Thông tin truyện

Đại Chúa Tể

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

935
0
Số lượng đánh giá: 0
Theo dõi

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đại Chúa Tể – Chương 1 – Bắc Linh Viện 08/11/2016
2 Đại Chúa Tể – Chương 2 – Thiếu Niên Bị Đuổi Khỏi Linh Lộ 08/11/2016
3 Đại Chúa Tể – Chương 3 – Mục Vực 08/11/2016
4 Đại Chúa Tể – Chương 4 – Đại Phù Đồ Quyết 08/11/2016
5 Đại Chúa Tể – Chương 5 – Đại Thiên Thế Giới 08/11/2016
6 Đại Chúa Tể – Chương 6 – Biên Độ Dao Động Linh Lực 08/11/2016
7 Đại Chúa Tể – Chương 7 – Mộ Nguyên 08/11/2016
8 Đại Chúa Tể – Chương 8 – Liễu Dương 08/11/2016
9 Đại Chúa Tể – Chương 9 – Đối Mặt 08/11/2016
10 Đại Chúa Tể – Chương 10 – Tỷ Thí Học Viện 08/11/2016
11 Đại Chúa Tể – Chương 11 – Đàm Thanh Sơn 08/11/2016
12 Đại Chúa Tể – Chương 12 – Ra Tay 08/11/2016
13 Đại Chúa Tể – Chương 13 – Chiến Liễu Dương 08/11/2016
14 Đại Chúa Tể – Chương 14 – Linh Động Cảnh Trung Kỳ 08/11/2016
15 Đại Chúa Tể – Chương 15 – Phá Linh Châu 08/11/2016
16 Đại Chúa Tể – Chương 16 – Thiên Giới 08/11/2016
17 Đại Chúa Tể – Chương 17 – Tụ Linh Trận Cấp Ba 08/11/2016
18 Đại Chúa Tể – Chương 18 – Trúc Cơ 08/11/2016
19 Đại Chúa Tể – Chương 19 – Sâm La Tử Ấn 08/11/2016
20 Đại Chúa Tể – Chương 20 – Thành Ấn 08/11/2016
21 Đại Chúa Tể – Chương 21 – Phong Ba Huấn Luyện Trường 08/11/2016
22 Đại Chúa Tể – Chương 22 – Tử Ấn Phát Uy 08/11/2016
23 Đại Chúa Tể – Chương 23 – Chân Thực Lực Sâm La Tử Ấn 08/11/2016
24 Đại Chúa Tể – Chương 24 – Ước Định 08/11/2016
25 Đại Chúa Tể – Chương 25 – Tinh Phách Linh Thú 08/11/2016
26 Đại Chúa Tể – Chương 26 – Thợ Săn Lão Luyện 08/11/2016
27 Đại Chúa Tể – Chương 27 – Cướp 08/11/2016
28 Đại Chúa Tể – Chương 28 – Hợp Tác 08/11/2016
29 Đại Chúa Tể – Chương 29 – Ngọc Linh Thụ 08/11/2016
30 Đại Chúa Tể – Chương 30 – Sơn Cốc Săn Vượn 08/11/2016
31 Đại Chúa Tể – Chương 31 – Khu Hổ Thôn Lang – Đại Chúa Tể 08/11/2016
32 Đại Chúa Tể – Chương 32 – Chiến Lợi Phẩm 08/11/2016
33 Đại Chúa Tể – Chương 33 – Hồi Doanh 08/11/2016
34 Đại Chúa Tể – Chương 34 – Liễu Minh 08/11/2016
35 Đại Chúa Tể – Chương 35 – Sâm La Tử Ấn Đệ Nhị Ấn 08/11/2016
36 Đại Chúa Tể – Chương 36 – Phiền Toái 08/11/2016
37 Đại Chúa Tể – Chương 37 – Lọt Tròng 08/11/2016
38 Đại Chúa Tể – Chương 38 – Bị Giết 08/11/2016
39 Đại Chúa Tể – Chương 39 – Giới Tử Xuyến 08/11/2016
40 Đại Chúa Tể – Chương 40 – Qua Mặt – Đại Chúa Tể 08/11/2016
41 Đại Chúa Tể – Chương 41 – Gian Trá – Đại Chúa Tể 08/11/2016
42 Đại Chúa Tể – Chương 42 – Gian Nan Đường Về 08/11/2016
43 Đại Chúa Tể – Chương 43 – Kỷ Tông, Người Trong Mưa 08/11/2016
44 Đại Chúa Tể – Chương 44 – Phá Trận 08/11/2016
45 Đại Chúa Tể – Chương 45 – Cửu U Tước 08/11/2016
