TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Chương 4Chương 4: Pháp hệ thức tỉnh
“Chính là.”
Tay phải thả thượng. . .
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt ~~~~ ”
“Cái kế tiếp, Khâu Nguyệt Anh!”
“Cái kế tiếp, Hứa Thanh Lâm!”
“Cũng là hàn băng hệ.”
“Cái kế tiếp, Lục Tiểu Bân.”
“Ân, thủy hệ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.