 – Kình Sa Tướng 02/10/2016
188 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 188 – Được Linh Châu 02/10/2016
189 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 189 – Truyền Âm Kiếm 02/10/2016
190 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 190 – Xao Trúc Giang 02/10/2016
191 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 191 – Đề Thuần Thuật 02/10/2016
192 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 192 – Thiên Lâm Sư Tổ 02/10/2016
193 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 193 – Vẫn Nguyên Cương 02/10/2016
194 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 194 – Pháp Tướng Hội 02/10/2016
195 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 195 – Âm Mưu Hiện 02/10/2016
196 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 196 – Âm Mưu Hiện 2 02/10/2016
197 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 197 – Thông Linh Kiếm 02/10/2016
198 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 198 – Sương Lâm Trận 02/10/2016
199 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 199 – Ngươi Đã Đến 02/10/2016
200 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 200 – Thú Triều Đến 02/10/2016
201 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 201 – Đánh Và Chạy 02/10/2016
202 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 202 – Thú Triều Đến 02/10/2016
203 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 203 – Thú Triều Đến 2 02/10/2016
204 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 204 – Thú Triều Đến 3 02/10/2016
205 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 205 – Mới Vào Đông Hải 02/10/2016
206 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 206 – Phác Sóc Mê Ly 02/10/2016
207 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 207 – Phàm Nhân Thị Trường 02/10/2016
208 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 208 – Lý Gia Mời Thỉnh 02/10/2016
209 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 209 – Thất Bộ Văn Đan 02/10/2016
210 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 210 – Thần Thức Khuếch Trương 02/10/2016
211 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 211 – Tứ Đại Công Tử 02/10/2016
212 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 212 – Tứ Đại Công Tử 2 02/10/2016
213 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 213 – Địa Hạ Giao Dịch 02/10/2016
214 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 214 – Địa Hạ Giao Dịch 2 02/10/2016
215 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 215 – Địa Hạ Giao Dịch 3 02/10/2016
216 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 216 – Đồ Cùng Chủy Kiến 02/10/2016
217 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 217 – Sơn Băng Địa Liệt 02/10/2016
218 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 218 – Kinh Hồng Nhất Miết 02/10/2016
219 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 219 – Phong Thanh Hạc Lệ 02/10/2016
220 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 220 – Như Từng Quen Biết 02/10/2016
221 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 221 – Thất Bộ Đan Thành 02/10/2016
222 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 222 – Bản Mệnh Pháp Khí 02/10/2016
223 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 223 – Nhất Nhật Tam Kinh 02/10/2016
224 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 224 – Dung Huyết Chín Tầng 03/10/2016
225 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 225 – Bắc Minh Đan Hội 03/10/2016
226 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 226 – Vượt Ngoài Ý Liệu 03/10/2016
227 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 227 – Bí Cảnh Chi Địa 03/10/2016
228 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 228 – Vẫn Lạc Bí Cảnh 03/10/2016
229 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 229 – Từng Bước Kinh Tâm 03/10/2016
230 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 230 – Đảo Nghèo Đảo Giàu 03/10/2016
231 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 231 – Xích Ảnh Đảo Chủ 03/10/2016
232 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 232 – Xâm Nhập Bí Cảnh 03/10/2016
233 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 233 – Bách Hoa Chi Địa 03/10/2016
234 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 234 – Đào Mộc Hóa Yêu 03/10/2016
235 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 235 – Chân Chính Hoa Vương 03/10/2016
236 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 236 – Trì Ngư Chi Ương 03/10/2016
237 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 237 – Oan Gia Ngõ Hẹp 03/10/2016
238 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 238 – Không Thể Không Đánh 03/10/2016
239 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 239 – Tại Sao Có Thể? 03/10/2016
240 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 240 – Tuyệt Đối Không Thể 03/10/2016
241 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 241 – Không Ngờ Lại Có Thể 03/10/2016
242 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 242 – Hùng Hậu Tích Lũy 03/10/2016
243 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 243 – Hoàng Hậu Tích Lũy 2 03/10/2016
244 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 244 – Thượng Cấp Mật Trà 03/10/2016
245 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 245 – Truyền Thừa Ngọc Giản 03/10/2016
246 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 246 – Thần Thức Hóa Niệm 03/10/2016
247 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 247 – Dẫn Sát Bí Thuật 03/10/2016
248 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 248 – Thì Ra Là Như Vậy 03/10/2016
249 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 249 – Ăn Nhiều Độc Chiếm 03/10/2016
250 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 250 – Giá Trị Bao Nhiêu 03/10/2016
251 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 251 – Kẻ Phía Sau Màn 03/10/2016
252 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 252 – Chân Nguyên Nhất Khí 03/10/2016
253 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 253 – Nhận Lầm Đoán Lầm 03/10/2016
254 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 254 – Băng Hỏa Song Hoàn 03/10/2016
255 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 255 – Nửa Bờ Vai Phấn 03/10/2016
256 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 256 – Thính Âm Tiểu Trúc 03/10/2016
257 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 257 – Thần Bí Khuê Các 03/10/2016
258 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 258 – Ô Sơn Bang Chủ 03/10/2016
259 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 259 – Quỷ Dị Đan Phương 03/10/2016
260 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 260 – Đêm Trước Đan Hội 03/10/2016
261 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 261 – Nửa Bước Đoán Đan 03/10/2016
262 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 262 – Nửa Bước Đoán Đan 2 03/10/2016
263 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 263 – Phong Mang Chợt Hiện 03/10/2016
264 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 264 – Dò Xét Lẫn Nhau 03/10/2016
265 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 265 – Đánh Cuộc Đan Lô 03/10/2016
266 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 266 – Tất Cả Đan Sư 03/10/2016
267 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 267 – Rắc Rối Phức Tạp 03/10/2016
268 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 268 – Đông Hải Năm Phái 03/10/2016
269 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 269 – Tử Nguyệt Động Thiên 03/10/2016
270 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 270 – Đan Lo Hỏa Chủng 03/10/2016
271 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 271 – Yêu Tộc Đan Sư 03/10/2016
272 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 272 – Tồn Ý Chiến Đan 03/10/2016
273 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 273 – Thanh Loan Nhất Minh 03/10/2016
274 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 274 – Chiến Đan Đấu Đan 03/10/2016
275 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 275 – Thông Linh Kiếm Giao 03/10/2016
276 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 276 – Thông Linh Kiếm Giao 5 03/10/2016
277 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 277 – Ai Muốn Thối Lui 03/10/2016
278 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 278 – Thi Triển Tuyệt Kỹ 03/10/2016
279 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 279 – Đập Hay Không Đập 03/10/2016
280 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 280 – Tàn Phá Động Thiên 03/10/2016
281 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 281 – Truyền Thừa Chi Địa 03/10/2016
282 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 282 – Truyền Thừa Chi Địa 2 03/10/2016
283 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 283 – Truyền Thừa Chi Địa 3 03/10/2016
284 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 284 – Đan Lô Bảo Cấm 03/10/2016
285 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 285 – Qủy Dị Lai Khách 03/10/2016
286 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 286 – Huyền Phong Chân Nhân 03/10/2016
287 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 287 – Dọc Đường Ám Sát 03/10/2016
288 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 288 – Linh Thủy Dựng Đan 03/10/2016
289 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 289 – Hậu Tích Bạch Phát 03/10/2016
290 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 290 – Hậu Tích Bạch Phát 2 03/10/2016
291 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 291 – Hậu Tích Bạch Phát 3 03/10/2016
292 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 292 – Hậu Tích Bạch Phát 4 03/10/2016
293 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 293 – Liệt Thiên Ngân Kiếm 03/10/2016
294 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 294 – Trọng Huyền Lão Tổ 03/10/2016
295 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 295 – Thực Lực Triển Hiện 03/10/2016
296 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 296 – Kinh Nghi Kinh Ngạc 03/10/2016
297 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 297 – Thiên Phong Chi Diệp 03/10/2016
298 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 298 – Vượt Cấp Khiêu Chiến 03/10/2016
299 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 299 – Đục Nước Béo Cò 03/10/2016
300 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 300 – Hoàng Kim Chi Ốc 03/10/2016
301 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 301 – Huyền Nguyên Trọng Thủy 03/10/2016
302 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 302 – Phong Vân Biến Ảo 03/10/2016
303 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 303 – Kình Địch Song Đấu 03/10/2016
304 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 304 – Đơn Giản Đáng Cười 03/10/2016
305 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 305 – Bất Ngờ Đoạt Được 03/10/2016
306 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 306 – Đông Hải Kinh Biến 03/10/2016
307 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 307 – Tự Lập Môn Hộ 03/10/2016
308 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 308 – Lấy Vật Đổi Vật 03/10/2016