46 Đại Chúa Tể – Chương 46 – Phong Ấn 08/11/2016
47 Đại Chúa Tể – Chương 47 – Học Linh Trận 08/11/2016
48 Đại Chúa Tể – Chương 48 – Thiên Phú Kinh Người 08/11/2016
49 Đại Chúa Tể – Chương 49 – Hưng Binh 08/11/2016
50 Đại Chúa Tể – Chương 50 – Hắc Minh Uyên 08/11/2016
51 Đại Chúa Tể – Chương 51 – Phệ Linh Phong 08/11/2016
52 Đại Chúa Tể – Chương 52 – Linh Trùng Địch 08/11/2016
53 Đại Chúa Tể – Chương 53 – Ngạnh Chiến – Đại Chúa Tể 08/11/2016
54 Đại Chúa Tể – Chương 54 – Đầm Hắc Độc 08/11/2016
55 Đại Chúa Tể – Chương 55 – Giải Pháp 08/11/2016
56 Đại Chúa Tể – Chương 56 – Thủ Đoạn Độc Ác 08/11/2016
57 Đại Chúa Tể – Chương 57 – Mượn Thế 08/11/2016
58 Đại Chúa Tể – Chương 58 – Dụ Ong 08/11/2016
59 Đại Chúa Tể – Chương 59 – Đến Nơi 08/11/2016
60 Đại Chúa Tể – Chương 60 – Quái Nham 08/11/2016
61 Đại Chúa Tể – Chương 61 – Trứng Đen 08/11/2016
62 Đại Chúa Tể – Chương 62 – Dị Biến 08/11/2016
63 Đại Chúa Tể – Chương 63 – Hắc Thần Lôi Vân 08/11/2016
64 Đại Chúa Tể – Chương 64 – Tiến Hóa 08/11/2016
65 Đại Chúa Tể – Chương 65 – Tự Bạo 08/11/2016
66 Đại Chúa Tể – Chương 66 – Nội Thể 08/11/2016
67 Đại Chúa Tể – Chương 67 – Hắc Chỉ Trấn Linh Tước 08/11/2016
68 Đại Chúa Tể – Chương 68 – Hỏa Viêm Trận 08/11/2016
69 Đại Chúa Tể – Chương 69 – Tụ Linh Trận Cấp 2 08/11/2016
70 Đại Chúa Tể – Chương 70 – Tham Gia 08/11/2016
71 Đại Chúa Tể – Chương 71 – Liên Hợp Bày Trận 08/11/2016
72 Đại Chúa Tể – Chương 72 – Tâm Trận 08/11/2016
73 Đại Chúa Tể – Chương 73 – Danh Ngạch Hạt Giống 08/11/2016
74 Đại Chúa Tể – Chương 74 – Trần Phàm, Hoắc Vân 08/11/2016
75 Đại Chúa Tể – Chương 75 – Linh Quyết Thất Tầng Ba 08/11/2016
76 Đại Chúa Tể – Chương 76 – Hai Bộ Linh Quyết 08/11/2016
77 Đại Chúa Tể – Chương 77 – Khổ Luyện 08/11/2016
78 Đại Chúa Tể – Chương 78 – Tiến Cảnh 08/11/2016
79 Đại Chúa Tể – Chương 79 – Thành Quả 08/11/2016
80 Đại Chúa Tể – Chương 80 – Mạc Sư 08/11/2016
81 Đại Chúa Tể – Chương 81 – Tranh Đoạt Danh Nghạch 08/11/2016
82 Đại Chúa Tể – Chương 82 – Đối Thủ 08/11/2016
83 Đại Chúa Tể – Chương 83 – Tranh Đoạt Gay Cấn 08/11/2016
84 Đại Chúa Tể – Chương 84 – Long Tranh Hổ Đấu 08/11/2016
85 Đại Chúa Tể – Chương 85 – Át Chủ Bài! 08/11/2016
86 Đại Chúa Tể – Chương 86 – Thắng Bại! 08/11/2016
87 Đại Chúa Tể – Chương 87 – Chọn Linh Viện 08/11/2016
88 Đại Chúa Tể – Chương 88 – Đơm Hoa Kết Trái 08/11/2016
89 Đại Chúa Tể – Chương 89 – Đàm Phán Thất Bại 08/11/2016
90 Đại Chúa Tể – Chương 90 – Mang Âm Sơn 08/11/2016
91 Đại Chúa Tể – Chương 91 – Thuyết Phục 08/11/2016
92 Đại Chúa Tể – Chương 92 – Liên Thủ 08/11/2016
93 Đại Chúa Tể – Chương 93 – Liều Mạng 08/11/2016
94 Đại Chúa Tể – Chương 94 – Cửu Thiên Lôi Trận 08/11/2016
95 Đại Chúa Tể – Chương 95 – Quyển Trục Màu Đen 08/11/2016
