TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Chương 696Converted by: Vân Thiên
Thời gian: 00 : 02 : 51
“Khanh!”
“Khanh! !”
“Khanh khanh! ! ! !”
“A a a ~~~~~~~~~~~! ! !”
. . .
. . .
Nội Thành
“Khanh ~~~~~~~~~~~~! !”
“Phi!”
Chuyện này. . . Đây là Mạc Phàm? ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.