309 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 309 – Ngọc Dịch Thanh Thủy 03/10/2016
310 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 310 – Phi Dương Chi Nhứ 03/10/2016
311 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 311 – Vô Ảnh Vô Hình 03/10/2016
312 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 312 – Tụ Linh Pháp Bảo 03/10/2016
313 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 313 – Tiên Tử Lai Ý 03/10/2016
314 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 314 – Thần Thông Sơ Thành 03/10/2016
315 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 315 – Thủy Mạc Chân Cương 03/10/2016
316 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 316 – Mộc Loan Thần Thông 03/10/2016
317 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 317 – Thế Lực Mới Thành 03/10/2016
318 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 318 – Bổn Mệnh Pháp Bảo 03/10/2016
319 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 319 – Bốn Bề Vây Giết 03/10/2016
320 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 320 – Tử Tinh Đạo Binh 03/10/2016
321 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 321 – Thông Linh Viên Mãn 03/10/2016
322 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 322 – Kiếm Thuật Thần Thông 03/10/2016
323 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 323 – Độc Hỏa Hàn Băng 03/10/2016
324 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 324 – Đánh Một Trận Thành Danh 03/10/2016
325 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 325 – Thu Hoạch Để Uẩn 03/10/2016
326 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 326 – Giá Đan Bí Thuật 03/10/2016
327 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 327 – Làm Gì Được Ta 03/10/2016
328 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 328 – Vương Chu Tính Toán 03/10/2016
329 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 329 – Hải Nạp Bách Xuyên 03/10/2016
330 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 330 – Nguyệt Dạ Sát Cơ 03/10/2016
331 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 331 – Trấn Nhạc Định Hải 03/10/2016
332 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 332 – Giết Người Cướp Của 03/10/2016
333 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 333 – Thất Bảo Lôi Hồ 03/10/2016
334 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 334 – Hiên Nhiên Đại Ba 03/10/2016
335 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 335 – Ngân Kiếm Đảo Phá 03/10/2016
336 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 336 – Thiên Tượng Lão Tổ 03/10/2016
337 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 337 – Trở Về Gợn Sóng 03/10/2016
338 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 338 – Trở Về Tụ Hội 03/10/2016
339 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 339 – Trở Về Thù Oán 03/10/2016
340 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 340 – Trở Về Lập Uy 03/10/2016
341 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 341 – Trở Về Lập Uy 2 03/10/2016
342 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 342 – Trở Về Lập Uy 3 03/10/2016
343 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 343 – Thiên Linh Pháp Tướng Hội 03/10/2016
344 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 344 – Mời Lục Huynh Chỉ Giáo 03/10/2016
345 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 345 – Ba Quả Linh Yêu Đào 03/10/2016
346 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 346 – Âu Dương Khiêu Chiến 03/10/2016
347 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 347 – Kiếm Thuật Đại Thần Thông 03/10/2016
348 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 348 – Yêu Tộc Tập Kích 03/10/2016
349 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 349 – Huyền Kỳ Đảo Đại Chiến 03/10/2016
350 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 350 – Thủy U Kiếm Hiển Uy 03/10/2016
351 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 351 – Lực Bảo Huyền Kỳ Đảo 03/10/2016
352 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 352 – Trận Vây Khúc Huyền Thành 03/10/2016
353 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 353 – Một Kích Đổi Ba Năm 03/10/2016
354 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 354 – Một Kích Đổi Ba Năm 2 03/10/2016
355 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 355 – Ba Năm Thu Hoạch 03/10/2016
356 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 356 – Môn Phái Tưởng Thưởng 03/10/2016
357 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 357 – Độn Thuật Tiểu Thần Thông 03/10/2016
358 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 358 – Không Tìm Ngươi Tìm Ai 03/10/2016
359 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 359 – Ta Không Làm Khó Dể Ngươi 03/10/2016
360 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 360 – Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa 03/10/2016
361 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 361 – Linh Thủy Dựng Mạch Đan 03/10/2016
362 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 362 – Chân Linh Phái Tinh Anh 03/10/2016
363 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 363 – Biệt Viện Hoan Hô 03/10/2016
364 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 364 – Lưu Thứ Tốt Lại Đây 03/10/2016
365 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 365 – Hiện Dương Phong Luyện Kiếm 03/10/2016
366 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 366 – Hắn Là Thủy Kiếm Tiên 03/10/2016
367 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 367 – Cái Gì Là Đại Sư 03/10/2016
368 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 368 – Ngươi Có Thể Trốn Đến Đâu 03/10/2016
369 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 369 – Tề Tụ Huyền Kỳ Đảo 03/10/2016
370 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 370 – Huyết Mạch Quý Động 03/10/2016
371 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 371 – Quay Lại Hoàng Ly Đảo 03/10/2016
372 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 372 – Trận Chiến Hoàng Ly Đảo 03/10/2016
373 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 373 – Huyền Huyên Chiến Đấu 03/10/2016
374 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 374 – Nhiệm Vụ Của Tam Linh 03/10/2016
375 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 375 – Bốn Mươi Vạn Linh Thạch 03/10/2016
376 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 376 – Ba Cái Tiểu Linh Mạch 03/10/2016
377 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 377 – Hoàng Ly Đảo Sơ Kiến 03/10/2016
378 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 378 – Cơ Hội Đột Phá 03/10/2016
379 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 379 – Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ 03/10/2016
380 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 380 – Yêu Sủng Và Nhân Sủng 03/10/2016
381 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 381 – Hoàng Ly Đảo Chi Loạn 03/10/2016
382 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 382 – Có Cần Giúp Một Tay 03/10/2016
383 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 383 – Thoát Ly Chưởng Khống 03/10/2016
384 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 384 – Đề Kháng Bất Ngờ 03/10/2016
385 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 385 – Tới Cũng Không Muộn 03/10/2016
386 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 386 – Tới Được Đi Không Được 03/10/2016
387 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 387 – Lục Bình Nghịch Tập 03/10/2016
388 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 388 – Hoàng Ly Đảo Đại Tiệp 03/10/2016
389 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 389 – Gừng Càng Già Càng Cay 03/10/2016
390 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 390 – Lục Bình Thu Hoạch 03/10/2016
391 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 391 – Yêu Tộc Đại Liên Minh 03/10/2016
392 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 392 – Thanh Loan Điểu Gặp Nạn 03/10/2016
393 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 393 – Vậy Thì Chiến Một Trận 03/10/2016
394 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 394 – Thiên Linh Sơn Loạn Chiến 03/10/2016
395 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 395 – Sơn Băng Cùng Địa Liệt 03/10/2016
396 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 396 – Đại Thần Thông Kiếm Trận 03/10/2016
397 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 397 – Kéo Đến Hàn Băng Đảo 03/10/2016
398 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 398 – Chia Nhau Hàn Băng Đảo 03/10/2016
399 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 399 – Hắc Vụ Huyền Băng Sát 04/10/2016
400 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 400 – Vận Khí Tốt Như Vậy 04/10/2016
401 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 401 – Uy Hiếp Tiềm Tàng 04/10/2016
402 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 402 – Uy Hiếp Tiềm Tàng 2 04/10/2016
403 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 403 – Mười Hai Vị Pháp Tướng 04/10/2016
404 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 404 – Phân Phối Cùng Nhượng Bộ 04/10/2016
405 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 405 – Trung Hình Linh Thạch Quáng 04/10/2016
406 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 406 – Tầng Cương Khí Thứ Sáu 04/10/2016
407 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 407 – Cá Nhân Và Môn Phái 04/10/2016
408 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 408 – Đánh Chết Không Tham Dự 04/10/2016
409 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 409 – Chuyện Xưa Năm Đó 04/10/2016
410 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 410 – Lục Bình Nghi Hoặc 04/10/2016
411 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 411 – Có Chuyện Dể Thương Lượng 04/10/2016
412 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 412 – Tử Khí Đông Lai Diễm 04/10/2016
413 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 413 – Chuyện Vụn Vặt Hoàng Ly Đảo 04/10/2016
414 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 414 – Thương Hải Tang Điền Quyết 04/10/2016
415 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 415 – Tùy Ngươi Chọn Ba Món 04/10/2016
416 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 416 – Bảy Bước Vào Hải Cung 04/10/2016
417 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 417 – Thiên Lô Gầm Thét 04/10/2016
418 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 418 – Không Biết Chớ Nói Càn 04/10/2016
419 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 419 – Bắc Hải Liêu Nhuận Giáp 04/10/2016
420 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 420 – Đoán Cốt Đan Đan Phương 04/10/2016
421 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 421 – Giá Trị Của Linh Thủy Đan 04/10/2016
422 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 422 – Đông Hải Có Người Tới 04/10/2016
423 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 423 – Du Thạch Quái Dị 04/10/2016
424 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 424 – Muốn Vạn Diệu Ngọc Lộ 04/10/2016
425 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 425 – Thật Ra Thì Con Cũng Có 04/10/2016
426 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 426 – Thiên Tượng Mưu Tính 04/10/2016