96 Đại Chúa Tể – Chương 96 – Áp Chế, Đột Phá 08/11/2016
97 Đại Chúa Tể – Chương 97 – Linh Luân Cảnh Hậu Kỳ 08/11/2016
98 Đại Chúa Tể – Chương 98 – Bình Tĩnh Mà Run 08/11/2016
99 Đại Chúa Tể – Chương 99 – Đại Hội Cửu Vực 08/11/2016
100 Đại Chúa Tể – Chương 100 – Liễu Kinh Sơn 08/11/2016
101 Đại Chúa Tể – Chương 101 – Dung Thiên Cảnh 08/11/2016
102 Đại Chúa Tể – Chương 102 – Giao Dịch 08/11/2016
103 Đại Chúa Tể – Chương 103 – Mượn Lực 08/11/2016
104 Đại Chúa Tể – Chương 104 – Vượt Giai Khiêu Chiến 08/11/2016
105 Đại Chúa Tể – Chương 105 – Linh Trận Cấp Ba. 08/11/2016
106 Đại Chúa Tể – Chương 106 – Yêu Liên Đồ Trận. 08/11/2016
107 Đại Chúa Tể – Chương 107 – Trảm Sát. 08/11/2016
108 Đại Chúa Tể – Chương 108 – Yên Ổn. 08/11/2016
109 Đại Chúa Tể – Chương 109 – Hồi Phục. 08/11/2016
110 Đại Chúa Tể – Chương 110 – Rời Khỏi. 08/11/2016
111 Đại Chúa Tể – Chương 111 – Bắc Thương Giới. 08/11/2016
112 Đại Chúa Tể – Chương 112 – Thiếu Nữ Váy Dài. 08/11/2016
113 Đại Chúa Tể – Chương 113 – Bị Săn. 08/11/2016
114 Đại Chúa Tể – Chương 114 – Giết Gà Dọa Khỉ. 08/11/2016
115 Đại Chúa Tể – Chương 115 – Sâm La Tử Ấn Đạo Thứ Ba. 08/11/2016
116 Đại Chúa Tể – Chương 116 – Duẫn Nhi. 08/11/2016
117 Đại Chúa Tể – Chương 117 – Đồng Đội Mới. 08/11/2016
118 Đại Chúa Tể – Chương 118 – Diệp Khinh Linh. 08/11/2016
119 Đại Chúa Tể – Chương 119 – Cát Hải. 08/11/2016
120 Đại Chúa Tể – Chương 120 – Huyết Họa Giả. 08/11/2016
121 Đại Chúa Tể – Chương 121 – Đắng Cấp Là Mãi Mãi. 08/11/2016
122 Đại Chúa Tể – Chương 122 – Điều Kiện. 08/11/2016
123 Đại Chúa Tể – Chương 123 – Đoạt Bảo. 08/11/2016
124 Đại Chúa Tể – Chương 124 – Kim Luận Liệt Trận. 08/11/2016
125 Đại Chúa Tể – Chương 125 – Thần Phách Âm Dương Chi. 08/11/2016
126 Đại Chúa Tể – Chương 126 – Thần Phách Cảnh. 08/11/2016
127 Đại Chúa Tể – Chương 127 – Nghiền Nát 08/11/2016
128 Đại Chúa Tể – Chương 128 – Chiến Lợi Phẩm 08/11/2016
129 Đại Chúa Tể – Chương 129 – Người Nổi Tiếng 08/11/2016
130 Đại Chúa Tể – Chương 130 – Long Tượng Trận 08/11/2016
131 Đại Chúa Tể – Chương 131 – Sở Kì 08/11/2016
132 Đại Chúa Tể – Chương 132 – Bích Nhãn Kim Tinh Thú 08/11/2016
133 Đại Chúa Tể – Chương 133 – Kim Cang Phù Đồ Thủ 08/11/2016
134 Đại Chúa Tể – Chương 134 – Băng Huyền Linh Giao 08/11/2016
135 Đại Chúa Tể – Chương 135 – Trận Dung 08/11/2016
136 Đại Chúa Tể – Chương 136 – Vạn Người Trảm Băng Giao 08/11/2016
137 Đại Chúa Tể – Chương 137 – Địa Tâm Viêm Long Tích 08/11/2016
138 Đại Chúa Tể – Chương 138 – Cướp Đoạt 08/11/2016
139 Đại Chúa Tể – Chương 139 – Đại Truy Sát 08/11/2016
140 Đại Chúa Tể – Chương 140 – Biến Cố Trong Người 08/11/2016
141 Đại Chúa Tể – Chương 141 – Nối Tiếp Huyết Mạch 08/11/2016
142 Đại Chúa Tể – Chương 142 – Gặp Lại 08/11/2016
