TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Chương 698Converted by: Vân Thiên
Thời gian: 00 : 02 : 29
Để Sơn Phong Chi Thi quỳ xuống? ? ?
Hàn Tịch cũng ngây người rồi!
Trảm Không! !
“Đùng! !”
“Đùng! ! !”
“Đùng! ! !”
“Đông ~~~ ”
“Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! ! !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.