427 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 427 – Tiểu Hỏa Kế Năm Đó 04/10/2016
428 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 428 – Ép Mua Và Ép Bán 04/10/2016
429 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 429 – Dựa Vào Bản Lãnh Mỗi Người 04/10/2016
430 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 430 – Động Phủ Dưới Đáy Biển 04/10/2016
431 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 431 – Hai Mươi Bốn Cây San Hô 04/10/2016
432 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 432 – Pháp Tướng Kỳ Truyền Thừa 04/10/2016
433 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 433 – Thủy Tu La Xuất Hiện 04/10/2016
434 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 434 – Thanh Giản Phủ Thạch Bi 04/10/2016
435 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 435 – Tị Thủy Nguyệt Minh Châu 04/10/2016
436 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 436 – Trung Thổ Truyền Tống 04/10/2016
437 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 437 – Đông Hải So Tài 04/10/2016
438 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 438 – Đông Hải Phân Kỳ 04/10/2016
439 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 439 – Kim Kiếm – Vô Hình Kiếm 04/10/2016
440 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 440 – Hắc Du Thạch Huyền Cơ 04/10/2016
441 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 441 – Ba Viên Tẩy Tủy Đan 04/10/2016
442 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 442 – Di Sơn Đảo Hải Thuật 04/10/2016
443 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 443 – Đông Hải Quyết Định 04/10/2016
444 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 444 – Huyền Phong Xui Xẻo 04/10/2016
445 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 445 – Pháp Bảo Nạp Xuyên Đỉnh 04/10/2016
446 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 446 – Đoán Đan Tầng Năm 04/10/2016
447 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 447 – Thiên Linh Điện Giảng Đạo 04/10/2016
448 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 448 – Tin Dữ Tề Mi Cung 04/10/2016
449 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 449 – Lục Bình Trù Mưu 04/10/2016
450 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 450 – Gặp Gỡ Bất Ngờ 04/10/2016
451 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 451 – Kỳ Hàn Băng Ly Châu 04/10/2016
452 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 452 – Ngao Ngọc Giận Dữ 04/10/2016
453 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 453 – Băng Ly Phủ Bảo Tàng 04/10/2016
454 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 454 – Ngao Ngọc Thần Thông 04/10/2016
455 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 455 – Đại Bảo Đáng Thương 04/10/2016
456 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 456 – Đoán Linh Đan Đan Phương 04/10/2016
457 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 457 – Huyết Mạch Cùng Truyền Thừa 04/10/2016
458 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 458 – Thế Áp Thiên Linh Sơn 04/10/2016
459 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 459 – Bắc Hải Đệ Nhất Tu 04/10/2016
460 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 460 – Vị Trung Kỳ Thứ Tư 04/10/2016
461 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 461 – Vị Trung Kỳ Thứ Tư 2 04/10/2016
462 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 462 – Vị Trung Kỳ Thứ Tư 3 04/10/2016
463 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 463 – Vị Trung Kỳ Thứ Tư 4 04/10/2016
464 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 464 – Hoàng Ly Đảo Trận Phá 04/10/2016
465 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 465 – Bắc Hải Đệ Nhất Phái 04/10/2016
466 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 466 – Ngạ Biểu Đan Lại Xuất Hiện 04/10/2016
467 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 467 – Hoàng Ly Đảo Bảo Gia 04/10/2016
468 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 468 – Lục Hải Vẫn Lạc 04/10/2016
469 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 469 – Lưu Tiên Trưởng 04/10/2016
470 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 470 – Hai Trăm Năm Thọ Nguyên 04/10/2016
471 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 471 – Chỉ Có Thể Tiếp Tục Sống 04/10/2016
472 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 472 – Trở Kích Vừa Mới Bắt Đầu 04/10/2016
473 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 473 – Tiếng Lòng Của Viên Chiêm 04/10/2016
474 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 474 – Bắc Hải Trở Kích Chiến 04/10/2016
475 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 475 – Bắc Hải Trở Kích Chiến 2 04/10/2016
476 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 476 – Bắc Hải Trở Kích Chiến 3 04/10/2016
477 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 477 – Người Tính Và Trời Tính 04/10/2016
478 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 478 – Độc Kiếm Đấu Huyền Thuật 04/10/2016
479 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 479 – Huyền Thuật Mạnh Mẽ 04/10/2016
480 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 480 – Liên Hoa Hộ Thân Cương 04/10/2016
481 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 481 – Nửa Yêu Ân Huyền Sở 04/10/2016
482 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 482 – Lưu Huyền Viễn Chân Nhân 04/10/2016
483 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 483 – Đánh Lui Cùng Sưu Hồn 04/10/2016
484 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 484 – Huyền Sở Suy Đoán 04/10/2016
485 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 485 – Trung Thổ Gia Tộc 04/10/2016
486 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 486 – Trấn Áp Địa Hỏa Khẩu 04/10/2016
487 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 487 – Huyết Mạch Uy Áp 04/10/2016
488 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 488 – Bảo Cấm Cùng Tàn Đồ 04/10/2016
489 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 489 – Đánh Cuộc Cùng Thăng Bằng 04/10/2016
490 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 490 – Bảy Trăm Lò Đan Dược 04/10/2016
491 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 491 – Lão Sư Dặn Dò 04/10/2016
492 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 492 – Lục Bình Mưu Tính 04/10/2016
493 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 493 – Trở Lại Vẫn Lạc Bí Cảnh 04/10/2016
494 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 494 – Bất Đồng Cảnh Ngộ 04/10/2016
495 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 495 – Đệ Lục Đại Môn Phái 04/10/2016
496 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 496 – Lục Bình Lo Âu 04/10/2016
497 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 497 – Hải Ngoại Giao Dịch Hội 04/10/2016
498 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 498 – Thiên Cầm Lão Tổ Đến 04/10/2016
499 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 499 – Lục Bình Phá Giải 04/10/2016
500 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 500 – Tin Tức Thính Đào Đảo 04/10/2016
501 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 501 – Lục Bình Đại Luyện Đan 04/10/2016
502 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 502 – Tiểu Đoán Linh Đan Mới 04/10/2016
503 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 503 – Hải Ngoại Huyễn Linh 04/10/2016
504 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 504 – Gặp Lại Thượng Quan Hạo 04/10/2016
505 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 505 – Thiên Cầm Tức Giận 04/10/2016
506 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 506 – Một Ngàn Năm Trăm Vạn 04/10/2016
507 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 507 – Xích Luyện Quái Dị 04/10/2016
508 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 508 – Phách Mại Hội Bắt Đầu 04/10/2016
509 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 509 – Vũ Văn Cùng Thiên Nguyệt 04/10/2016
510 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 510 – Thọ Đan Cùng Linh Vật 04/10/2016
511 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 511 – Vô Hình Kiếm Bảo Cấm 04/10/2016
512 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 512 – Tế Thủy Trường Lưu Kiếm 04/10/2016
513 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 513 – Thương Lãng Cùng Thương Hải 04/10/2016
514 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 514 – Âm Pháp Tướng Lão Tổ 04/10/2016
515 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 515 – Phương Thức Đấu Giá Mới 04/10/2016
516 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 516 – Thương Hải Bích Tâm Châu 04/10/2016
517 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 517 – Hàn Ý Của Thiên Cầm 04/10/2016
518 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 518 – Lục Bình Mừng Thầm 04/10/2016
519 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 519 – Thiên Cầm Đại Tông Sư 04/10/2016
520 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 520 – Thiên Cấp Cùng Thiên Giới 04/10/2016
521 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 521 – Khuê Các Số 28 04/10/2016
522 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 522 – Con Còn Có Một Ngàn 04/10/2016
523 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 523 – Vẫn Lạc Đại Quần Đảo 04/10/2016
524 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 524 – Vạn Độc Thương Khung Bích 04/10/2016
525 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 525 – Cuồng Bạo Hắc Ngục Hỏa 04/10/2016
526 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 526 – Kỳ Tuyệt Vạn Diệu Lộ 04/10/2016
527 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 527 – Kỳ Tuyệt Vạn Diệu Lộ 2 04/10/2016
528 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 528 – Tam Linh Lên Cấp 04/10/2016
529 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 529 – Thất Vọng Chiến Lợi Phẩm 04/10/2016
530 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 530 – Bãi Cỏ Đen Nhánh 04/10/2016
531 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 531 – Kỳ Vật Hạ Bảo 04/10/2016
532 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 532 – Hai Phần Càn Cương Dịch 04/10/2016
533 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 533 – Kích Sát Thượng Quan Hạo 04/10/2016
534 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 534 – Kích Sát Thượng Quan Hạo 2 04/10/2016
535 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 535 – Vũ Văn Suy Đoán 04/10/2016
536 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 536 – Cơ Duyên Ghê Tởm 04/10/2016
537 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 537 – Cơ Duyên Ghê Tởm 2 05/10/2016
538 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 538 – Quỷ Dị Huyết Mạch 05/10/2016
539 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 539 – Lôi Hồ Dị Động 05/10/2016
540 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 540 – Ký Hiệu Vận Khí 05/10/2016
541 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 541 – Thiên Sa Đồng Quý Trọng 05/10/2016
542 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 542 – Địa Huyết Diễm Đỏ Hồng 05/10/2016
543 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 543 – Giả Mạo Và Dọa Lui 05/10/2016