143 Đại Chúa Tể – Chương 143 – Giải Quyết 08/11/2016
144 Đại Chúa Tể – Chương 144 – Long Tượng Trận Hiển Uy 08/11/2016
145 Đại Chúa Tể – Chương 145 – Địch Thủ Xưa 08/11/2016
146 Đại Chúa Tể – Chương 146 – Tụ Hội 08/11/2016
147 Đại Chúa Tể – Chương 147 – Huynh Đệ Thạch Gia 08/11/2016
148 Đại Chúa Tể – Chương 148 – Chiến Thạch Kinh Thiên 08/11/2016
149 Đại Chúa Tể – Chương 149 – Hắc Viêm 08/11/2016
150 Đại Chúa Tể – Chương 150 – Bắc Thương Điện 08/11/2016
151 Đại Chúa Tể – Chương 151 – Khiêu Chiến Cuối Cùng 08/11/2016
152 Đại Chúa Tể – Chương 152 – An Nhiên 08/11/2016
153 Đại Chúa Tể – Chương 153 – Tân Sinh Phản Công 08/11/2016
154 Đại Chúa Tể – Chương 154 – Linh Tước Trấn Băng Ưng 08/11/2016
155 Đại Chúa Tể – Chương 155 – Bắc Thương Linh Viện 08/11/2016
156 Đại Chúa Tể – Chương 156 – Dương Hoằng 08/11/2016
157 Đại Chúa Tể – Chương 157 – Linh Trị 08/11/2016
158 Đại Chúa Tể – Chương 158 – Linh Trị Điện 08/11/2016
159 Đại Chúa Tể – Chương 159 – Trùng Kích Thần Phách Bảng 08/11/2016
160 Đại Chúa Tể – Chương 160 – Thần Phách Bảng Đệ Tam 08/11/2016
161 Đại Chúa Tể – Chương 161 – Thần Phách Đan 08/11/2016
162 Đại Chúa Tể – Chương 162 – Mạch Luân 08/11/2016
163 Đại Chúa Tể – Chương 163 – Lôi Vực, Đột Phá 08/11/2016
164 Đại Chúa Tể – Chương 164 – Ta Đến Chưởng Huyền Hoàng 08/11/2016
165 Đại Chúa Tể – Chương 165 – Phù Đồ Tháp 08/11/2016
166 Đại Chúa Tể – Chương 166 – Phong Đổ 08/11/2016
167 Đại Chúa Tể – Chương 167 – Chiến Mạch Luân 08/11/2016
168 Đại Chúa Tể – Chương 168 – Phù Đồ Tháp Hiển Uy 08/11/2016
169 Đại Chúa Tể – Chương 169 – Xã Đoàn 08/11/2016
170 Đại Chúa Tể – Chương 170 – Gian Lận 08/11/2016
171 Đại Chúa Tể – Chương 171 – Lạc Thần Hội 08/11/2016
172 Đại Chúa Tể – Chương 172 – Luận Bàn 08/11/2016
173 Đại Chúa Tể – Chương 173 – Thiên Bảng Đệ Nhị, Lý Huyền Thông 08/11/2016
174 Đại Chúa Tể – Chương 174 – Đối Thị 08/11/2016
175 Đại Chúa Tể – Chương 175 – Đại Hội Tân Sinh 08/11/2016
176 Đại Chúa Tể – Chương 176 – Bắc Linh Sơn 08/11/2016
177 Đại Chúa Tể – Chương 177 – Trùng Kích Sơn Đỉnh 08/11/2016
178 Đại Chúa Tể – Chương 178 – Thạch Đài 08/11/2016
179 Đại Chúa Tể – Chương 179 – Đỉnh Núi – Đại Chúa Tể 08/11/2016
180 Đại Chúa Tể – Chương 180 – Chiến Lực Dương Hoằng 08/11/2016
181 Đại Chúa Tể – Chương 181 – Mục Trần Vs Dương Hoằng 08/11/2016
182 Đại Chúa Tể – Chương 182 – Đại Viêm Ma Trận 08/11/2016
183 Đại Chúa Tể – Chương 183 – Cửu U Hiện 08/11/2016
184 Đại Chúa Tể – Chương 184 – Sức Mạnh Kết Nối Huyết Mạch 08/11/2016
185 Đại Chúa Tể – Chương 185 – Hắc Tháp Trấn Hổ Giao 08/11/2016
186 Đại Chúa Tể – Chương 186 – Đệ Nhất Tân Sinh! 08/11/2016
187 Đại Chúa Tể – Chương 187 – Tán Gẫu 08/11/2016
