TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Chương 689Converted by: Vân Thiên
Thời gian: 00 : 03 : 51
“Băng ~~~~~~~~ ”
“Phốc! ! ! !”
. . .
“Khố! ! ! ! !”
“Băng ~~~~~~~~~~! ! !”
“Khố ~~~~~~! ! ! !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.