TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Chương 694Converted by: Vân Thiên
Thời gian: 00 : 02 : 38
Chỉ mong vẫn tới kịp!
Đây chính là huyết vương tọa rồi!
“Ta rất kinh ngạc. . .”
“Ta chính là.”
“Ngươi là Phương Cốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.