188 Đại Chúa Tể – Chương 188 – Dung Hợp Linh Lực 08/11/2016
189 Đại Chúa Tể – Chương 189 – Đệ Nhất 08/11/2016
190 Đại Chúa Tể – Chương 190 – Tô Huyên, Hạc Yêu 08/11/2016
191 Đại Chúa Tể – Chương 191 – Linh Quyết Điện 08/11/2016
192 Đại Chúa Tể – Chương 192 – Lựa Linh Quyết 08/11/2016
193 Đại Chúa Tể – Chương 193 – Tứ Thần Tinh Túc Kinh 08/11/2016
194 Đại Chúa Tể – Chương 194 – Trấn Thủ Giả 08/11/2016
195 Đại Chúa Tể – Chương 195 – Mánh 08/11/2016
196 Đại Chúa Tể – Chương 196 – Tụ Linh Trận Cấp Sáu 08/11/2016
197 Đại Chúa Tể – Chương 197 – Tu Luyện Dưới Đáy Hồ 08/11/2016
198 Đại Chúa Tể – Chương 198 – Tô Linh Nhi 08/11/2016
199 Đại Chúa Tể – Chương 199 – Đệ Nhất Thần Phách Bảng Giao Chiến 08/11/2016
200 Đại Chúa Tể – Chương 200 – Thủ Đoạn 08/11/2016
201 Đại Chúa Tể – Chương 201 – Đột Phá 08/11/2016
202 Đại Chúa Tể – Chương 202 – Dung Thiên Cảnh 08/11/2016
203 Đại Chúa Tể – Chương 203 – Hoắc Phong 08/11/2016
204 Đại Chúa Tể – Chương 204 – Đấu Hoắc Phong 08/11/2016
205 Đại Chúa Tể – Chương 205 – Thiên Linh Liên 08/11/2016
206 Đại Chúa Tể – Chương 206 – Từ Thanh Thanh 08/11/2016
207 Đại Chúa Tể – Chương 207 – Cửu Cấp Phù Đồ Tháp 08/11/2016
208 Đại Chúa Tể – Chương 208 – Tranh Đoạt Linh Liên Tử 08/11/2016
209 Đại Chúa Tể – Chương 209 – Cao Thủ Thiên Bảng 08/11/2016
210 Đại Chúa Tể – Chương 210 – Tu Luyện Linh Quyết Thần Cấp 08/11/2016
211 Đại Chúa Tể – Chương 211 – Hiểu 08/11/2016
212 Đại Chúa Tể – Chương 212 – Hai Cái Tát 08/11/2016
213 Đại Chúa Tể – Chương 213 – Hai Cường Giả 08/11/2016
214 Đại Chúa Tể – Chương 214 – Mời Chiến 08/11/2016
215 Đại Chúa Tể – Chương 215 – Đấu Trường 08/11/2016
216 Đại Chúa Tể – Chương 216 – Ba Chiêu 08/11/2016
217 Đại Chúa Tể – Chương 217 – Đệ Nhất Tân Sinh Vs Đệ Nhị Thiên Bảng 08/11/2016
218 Đại Chúa Tể – Chương 218 – Tứ Thần Tinh Túc Kinh Vs Thiên Huyền Thần Quyết 08/11/2016
219 Đại Chúa Tể – Chương 219 – Đến Phiên Ta 08/11/2016
220 Đại Chúa Tể – Chương 220 – Yêu Liên Tái Hiện 08/11/2016
221 Đại Chúa Tể – Chương 221 – Lạc Thần Tộc 08/11/2016
222 Đại Chúa Tể – Chương 222 – Tây Thiên Giới 08/11/2016
223 Đại Chúa Tể – Chương 223 – Viêm Đế – Đại Chúa Tể 08/11/2016
224 Đại Chúa Tể – Chương 224 – Nhiệm Vụ Thiên Cấp 08/11/2016
225 Đại Chúa Tể – Chương 225 – Linh Tàng 08/11/2016
226 Đại Chúa Tể – Chương 226 – Bắc Thương Đại Lục 08/11/2016
227 Đại Chúa Tể – Chương 227 – Bạch Long Thành 08/11/2016
228 Đại Chúa Tể – Chương 228 – Linh Trận Tử 08/11/2016
229 Đại Chúa Tể – Chương 229 – Bạch Long Ngọc Trụ 08/11/2016
230 Đại Chúa Tể – Chương 230 – Cạnh Tranh 08/11/2016
231 Đại Chúa Tể – Chương 231 – Bạch Hiên 08/11/2016
232 Đại Chúa Tể – Chương 232 – Bạch Long Khâu 08/11/2016
233 Đại Chúa Tể – Chương 233 – Dạ Tập – Đại Chúa Tể 08/11/2016