544 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 544 – Lục Thiên Bình Sư Đệ 05/10/2016
545 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 545 – Món Hời Và Huyết Thạch 05/10/2016
546 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 546 – Thiên Cầm Khuyên Nhủ 05/10/2016
547 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 547 – Tàn Đồ Trung Tâm 05/10/2016
548 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 548 – Thất Tinh Bắc Đẩu Trận 05/10/2016
549 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 549 – Nước Đục Bắt Cá Lớn 05/10/2016
550 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 550 – Nước Đục Bắt Cá Lớn 2 05/10/2016
551 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 551 – Mật Đảo Có Mật Địa 05/10/2016
552 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 552 – Vũ Văn Gây Xích Mích 05/10/2016
553 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 553 – Đoán Đan Tầng Thứ Sáu 05/10/2016
554 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 554 – Lục Đại Bảo Hóa Hình 05/10/2016
555 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 555 – Đại Bảo Trực Giác 05/10/2016
556 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 556 – Thương Mộc Ngọc Thanh 05/10/2016
557 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 557 – Thần Kỳ Khí Thức 05/10/2016
558 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 558 – Vĩ Đại Tồn Tại 05/10/2016
559 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 559 – Ao Đầm Cùng Phù Kiều 05/10/2016
560 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 560 – Tử Tinh Phong Xuất Tuần 05/10/2016
561 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 561 – Thông Thiên Cự Linh Thụ 05/10/2016
562 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 562 – Thông Thiên Cự Linh Thụ 2 05/10/2016
563 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 563 – Ngươi Có Biết Long Hòe 05/10/2016
564 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 564 – Tử Tinh Phong Nữ Vương 05/10/2016
565 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 565 – Cám Dỗ Đến Chết Lặng 05/10/2016
566 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 566 – Bí Truyền Linh Đào Thụ 05/10/2016
567 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 567 – Lại Có Vạn Diệu Lộ 05/10/2016
568 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 568 – Long Hòe Thỉnh Cầu 05/10/2016
569 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 569 – Long Hòe Thỉnh Cầu 2 05/10/2016
570 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 570 – Thiên Cầm Gặp Nạn Ký 05/10/2016
571 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 571 – Tối Hậu Điên Cuồng 05/10/2016
572 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 572 – Trở Về Huyễn Linh Thành 05/10/2016
573 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 573 – Cò Kè Trả Giá 05/10/2016
574 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 574 – Trở Lại Thính Đào Đảo 05/10/2016
575 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 575 – Diễm Vô Cữu Đến 05/10/2016
576 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 576 – Mặt Của Xích Luyện Anh 05/10/2016
577 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 577 – Tiêu Dao Phái Bảo Thuyền 05/10/2016
578 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 578 – Tin Tức Mới Nhất 05/10/2016
579 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 579 – Chuẩn Bị Cuối Cùng 05/10/2016
580 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 580 – Thiên Tượng Kiếp Số 05/10/2016
581 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 581 – Thời Khắc Nguy Cơ Nhất 05/10/2016
582 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 582 – Sinh Tử Huyễn Diệt 05/10/2016
583 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 583 – Tử Sắc Thuần Dương Khí 05/10/2016
584 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 584 – Lôi Hồ Cùng Lôi Cầu 05/10/2016
585 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 585 – Lôi Hồ Truyền Thuyết 05/10/2016
586 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 586 – Pháp Tướng Đại Tu Sĩ 05/10/2016
587 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 587 – Chân Chính Cơ Duyên 05/10/2016
588 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 588 – Trách Mắng Khó Hiểu 05/10/2016
589 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 589 – Thiên Cầm Muốn Lập Uy 05/10/2016
590 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 590 – Vị Pháp Tướng Thứ Mười 05/10/2016
591 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 591 – Huyết Thạch Cùng Tai Trâu 05/10/2016
592 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 592 – Đoán Đan Tầng Thứ Bảy 05/10/2016
593 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 593 – Gió Nổi Hàn Băng Đảo 05/10/2016
594 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 594 – Trung Hình Linh Mạch Thành 05/10/2016
595 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 595 – Hàn Băng Đảo Bí Mật 05/10/2016
596 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 596 – Huyền Băng Điện Nghị Sự 05/10/2016
597 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 597 – Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách 05/10/2016
598 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 598 – Một Kiếm Là Bại 05/10/2016
599 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 599 – Một Kiếm Là Bại 2 05/10/2016
600 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 600 – Vây Công Chân Linh Phái 05/10/2016
601 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 601 – Lâm Hư Thanh Lão Tổ 05/10/2016
602 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 602 – Thiên Sơn Chiến Hư Thanh 05/10/2016
603 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 603 – Lục Bình Chiến Hi Di 05/10/2016
604 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 604 – Thủy Vô Hoàn Vẫn Lạc 05/10/2016
605 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 605 – Thiên Tượng Đại Tu Sĩ 05/10/2016
606 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 606 – Đại Tu Sĩ Thiên Uy 05/10/2016
607 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 607 – Lòng Của Lục Bình 05/10/2016
608 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 608 – Phi Linh Cùng Doanh Thiên 05/10/2016
609 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 609 – Ngự Thú Thông Linh Hoàn 05/10/2016
610 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 610 – Đòi Nạp Xuyên Đỉnh 05/10/2016
611 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 611 – Hai Viên Cửu Thanh Đan 05/10/2016
612 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 612 – Đi Trung Thổ Bất Thành 05/10/2016
613 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 613 – Chưởng Môn Môn Lộ 05/10/2016
614 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 614 – Thanh Âm Không Hài Hòa 05/10/2016
615 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 615 – Vân Quang Ngũ Hành Y 05/10/2016
616 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 616 – Chuyện Tốt Được Cả Đôi 05/10/2016
617 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 617 – Thân Ngoại Có Hóa Thân 05/10/2016
618 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 618 – Tử Mẫu Khiên Dẫn Trận 05/10/2016
619 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 619 – Thăm Lại Thanh Giản Phủ 05/10/2016
620 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 620 – Vui Được Trường Lưu Kiếm 05/10/2016
621 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 621 – Môn Phái Truyền Thừa 05/10/2016
622 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 622 – Bộ Phận Truyền Thừa 05/10/2016
623 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 623 – Thiếu Niên Chèo Thuyền 05/10/2016
624 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 624 – Yêu Khí Trên Người 05/10/2016
625 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 625 – Sơ Lộ Đầu Mối 05/10/2016
626 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 626 – Hôi Bất Lưu Thu 05/10/2016
627 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 627 – Đại Bảo Thần Thông 05/10/2016
628 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 628 – Cuối Cùng Cũng Có Thu Hoạch 05/10/2016
629 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 629 – Cuối Cùng Cũng Có Thu Hoạch 2 05/10/2016
630 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 630 – Cuối Cùng Cũng Có Thu Hoạch 3 05/10/2016
631 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 631 – Mẹ Kế Hồ Muội 05/10/2016
632 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 632 – Phù Bảo Chi Uy 05/10/2016
633 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 633 – Phong Hồi Lộ Chuyển 05/10/2016
634 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 634 – Người Đến Từ Bắc Hải 05/10/2016
635 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 635 – Một Lời Vạch Trần 05/10/2016
636 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 636 – Doanh Thiên Bí Cảnh 05/10/2016
637 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 637 – Lần Hai Vào Đạo Tràng 05/10/2016
638 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 638 – Kết Nối Với Lầu Năm 05/10/2016
639 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 639 – Sơ Tham Bí Cảnh 05/10/2016
640 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 640 – Sơ Tham Bí Cảnh 05/10/2016
641 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 641 – Không Ngờ Lại Là Ngươi 05/10/2016
642 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 642 – Lục Bình Tàng Chuyết 05/10/2016
643 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 643 – Liên Phiên Vui Mừng 05/10/2016
644 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 644 – Thế Cục Lại Thay Đổi 05/10/2016
645 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 645 – Doanh Hư Bảo Kính 05/10/2016
646 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 646 – Lấy Một Địch Ba 05/10/2016
647 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 647 – Cấm Cố Chi Quang 05/10/2016
648 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 648 – Chín Phái Hội Hợp 05/10/2016
649 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 649 – Thiên Lâm Lảo Đảo 05/10/2016
650 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 650 – Tranh Tiên Khủng Hậu 05/10/2016
651 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 651 – Mười Hai Bảo Hạp 05/10/2016
652 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 652 – Phá Cấm Chi Phù 05/10/2016
653 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 653 – Các Lá Bài Tẩy 05/10/2016
654 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 654 – Phá Cấm Bí Thuật 05/10/2016
655 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 655 – Pháp Tướng Chi Hồn 05/10/2016
656 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 656 – Tâm Tư Khác Thường 05/10/2016
657 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 657 – Khí Cấp Bại Phôi 05/10/2016
658 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 658 – Động Tác Mau Lẹ 05/10/2016
659 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 659 – Hi Di Lên Cấp 05/10/2016
660 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 660 – Chín Phái Mười Tổ 05/10/2016
661 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 661 – Trấn Cung Chi Linh 05/10/2016
