TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Chương 697Converted by: Vân Thiên
Thời gian: 00 : 03 : 02
“Ầm! ! ! ! !”
Đây là cái gì thể chế!
“Tuyết Cơ Chi Khấp – Ai Thế Băng Vũ!”
“Ô ô ô ô ~~~~~~~~~~~ ”
“Đi chết! !”
“Băng! ! ! ! !”
“Vù ~~~~~~~~~~~~~~ ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.