234 Đại Chúa Tể – Chương 234 – Phản Sát 08/11/2016
235 Đại Chúa Tể – Chương 235 – Một Tên Không Lưu 08/11/2016
236 Đại Chúa Tể – Chương 236 – Long Ma Cung 08/11/2016
237 Đại Chúa Tể – Chương 237 – Sư Hổ Đoàn 08/11/2016
238 Đại Chúa Tể – Chương 238 – Linh Tàng Xuất Thế 08/11/2016
239 Đại Chúa Tể – Chương 239 – Hỏa Viêm Linh Liên 08/11/2016
240 Đại Chúa Tể – Chương 240 – Chạm Trán 08/11/2016
241 Đại Chúa Tể – Chương 241 – Hỏa Viêm Tiên Liên 08/11/2016
242 Đại Chúa Tể – Chương 242 – Luyện Hóa Hạt Sen 08/11/2016
243 Đại Chúa Tể – Chương 243 – Đột Phá 08/11/2016
244 Đại Chúa Tể – Chương 244 – Giao Long Linh Hoàn 08/11/2016
245 Đại Chúa Tể – Chương 245 – Song Long Trấn 08/11/2016
246 Đại Chúa Tể – Chương 246 – Uy Hiếp 08/11/2016
247 Đại Chúa Tể – Chương 247 – Thạch Tượng Thủ Vệ 08/11/2016
248 Đại Chúa Tể – Chương 248 – Thung Lũng Đen 08/11/2016
249 Đại Chúa Tể – Chương 249 – Vệ Sĩ Đá 08/11/2016
250 Đại Chúa Tể – Chương 250 – Ép Ra 08/11/2016
251 Đại Chúa Tể – Chương 251 – Chí Tôn Hiện Thân 08/11/2016
252 Đại Chúa Tể – Chương 252 – Hắc Long Và Bạch Long 08/11/2016
253 Đại Chúa Tể – Chương 253 – Trọng Thủy Linh Châu 08/11/2016
254 Đại Chúa Tể – Chương 254 – Hắc Ma Trụ 08/11/2016
255 Đại Chúa Tể – Chương 255 – Thực Lực Bạch Hiên 08/11/2016
256 Đại Chúa Tể – Chương 256 – Không Gian Vỡ Nát 08/11/2016
257 Đại Chúa Tể – Chương 257 – Thái Cổ Hung Khí 08/11/2016
258 Đại Chúa Tể – Chương 258 – Trấn Áp 08/11/2016
259 Đại Chúa Tể – Chương 259 – Sẽ Không Chết – Đại Chúa Tể 08/11/2016
260 Đại Chúa Tể – Chương 260 – Hung Thần Lực 08/11/2016
261 Đại Chúa Tể – Chương 261 – Huyết Đấu Thảm Thiết 08/11/2016
262 Đại Chúa Tể – Chương 262 – Viện Binh 08/11/2016
263 Đại Chúa Tể – Chương 263 – Trầm Thương Sinh 08/11/2016
264 Đại Chúa Tể – Chương 264 – Chuẩn Bị 08/11/2016
265 Đại Chúa Tể – Chương 265 – Trả Nhiệm Vụ 08/11/2016
266 Đại Chúa Tể – Chương 266 – Xa Luân Chiến 08/11/2016
267 Đại Chúa Tể – Chương 267 – Chuẩn Bị 08/11/2016
268 Đại Chúa Tể – Chương 268 – Đăng Môn 08/11/2016
269 Đại Chúa Tể – Chương 269 – Mười Linh Trận 08/11/2016
270 Đại Chúa Tể – Chương 270 – Linh Trận Vây Yêu Môn 08/11/2016
271 Đại Chúa Tể – Chương 271 – Tiếp Trận 08/11/2016
272 Đại Chúa Tể – Chương 272 – Thập Trận Uy 08/11/2016
273 Đại Chúa Tể – Chương 273 – Ẩn Tàng 08/11/2016
274 Đại Chúa Tể – Chương 274 – Lại Vào Lôi Vực 08/11/2016
275 Đại Chúa Tể – Chương 275 – Lôi Vực Tầng Bảy 08/11/2016
276 Đại Chúa Tể – Chương 276 – Phá Giải Phong Ấn 08/11/2016
277 Đại Chúa Tể – Chương 277 – Tà Tộc Ngoại Vực 08/11/2016
278 Đại Chúa Tể – Chương 278 – Chuẩn Hóa Thiên Cảnh 08/11/2016
279 Đại Chúa Tể – Chương 279 – Long Đằng Thuật 08/11/2016
280 Đại Chúa Tể – Chương 280 – Tầng Thứ Tám 08/11/2016