662 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 662 – Chọn Trước Hai Món 05/10/2016
663 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 663 – Kinh Hiện Linh Bảo 05/10/2016
664 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 664 – Đan Phương Lại Xuất Hiện 05/10/2016
665 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 665 – Lôi Hồ Dẫn Đường 05/10/2016
666 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 666 – Lôi Kiếp Chi Thủy 05/10/2016
667 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 667 – Lôi Kiếp Chi Thủy 2 05/10/2016
668 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 668 – Thuần Dương Chi Hồn 05/10/2016
669 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 669 – Tận Đầu Của Cầu Đá 05/10/2016
670 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 670 – Năm Bước Cuối Cùng 05/10/2016
671 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 671 – Nhanh Chân Giành Trước 05/10/2016
672 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 672 – Quét Sạch Không Còn Gì 05/10/2016
673 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 673 – Có Nắm Chắc Không 05/10/2016
674 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 674 – Linh Bảo Bị Tổn Thương 05/10/2016
675 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 675 – Đại Bảo Bị Thương 05/10/2016
676 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 676 – Đạo Tràng Sụp Đổ 05/10/2016
677 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 677 – Trước Trận Loạn Chiến 05/10/2016
678 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 678 – Loạn Chiến Đột Vây 05/10/2016
679 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 679 – Mạnh Ai Nấy Rút 05/10/2016
680 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 680 – Biến Cố Đột Ngột 05/10/2016
681 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 681 – Tu Ma – Tu La 05/10/2016
682 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 682 – Huyết Tu La Hiện 05/10/2016
683 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 683 – Lôi Hồ Thần Thông 05/10/2016
684 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 684 – Lôi Hồ Thần Thông 2 05/10/2016
685 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 685 – Có Thể Thừa Dịp 05/10/2016
686 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 686 – Phá Cấm Phù Lục 05/10/2016
687 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 687 – Thu Thủy Y Nhân 05/10/2016
688 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 688 – Thương Hải Lão Tổ 05/10/2016
689 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 689 – Tùy Vào Cơ Duyên 05/10/2016
690 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 690 – Lung Linh Tửu Đỉnh 05/10/2016
691 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 691 – Hết Cả Sức Lực 05/10/2016
692 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 692 – Doanh Hà Biệt Phủ 05/10/2016
693 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 693 – Đoán Đan Tầng Tám 05/10/2016
694 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 694 – Mười Năm Thay Đổi 05/10/2016
695 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 695 – Diệu Đỉnh Diệu Dụng 05/10/2016
696 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 696 – Thần Bí Trưởng Lão 05/10/2016
697 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 697 – Đào Hoa Tiên Tử 05/10/2016
698 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 698 – Đích Truyền Công Pháp 05/10/2016
699 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 699 – Ba Loại Linh Đan 05/10/2016
700 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 700 – Huyền Điền Nguy Cục 05/10/2016
701 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 701 – Cải Đổi Dung Mạo 05/10/2016
702 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 702 – Lục Bình Thần Uy 05/10/2016
703 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 703 – Lại Có Nhiệm Vụ 05/10/2016
704 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 704 – Quyền Cốc Không Gian 05/10/2016
705 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 705 – So Le Không Đều 05/10/2016
706 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 706 – Đan Sư Đấu Pháp 05/10/2016
707 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 707 – Chiết Phục Chỉ Điểm 05/10/2016
708 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 708 – Thủ Đoạn Của Trưởng Lão 05/10/2016
709 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 709 – Thủ Đoạn Của Trưởng Lão 2 05/10/2016
710 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 710 – Khách Từ Phương Xa 05/10/2016
711 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 711 – Tiểu Trừ Ma La 05/10/2016
712 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 712 – Chân Linh Mưu Đồ 05/10/2016
713 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 713 – Đoán Linh Chi Nghi 05/10/2016
714 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 714 – Làm Chút Chuyện Riêng 05/10/2016
715 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 715 – Làm Chút Chuyện Riêng 2 05/10/2016
716 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 716 – Có Thu Hoạch Lớn 05/10/2016
717 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 717 – Tam Sắc Phá Cấm 05/10/2016
718 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 718 – Đều Có Tổn Thương 05/10/2016
719 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 719 – Cứ Việc Lấy Đi 05/10/2016
720 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 720 – Còn Có Bảo Bối 05/10/2016
721 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 721 – Mộc Loan Kim Đan 05/10/2016
722 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 722 – Đồng Thuật Đề Thăng 05/10/2016
723 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 723 – Hai Mươi Lăm Tổ 05/10/2016
724 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 724 – Ma La Phệ Linh 05/10/2016
725 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 725 – Thanh Ngọc Lưu Ly 05/10/2016
726 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 726 – Vạch Trần Thân Phận 05/10/2016
727 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 727 – Ngự Thú Linh Tông 05/10/2016
728 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 728 – Tám Mươi Mốt Tu 05/10/2016
729 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 729 – Ngưu Đao Tiểu Thí 05/10/2016
730 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 730 – Thanh Hồ Cửu Đạo 05/10/2016
731 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 731 – Toàn Lực Đánh Một Trận 05/10/2016
732 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 732 – Đi Và Đến Ung Dung 05/10/2016
733 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 733 – Chém Chết Hung Thú 05/10/2016
734 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 734 – Ai Là Hung Thủ 05/10/2016
735 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 735 – Vượt Ngoài Ý Liệu 05/10/2016
736 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 736 – Đào Tẩu Phù Khí 05/10/2016
737 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 737 – Vu Oan Giá Họa 05/10/2016
738 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 738 – Lục Bình Làm Mồi 05/10/2016
739 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 739 – Thiên Thành Khiêu Chiến 05/10/2016
740 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 740 – Chiểu Trạch Động Loạn 05/10/2016
741 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 741 – Nguyên Thủy Hung Ngạc 05/10/2016
742 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 742 – Đại Lực Thần Tượng 05/10/2016
743 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 743 – Kim Giao Lão Tổ 05/10/2016
744 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 744 – Lục Bình Tính Kế 05/10/2016
745 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 745 – Đầm Lầy Đại Loạn 05/10/2016
746 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 746 – Thích Phùng Kỳ Hội 05/10/2016
747 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 747 – Lâm Trận Phản Bội 06/10/2016
748 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 748 – Hơn Cả Bất Ngờ 06/10/2016
749 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 749 – Đại Chiến Hội Chiến 06/10/2016
750 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 750 – Chỉ Là Đồn Đãi 06/10/2016
751 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 751 – Bạn Sinh Linh Bảo 06/10/2016
752 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 752 – Thiên Sơn Nguy Cơ 06/10/2016
753 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 753 – Pháp Tướng Đạo Tặc 06/10/2016
754 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 754 – Đầy Túi Mà Về 06/10/2016
755 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 755 – Tứ Đại Thần Thông 06/10/2016
756 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 756 – Nam Hoa Cần Tuyết 06/10/2016
757 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 757 – Chém Chết Pháp Tướng 06/10/2016
758 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 758 – Sấm Thủy Kiếm Quyết 06/10/2016
759 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 759 – Tam Đại Đệ Tử 06/10/2016
760 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 760 – Ba Điều Kiện 06/10/2016
761 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 761 – Thanh Khâu Hồ Tộc 06/10/2016
762 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 762 – Danh Ngạch Trăm Người 06/10/2016
763 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 763 – Bản Mệnh Thần Thông 06/10/2016
764 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 764 – Mã Thị Ngũ Thần 06/10/2016
765 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 765 – Tông Môn Hẻo Lánh 06/10/2016
766 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 766 – Nguyên Nhân Thực Sự 06/10/2016
767 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 767 – Nổi Cái Danh Nhỏ 06/10/2016
768 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 768 – Một Cái Nhảy Mũi 06/10/2016
769 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 769 – Tử Dương Lục Kiếm 06/10/2016
770 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 770 – Cuồng Đột Mãnh Tiến 06/10/2016
771 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 771 – Tứ Đại Cao Thủ 06/10/2016
772 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 772 – Không Hẹn Mà Gặp 06/10/2016
773 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 773 – Không Hẹn Mà Gặp 2 06/10/2016
774 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 774 – Không Hẹn Mà Gặp 3 06/10/2016
775 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 775 – Tranh Tiến Vào Trước 06/10/2016
776 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 776 – Tác Dụng Của Tàn Đồ 06/10/2016
777 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 777 – Bốn Cái Vị Trí 06/10/2016
778 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 778 – Phát Hiện Dị Thường 06/10/2016
779 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 779 – Nội Khảm Không Gian 06/10/2016
780 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 780 – Linh Giác Chi Địa 06/10/2016
781 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 781 – Chém Chết Cự Ngạc 06/10/2016
782 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 782 – Đan Hà Phù Văn 06/10/2016
783 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 783 – Bảy Đạo Sáu Viên 06/10/2016