281 Đại Chúa Tể – Chương 281 – Lão Nhân Đầu Trọc 08/11/2016
282 Đại Chúa Tể – Chương 282 – Một Chiêu 08/11/2016
283 Đại Chúa Tể – Chương 283 – Mười Ba Nghìn Viên 08/11/2016
284 Đại Chúa Tể – Chương 284 – Tinh Huyết Tới Tay 08/11/2016
285 Đại Chúa Tể – Chương 285 – Hắc Thần Lôi Kiếp Tái Hiện 08/11/2016
286 Đại Chúa Tể – Chương 286 – Độ Kiếp Thành Công 08/11/2016
287 Đại Chúa Tể – Chương 287 – Say Ngủ 08/11/2016
288 Đại Chúa Tể – Chương 288 – Sôi Sục 08/11/2016
289 Đại Chúa Tể – Chương 289 – Thái Thương Viện Trưởng 08/11/2016
290 Đại Chúa Tể – Chương 290 – Khai Mạc 08/11/2016
291 Đại Chúa Tể – Chương 291 – Linh Quang Giới 08/11/2016
292 Đại Chúa Tể – Chương 292 – Điểm Tụ Tập 08/11/2016
293 Đại Chúa Tể – Chương 293 – Liên Thủ 08/11/2016
294 Đại Chúa Tể – Chương 294 – Càn Quét 08/11/2016
295 Đại Chúa Tể – Chương 295 – Ăn Một Mình 08/11/2016
296 Đại Chúa Tể – Chương 296 – Vương Gia Tam Huynh Đệ 08/11/2016
297 Đại Chúa Tể – Chương 297 – Trả Giá 08/11/2016
298 Đại Chúa Tể – Chương 298 – Chiến Tam Vương 08/11/2016
299 Đại Chúa Tể – Chương 299 – Lôi Thần Thể Hiển Uy 08/11/2016
300 Đại Chúa Tể – Chương 300 – Cực Độ Nguy Hiểm 08/11/2016
301 Đại Chúa Tể – Chương 301 – Hắc Hội 08/11/2016
302 Đại Chúa Tể – Chương 302 – Doanh Trại 08/11/2016
303 Đại Chúa Tể – Chương 303 – Đoán Khí Thần Thạch 08/11/2016
304 Đại Chúa Tể – Chương 304 – Mộ Phong Dương 08/11/2016
305 Đại Chúa Tể – Chương 305 – Đến Nơi 08/11/2016
306 Đại Chúa Tể – Chương 306 – Tụ Hội 08/11/2016
307 Đại Chúa Tể – Chương 307 – Linh Vương 08/11/2016
308 Đại Chúa Tể – Chương 308 – Bao Vây Tiễu Trừ 08/11/2016
309 Đại Chúa Tể – Chương 309 – Dưới Lòng Đất 08/11/2016
310 Đại Chúa Tể – Chương 310 – Đoạt Tinh Thể 08/11/2016
311 Đại Chúa Tể – Chương 311 – Linh Vương Truy Sát 08/11/2016
312 Đại Chúa Tể – Chương 312 – Tâm Nhãn 08/11/2016
313 Đại Chúa Tể – Chương 313 – Song Liên Hiển Uy 08/11/2016
314 Đại Chúa Tể – Chương 314 – Giết Linh Vương 08/11/2016
315 Đại Chúa Tể – Chương 315 – Chấn Động 08/11/2016
316 Đại Chúa Tể – Chương 316 – Đột Phá 08/11/2016
317 Đại Chúa Tể – Chương 317 – Linh Quang Sơn 08/11/2016
318 Đại Chúa Tể – Chương 318 – Vị Trí Thứ Ba 08/11/2016
319 Đại Chúa Tể – Chương 319 – Kịch Chiến Hạc Yêu 08/11/2016
320 Đại Chúa Tể – Chương 320 – Hạc Thần Giáng 08/11/2016
321 Đại Chúa Tể – Chương 321 – Đá Khỏi Thú Liệp Trường 08/11/2016
322 Đại Chúa Tể – Chương 322 – Áp Lực 08/11/2016
323 Đại Chúa Tể – Chương 323 – Trận Chiến Cuối Cùng 08/11/2016
324 Đại Chúa Tể – Chương 324 – Tam Đại Tướng 08/11/2016
325 Đại Chúa Tể – Chương 325 – Chiến Cổ Thiên Viêm 08/11/2016
326 Đại Chúa Tể – Chương 326 – Song Trận Xuất Hiện 08/11/2016
327 Đại Chúa Tể – Chương 327 – Dùng Hắc Thần Lôi 08/11/2016