784 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 784 – Xà Ngạc Thiên Mã 06/10/2016
785 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 785 – Cái Oai Của Linh Lung 06/10/2016
786 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 786 – Đoán Đan Chín Tầng 06/10/2016
787 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 787 – Không Thấy Đầu Đuôi 06/10/2016
788 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 788 – Gặp Lại Huyết Mạch 06/10/2016
789 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 789 – Dưỡng Linh Bảo Liên 06/10/2016
790 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 790 – Tranh Đoạt Huyết Mạch 06/10/2016
791 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 791 – Tình Thế Có Biến 06/10/2016
792 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 792 – Tự Nhận Thông Minh 06/10/2016
793 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 793 – Lừa Giết Mã Tứ 06/10/2016
794 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 794 – Lừa Giết Mã Tứ 2 06/10/2016
795 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 795 – Tuyệt Đường Chạy Trốn 06/10/2016
796 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 796 – Kim Đan Tới Tay 06/10/2016
797 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 797 – Hà Nguyên Đại Loạn 06/10/2016
798 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 798 – Thông Thiên Kiếm Hà 06/10/2016
799 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 799 – Thoát Khỏi Hà Nguyên 06/10/2016
800 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 800 – Kỳ Cương Chi Thổ 06/10/2016
801 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 801 – Thiên Mã Trưởng Lão 06/10/2016
802 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 802 – Tây Hoang Chi Loạn 06/10/2016
803 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 803 – Đụng Độ Giữa Đường 06/10/2016
804 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 804 – Ngưng Tụ Linh Mạch 06/10/2016
805 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 805 – Tái Ngộ Tại Tiểu Trấn 06/10/2016
806 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 806 – Ấu Hồ Nhũ Hổ 06/10/2016
807 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 807 – Điếu Tình Bạch Ngạch 06/10/2016
808 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 808 – Tây Hoang Loạn Cục 06/10/2016
809 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 809 – Bất Ngờ Liên Miên 06/10/2016
810 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 810 – Bất Ngờ Liên Miên 2 06/10/2016
811 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 811 – Đánh Bậy Đánh Bạ 06/10/2016
812 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 812 – Thẹn Quá Thành Giận 06/10/2016
813 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 813 – Tam Anh Chiến Mã 06/10/2016
814 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 814 – Mệnh Treo Một Tuyến 06/10/2016
815 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 815 – Danh Thuyền Trung Thổ 06/10/2016
816 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 816 – Im Tiếng Biệt Tích 06/10/2016
817 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 817 – Độc Giác Ba Thước 06/10/2016
818 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 818 – Ngọc Lan Chảy Về Đông 06/10/2016
819 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 819 – Tin Tức Về Kiếp Thủy 06/10/2016
820 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 820 – Tin Tức Bắc Hải 06/10/2016
821 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 821 – Thiên Huyền Kính Hồ 06/10/2016
822 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 822 – Ai Cũng Có Tính Toán 06/10/2016
823 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 823 – Bảy Thanh Linh Phiến 06/10/2016
824 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 824 – Thất Phiến Mưu Tính 06/10/2016
825 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 825 – Tin Tức Về Linh Thủy 06/10/2016
826 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 826 – Không Thể Tưởng Tượng Nổi 06/10/2016
827 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 827 – Ai Tính Kế Ai 06/10/2016
828 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 828 – Ai Tính Kế Ai 2 06/10/2016
829 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 829 – Vượt Ngoài Ý Liệu 06/10/2016
830 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 830 – Bạn Cũ Khuyên Răn 06/10/2016
831 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 831 – Thu Hoạch Bất Ngờ 06/10/2016
832 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 832 – Linh Xà Nữ Tử 06/10/2016
833 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 833 – Phong Hồi Lộ Chuyển 06/10/2016
834 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 834 – Phạm Dư Khánh Chết 06/10/2016
835 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 835 – Gia Dịch Linh Vật 06/10/2016
836 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 836 – Di Vật Của Dư Khánh 06/10/2016
837 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 837 – Triển Lãm Báu Vật 06/10/2016
838 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 838 – Làm Người Khác Chú Ý 06/10/2016
839 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 839 – Hoa Huyết Khô Lâu 06/10/2016
840 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 840 – Đan Hương Tứ Dật 06/10/2016
841 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 841 – Tìm Tới Tận Cửa 06/10/2016
842 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 842 – Hoàng Ly Đảo Chủ 06/10/2016
843 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 843 – Giao Dịch Riêng Tư 06/10/2016
844 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 844 – Điều Kiện Trao Đổi 06/10/2016
845 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 845 – Một Ngày Cuối Cùng 06/10/2016
846 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 846 – Ngân Đô Linh Diễm 06/10/2016
847 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 847 – Linh Diễm Tới Tay 06/10/2016
848 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 848 – Đầy Túi Mà Về 06/10/2016
849 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 849 – Từ Nhỏ Đến Lớn 06/10/2016
850 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 850 – Vũ Lăng Đạo Binh 06/10/2016
851 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 851 – Thầy Trò Mật Đàm 06/10/2016
852 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 852 – Cười Thế Trở Về 06/10/2016
853 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 853 – Hoàng Ly Chi Tranh 06/10/2016
854 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 854 – Trục Xuất Hoàng Ly 06/10/2016
855 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 855 – Hai Đại Phái Hệ 06/10/2016
856 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 856 – Một Cái Bẫy Lớn 06/10/2016
857 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 857 – Uy Chấn Bắc Hải 06/10/2016
858 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 858 – Cường Thế Chưởng Khống 06/10/2016
859 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 859 – Cường Thế Chưởng Khống 2 06/10/2016
860 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 860 – Cường Thế Chưởng Khống 3 06/10/2016
861 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 861 – Tiểu Hình Đảo Tự 06/10/2016
862 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 862 – Đan Các Chủ Khảo 06/10/2016
863 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 863 – Mọi Chuyện Phức Tạp 06/10/2016
864 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 864 – Phí Phí Dương Dương 06/10/2016
865 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 865 – Gõ Mạnh Cần Trúc 06/10/2016
866 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 866 – Trước Bát Cảnh Lâu 06/10/2016
867 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 867 – Trấn Thủ Khí Nô 06/10/2016
868 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 868 – Bắt Đầu Khai Mạc 06/10/2016
869 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 869 – Diễn Đan Chi Hội 06/10/2016
870 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 870 – Tẩy Linh Bảo Đan 06/10/2016
871 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 871 – Tử Dương Bảo Đan 06/10/2016
872 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 872 – Tử Dương Bảo Đan 2 06/10/2016
873 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 873 – Thiên Lâm Chi Hỉ 06/10/2016
874 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 874 – Nhất Chi Độc Tú 06/10/2016
875 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 875 – Nữ Tu Bùi Yến 06/10/2016
876 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 876 – Nam Hỏa Nữ Lô 06/10/2016
877 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 877 – Lục Bình Thu Đồ Đệ 06/10/2016
878 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 878 – Linh Vật Đổi Phù 06/10/2016
879 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 879 – Một Kiếm Trở Địch 06/10/2016
880 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 880 – Hải Nạp Bách Xuyên 06/10/2016
881 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 881 – Phù Hợp Dung Hợp 06/10/2016
882 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 882 – Phá Cấm Phù Lục 06/10/2016
883 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 883 – Kim Lân Tặng Phầm 06/10/2016
884 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 884 – Thiên Lâm Độ Kiếp 06/10/2016
885 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 885 – Khí Linh Mộc Đầu 06/10/2016
886 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 886 – Pháp Tướng Trung Kỳ 06/10/2016
887 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 887 – Năm Giọt Kiếp Thủy 06/10/2016
888 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 888 – Lại Thêm Một Cái Nữa 06/10/2016
889 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 889 – Làm Gì Bế Quan 06/10/2016
890 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 890 – Cấm Chỉ Tùng Lâm 06/10/2016
891 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 891 – Trở Lại Phi Linh 06/10/2016
892 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 892 – Chín Năm Chuẩn Bị 06/10/2016
893 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 893 – Đoán Đan Điên Phong 06/10/2016
894 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 894 – Khí Linh Như Ngọc 06/10/2016
895 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 895 – Trung Hình Linh Quáng 06/10/2016
896 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 896 – Như Ngọc Uy Năng 06/10/2016
897 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 897 – Một Kiếm Bay Đầu 06/10/2016
898 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 898 – Hoàn Vũ Hiệp Nghị 06/10/2016
899 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 899 – Một Việt Một Kiếm 06/10/2016
900 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 900 – Tung Hoành Ngang Dọc 06/10/2016
901 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 901 – Thương Hải Tam Bảo 06/10/2016
902 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 902 – Oai Của Thiên Khang 06/10/2016
903 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 903 – Thương Hải Chung Hiện 06/10/2016
904 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 904 – Lánh Ích Hề Kính 06/10/2016
905 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 905 – Chỉ Bằng Cái Này 06/10/2016
906 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 906 – Ám Độ Trần Thương 06/10/2016
907 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 907 – Ngầm Giúp Khổng Kinh 06/10/2016
908 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 908 – Bí Mật Song Kiếm 06/10/2016
909 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 909 – Trên Cả Bất Ngờ 06/10/2016
910 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 910 – Trên Cả Bất Ngờ 2 06/10/2016
911 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 911 – Vô Thượng Thần Thông 06/10/2016
912 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 912 – Bí Mật Của Hộp Đá 06/10/2016
913 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 913 – Luyện Khí Tông Sư 06/10/2016
914 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 914 – Thần Bí Chi Kiếm 06/10/2016
915 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 915 – Băng Đảo Huyết Chiến 06/10/2016
916 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 916 – Băng Đảo Huyết Chiến 2 06/10/2016
917 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 917 – Băng Đảo Huyết Chiến 3 06/10/2016
918 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 918 – Băng Đảo Huyết Chiến 4 06/10/2016
919 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 919 – Băng Đảo Huyết Chiến 5 06/10/2016
920 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 920 – Băng Đảo Huyết Chiến 6 06/10/2016
921 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 921 – Băng Đảo Huyết Chiến 7 06/10/2016
922 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 922 – Ngọc Tu La Hiện 06/10/2016
923 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 923 – Phong Tuyết Song Tiên 06/10/2016
924 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 924 – Linh Dị Tiểu Phiên 06/10/2016
925 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 925 – Thương Hải Quải Vân 06/10/2016
926 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 926 – Phong Hồi Lộ Chuyển 06/10/2016
927 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 927 – Viện Binh Tới Kịp 06/10/2016
928 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 928 – A Tu La Hiện 06/10/2016
929 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 929 – Kiếm Trảm Tu La 06/10/2016
930 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 930 – Bảo Thuyền Hài Cốt 06/10/2016
931 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 931 – Bảo Thuyền Hài Cốt 2 06/10/2016
932 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 932 – Phục Giết Bốn Trăm 06/10/2016
933 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 933 – Bản Nguyên Tinh Hoa 06/10/2016
934 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 934 – Tu Vi Lại Tăng Trưởng 06/10/2016
935 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 935 – Tu Vi Lại Tăng Trưởng 2 06/10/2016
936 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 936 – Trở Lại Sào Huyệt 06/10/2016
937 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 937 – Cái Chết Của Đạo Thạch 06/10/2016
938 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 938 – Chân Linh Khốn Cảnh 06/10/2016
939 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 939 – Trấn Thủ Khí Linh 06/10/2016
940 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 940 – Trở Lại Phi Linh 06/10/2016
941 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 941 – Long Chi Pháp Tướng 06/10/2016
942 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 942 – Long Phương Pháp Tướng 06/10/2016
943 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 943 – Bản Mệnh Thần Thông 06/10/2016
944 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 944 – Bản Mệnh Thần Thông 2 06/10/2016
945 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 945 – Linh Thủy Dựng Thể 06/10/2016
946 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 946 – Thuần Dương Tinh Nguyên 06/10/2016
947 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 947 – Huyền Sở Chi Nguy 06/10/2016
948 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 948 – Một Tiên Một Ma 06/10/2016
949 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 949 – Hỗn Hợp Quáng Mạnh 06/10/2016
950 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 950 – Đời Thứ Ba Quật Khởi 06/10/2016
951 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 951 – Kéo Tới Dồn Dập 06/10/2016
952 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 952 – Xui Rủi Cả Đám 06/10/2016
953 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 953 – Thủy U Vô Hình 06/10/2016
954 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 954 – Phút Giây Nồng Ấm 06/10/2016
955 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 955 – Tài Tang Tử Sĩ 06/10/2016
956 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 956 – Tài Tang Tử Sĩ 2 06/10/2016
957 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 957 – Chân Linh Động Thiên 06/10/2016
958 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 958 – Thuần Dương Chi Châu 06/10/2016
959 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 959 – Chân Linh Chi Mưu 06/10/2016
960 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 960 – Huyền Vi Chi Thỉnh 06/10/2016
961 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 961 – Huyền Vi Điểm Quáng 06/10/2016
962 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 962 – Bao Vây Hạng Lâu 06/10/2016
963 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 963 – Đại Chiến Hi Di 07/10/2016
964 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 964 – Đại Chiến Hi Di 2 07/10/2016
965 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 965 – Đại Chiến Hi Di 3 07/10/2016
966 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 966 – Huy Chấn Bắc Hải 07/10/2016
967 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 967 – Tin Tức Của Huyền Sở 07/10/2016
968 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 968 – Huyền Sở Ước Hẹn 07/10/2016
969 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 969 – Một Thước Hóa Thân 07/10/2016
970 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 970 – Quay Lại Đông Hải 07/10/2016
971 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 971 – Trở Lại Đông Hải 07/10/2016
972 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 972 – Thủy Tinh Đích Truyền 07/10/2016
973 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 973 – Chủng Tử Tới Tay 07/10/2016
974 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 974 – Hoàng Kim Linh Viên 07/10/2016
975 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 975 – Luyện Hóa Hóa Thân 07/10/2016
976 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 976 – Tranh Đoạt Quáng Mạch 07/10/2016
977 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 977 – Song Quản Tề Hạ 07/10/2016
978 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 978 – Sinh Cầm Hoạt Tróc 07/10/2016
979 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 979 – Kiếm Bạt Nỗ Trương 07/10/2016
980 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 980 – Trước Sau Đều Đến 07/10/2016
981 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 981 – Sâu Không Lường Được 07/10/2016
982 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 982 – Lại Dẫn Họa Thủy 07/10/2016
983 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 983 – Bạch Tích Thiện Bại 07/10/2016
984 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 984 – Tá Trợ Ngoại Lực 07/10/2016
985 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 986 – Khẩn Cấp Triệu Hoán 07/10/2016
986 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 987 – Trì Hoãn Thời Gian 07/10/2016
987 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 988 – Đốt Núi Nấu Biển 07/10/2016
988 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 989 – Thủy Linh Kỳ Diễm 07/10/2016
989 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 990 – Ba Đóa Linh Hỏa 07/10/2016
990 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 991 – Hi Di Lai Tập 07/10/2016
991 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 992 – Thiên Quân Nhất Phát 07/10/2016
992 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 993 – Thiên Cấp Thượng Phẩm 07/10/2016
993 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 994 – Phong Ấn Giải Trừ 07/10/2016
994 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 995 – Mười Lăm Vị Pháp Tướng 07/10/2016
995 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 996 – Tranh Đoạt Linh Hỏa 07/10/2016
996 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 997 – Hỏa Trung Thủ Lật 07/10/2016
997 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 998 – Đuổi Giết Hi Di 07/10/2016
998 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 999 – Đuổi Giết Hi Di 2 07/10/2016
999 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1000 – Lục Bình Phân Bảo 07/10/2016
1000 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1001 – Lục Bình Phân Bảo 2 07/10/2016
1001 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1002 – Hỏa Xà Hải Lan 07/10/2016
1002 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1003 – Thính Đào Chi Nguy 07/10/2016
1003 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1004 – Lực Chém Tu La 07/10/2016
1004 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1005 – Hóa Thân Một Kích 07/10/2016
1005 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1006 – Ẩn Kiếm Quái Dị 07/10/2016
1006 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1007 – Cuộc Chiến Của Linh Sủng 07/10/2016
1007 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1008 – Một Chút Hồng Quang 07/10/2016
1008 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1009 – Hỏa Chủng Tới Tay 07/10/2016
1009 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1010 – Ma La Bắc Tiến 07/10/2016
1010 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1011 – Làm Thử Một Vố 07/10/2016
1011 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1012 – Thế Lực Trống Không 07/10/2016
1012 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1013 – Lấy Một Địch Ba 07/10/2016
1013 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1014 – Lấy Một Địch Ba 2 07/10/2016
1014 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1015 – Lấy Một Địch Ba 2 07/10/2016
1015 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1016 – Trận Pháp Dị Biến 07/10/2016
1016 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1017 – Ngọc Quật Tàng Mạch 07/10/2016
1017 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1018 – Tân Dung Cựu Mạo 07/10/2016
1018 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1019 – Chạm Trán Trên Biển 07/10/2016
1019 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1020 – Lấy Được Tín Nhiệm 07/10/2016
1020 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1021 – Một Kiếm Hải Khiếu 07/10/2016
1021 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1022 – Thu Gom Tàn Binh 07/10/2016
1022 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1023 – Thần Niệm Đối Quyết 07/10/2016
1023 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1024 – Tình Thế Hiểm Ác 07/10/2016
1024 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1025 – Nhân Tâm Cao Nghĩa 07/10/2016
1025 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1026 – Liên Thủ Chèn Ép 07/10/2016
1026 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1027 – Tràn Ngập Nguy Cơ 07/10/2016
1027 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1028 – Đâm Thọc Sau Lưng 07/10/2016
1028 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1029 – Chém Ngọc Tu La 07/10/2016
1029 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1030 – Đột Hạ Sát Thủ 07/10/2016
1030 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1031 – Lấy Một Giết Trăm 07/10/2016
1031 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1032 – Lượng Linh Thạch Lớn 07/10/2016
1032 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1033 – Hao Binh Tổn Tướng 07/10/2016
1033 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1034 – Đan Thuật Đệ Nhất 07/10/2016
1034 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1035 – Ma La Dục Huyết 07/10/2016
1035 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1036 – Có Chút Thu Hoạch 07/10/2016
1036 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1037 – Kim Sinh Kỳ Thủy 07/10/2016
1037 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1038 – Sơ Hiện Đầu Mối 07/10/2016
1038 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1039 – Vô Vọng Tai Ương 07/10/2016
1039 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1040 – Đại Tu Sĩ Vẫn Lạc 07/10/2016
1040 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1041 – Đại Tu Sĩ Vẫn Lạc 2 07/10/2016
1041 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1042 – Vạn Độc Mẫu Dịch 07/10/2016
1042 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1043 – Nhất Tiễn Lưỡng Đoạn 07/10/2016
1043 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1044 – Đoạn Thủy Thần Thông 07/10/2016
1044 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1045 – Thiên Ma Nhất Hống 07/10/2016
1045 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1046 – Tình Thế Đột Biến 07/10/2016
1046 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1047 – Không Minh Chi Tinh 07/10/2016
1047 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1048 – Độc Tu La Xuất 07/10/2016
1048 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1049 – Không Ngộ Di Tàng 07/10/2016
1049 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1050 – Phục Giết Hi Di 07/10/2016
1050 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1051 – Đại Trận Khuyết Khẩu 07/10/2016
1051 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1052 – Cứu Viện Thành Linh 07/10/2016
1052 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1053 – Ngăn Chặn Lổ Hổng 07/10/2016
1053 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1054 – Lục Huynh Dám Hay Không? 07/10/2016
1054 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1055 – Cô Quân Thâm Nhập 07/10/2016
1055 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1056 – Tranh Giết Thưởng Đoạt 07/10/2016
1056 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1057 – Các Hiển Thần Thông 07/10/2016
1057 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1058 – Các Hiển Thần Thông 2 07/10/2016
1058 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1059 – Chiến A Tu La 07/10/2016
1059 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1060 – Chiến A Tu La 2 07/10/2016
1060 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1061 – Lá Bài Tẩy Ra Hết 07/10/2016
1061 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1062 – Húy Mặc Như Thâm 07/10/2016
1062 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1063 – Danh Chấn Đông Hải 07/10/2016
1063 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1064 – Phỉ Thúy Tục Mệnh 07/10/2016
1064 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1065 – Phong Hồi Lộ Chuyển 07/10/2016
1065 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1066 – Phong Hồi Lộ Chuyển 2 07/10/2016
1066 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1067 – Linh Thủy Dẫn Linh 07/10/2016
1067 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1068 – Chuyện Mưu Đồ 07/10/2016
1068 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1069 – Hỏa Loan Cửu Tiêu 07/10/2016
1069 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1070 – Thiên Lôi Kỳ Thạch 07/10/2016
1070 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1071 – Kỳ Trân Dị Bảo 07/10/2016
1071 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1072 – Kỳ Trân Dị Bảo 2 07/10/2016
1072 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1073 – Kỳ Trân Dị Bảo 3 07/10/2016
1073 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1074 – Kỳ Trân Dị Bảo 4 07/10/2016
1074 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1075 – Kỳ Trân Dị Bảo 5 07/10/2016
1075 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1076 – Linh Bảo Vô Hình 07/10/2016
1076 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1077 – Linh Xà Bí Truyền 07/10/2016
1077 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1078 – Gió Nổi Mây Vần 07/10/2016
1078 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1079 – Phường Thị Ngẫu Ngộ 07/10/2016
1079 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1080 – Đột Nhập Trùng Vây 07/10/2016
1080 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1081 – Thủy Lam Chi Uy 07/10/2016
1081 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1082 – Vô Cùng Nguy Ngập 07/10/2016
1082 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1083 – Oai Của Thuần Dương 07/10/2016
1083 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1084 – Kinh Lôi Kiếm Quyết 07/10/2016
1084 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1085 – Gã Sai Chuyện Vặt 07/10/2016
1085 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1086 – Lục Đại Bảo Thuyền 07/10/2016
1086 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1087 – Đoán Bắt Không Ra 07/10/2016
1087 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1088 – Tần Gia 07/10/2016
1088 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1089 – Tu Sĩ Sắp Chết 07/10/2016
1089 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1090 – Bí Ẩn Của Bắc Minh 07/10/2016
1090 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1091 – Càn Nguyên Thành Phá 07/10/2016
1091 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1092 – Bắc Minh Kết Thúc 07/10/2016
1092 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1093 – Thầy Trò Tương Tàn 07/10/2016
1093 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1094 – Hung Hiểm Nặng Nề 07/10/2016
1094 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1095 – Liệt Thiên Kiếm Thánh 07/10/2016
1095 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1096 – Liệt Thiên Kiếm Thánh 2 07/10/2016
1096 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1097 – Bá Thiên Thần Quy 07/10/2016
1097 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1098 – Khổng Tước Công Chúa 07/10/2016
1098 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1099 – Quy Tàng Chi Mật 07/10/2016
1099 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1100 – Ngũ Hành Khổng Tước 07/10/2016
1100 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1101 – Ngọc Dịch Bắt Mắt 07/10/2016
1101 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1102 – Cô Ưng Doanh Lệ 07/10/2016
1102 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1103 – Cô Ưng Doanh Lệ 2 07/10/2016
1103 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1104 – Cô Ưng Truyền Thuyết 07/10/2016
1104 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1105 – Tử Dương Tô Cẩm 07/10/2016
1105 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1106 – Gặp Lại Văn Uyên 07/10/2016
1106 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1107 – Tâm Cơ Của Bạch Vũ 07/10/2016
1107 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1108 – Phục Kích Bất Ngờ 07/10/2016
1108 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1109 – Tiến Vào Quy Tàng 07/10/2016
1109 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1110 – Nguyên Khí Triều Tịch 07/10/2016
1110 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1111 – Cái Chết Của Doanh Lệ 07/10/2016
1111 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1112 – Ngũ Hành Linh Phiến 07/10/2016
1112 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1113 – Bát Diệp Linh Thảo 07/10/2016
1113 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1114 – Linh Vũ Màu Vàng 07/10/2016
1114 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1115 – Triều Tịch Trở Địch 07/10/2016
1115 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1116 – Linh Tính Bản Nguyên 07/10/2016
1116 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1117 – Linh Tính Bản Nguyên 2 07/10/2016
1117 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1118 – Quy Tàng Biến Mất 07/10/2016
1118 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1119 – Như Ảnh Tùy Hình 07/10/2016
1119 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1120 – Không Giải Thích Được 07/10/2016
1120 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1121 – Không Minh Chi Hải 07/10/2016
1121 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1122 – Cái Tên Gà Mờ Này 07/10/2016
1122 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1123 – Không Minh Tàn Trận 07/10/2016
1123 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1124 – Liên Thủ Phá Trận 07/10/2016
1124 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1125 – Một Mạnh Một Yếu 07/10/2016
1125 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1126 – Trận Tu Truyền Thừa 07/10/2016
1126 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1127 – Tàn Trận Phục Giết 07/10/2016
1127 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1128 – Phản Sát Chạy Trốn 07/10/2016
1128 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1129 – Lâm Nguy Phá Trận 07/10/2016
1129 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1130 – Không Minh Di Tích 07/10/2016
1130 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1131 – Không Minh Di Tích (Hạ) 07/10/2016
1131 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1132 – Không Minh Cửu Trận 07/10/2016
1132 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1133 – Chân Linh Chi Kiếm 07/10/2016
1133 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1134 – Chân Linh Chi Kiếm 2 07/10/2016
1134 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1135 – Pháp Tướng Thất Tướng 07/10/2016
1135 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1136 – Nghịch Lân Dị Biến 07/10/2016
1136 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1137 – Nghịch Lân Dị Biến 2 08/10/2016
1137 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1138 – Các Phái Tề Tụ 09/10/2016
1138 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1139 – Một Đường Đi Cao 12/10/2016
1139 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1140 – Nịch Thủy Kiếm Quyết 13/10/2016
1140 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1141 – Niệm Niệm Sinh Pháp 17/10/2016
1141 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1142 – Bộ Mặt Thật 19/10/2016
1142 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1143 – Trận Pháp Mở Rộ 19/10/2016
1143 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1144 – Hải Yến Hà Thanh 21/10/2016
1144 CHÂN LINH CỬU BIẾN – Chương 1145 – Đại Tu Cản Đường 23/10/2016

Bình luận