328 Đại Chúa Tể – Chương 328 – Huyết Đấu 08/11/2016
329 Đại Chúa Tể – Chương 329 – Thắng 08/11/2016
330 Đại Chúa Tể – Chương 330 – Kết Thúc 08/11/2016
331 Đại Chúa Tể – Chương 331 – Nghỉ Ngơi Và Hồi Phục 08/11/2016
332 Đại Chúa Tể – Chương 332 – Tân Đệ Tam Thiên Bảng 08/11/2016
333 Đại Chúa Tể – Chương 333 – Hình Điện 08/11/2016
334 Đại Chúa Tể – Chương 334 – Lôi Độc 08/11/2016
335 Đại Chúa Tể – Chương 335 – Lôi Thần Đan 08/11/2016
336 Đại Chúa Tể – Chương 336 – Lôi Thần Thể Hoàn Chỉnh 08/11/2016
337 Đại Chúa Tể – Chương 337 – Hắc Thần Lôi Độc Chỉ 08/11/2016
338 Đại Chúa Tể – Chương 338 – Lẻn Vào Lôi Hải 08/11/2016
339 Đại Chúa Tể – Chương 339 – Tranh Đoạt 08/11/2016
340 Đại Chúa Tể – Chương 340 – Nhận Linh Quang Quán Đỉnh 08/11/2016
341 Đại Chúa Tể – Chương 341 – Đại Hội Trao Đổi 08/11/2016
342 Đại Chúa Tể – Chương 342 – Liễu Tranh 08/11/2016
343 Đại Chúa Tể – Chương 343 – Nhất Kiếm Uy 08/11/2016
344 Đại Chúa Tể – Chương 344 – Huyết Thí 08/11/2016
345 Đại Chúa Tể – Chương 345 – Xuất Hiện 08/11/2016
346 Đại Chúa Tể – Chương 346 – Chu Tước Thần Ấn 08/11/2016
347 Đại Chúa Tể – Chương 347 – Huyết Thần Giáp 08/11/2016
348 Đại Chúa Tể – Chương 348 – Một Quyền Phá Giáp 08/11/2016
349 Đại Chúa Tể – Chương 349 – Không Đề 08/11/2016
350 Đại Chúa Tể – Chương 350 – Linh Khê 08/11/2016
351 Đại Chúa Tể – Chương 351 – Chỉ Điểm 08/11/2016
352 Đại Chúa Tể – Chương 352 – Phá Trận 08/11/2016
353 Đại Chúa Tể – Chương 353 – Linh Khê Thần Bí 08/11/2016
354 Đại Chúa Tể – Chương 354 – Linh Trận Ốc 08/11/2016
355 Đại Chúa Tể – Chương 355 – Áp Lực Sinh Tử 08/11/2016
356 Đại Chúa Tể – Chương 356 – Bức Họa 08/11/2016
357 Đại Chúa Tể – Chương 357 – Quan Hệ 08/11/2016
358 Đại Chúa Tể – Chương 358 – Huyết Minh Chúng 08/11/2016
359 Đại Chúa Tể – Chương 359 – Cứu Viện 08/11/2016
360 Đại Chúa Tể – Chương 360 – Tây Hoang Cảnh 08/11/2016
361 Đại Chúa Tể – Chương 361 – Mâu Tướng Và Xích Ngư 08/11/2016
362 Đại Chúa Tể – Chương 362 – Cặp Đôi Hung Hãn 08/11/2016
363 Đại Chúa Tể – Chương 363 – Cứu Người 08/11/2016
364 Đại Chúa Tể – Chương 364 – Tìm Lửa 08/11/2016
365 Đại Chúa Tể – Chương 365 – Giải Độc 08/11/2016
366 Đại Chúa Tể – Chương 366 – Tụ Hội 08/11/2016
367 Đại Chúa Tể – Chương 367 – Chạm Trán 08/11/2016
368 Đại Chúa Tể – Chương 368 – Tây Hoang Thành 08/11/2016
369 Đại Chúa Tể – Chương 369 – Bốn Đấu Bốn 08/11/2016
370 Đại Chúa Tể – Chương 370 – Chiến Ngô Giáp 08/11/2016
371 Đại Chúa Tể – Chương 371 – Cửu Trọng Sơn Nhạc Trận 08/11/2016
372 Đại Chúa Tể – Chương 372 – Tâm Nhãn Phá Trận 08/11/2016
373 Đại Chúa Tể – Chương 373 – Ma Long Tử Cường Hãn 08/11/2016
374 Đại Chúa Tể – Chương 374 – Tung Át Chủ Bài 08/11/2016
375 Đại Chúa Tể – Chương 375 – Thần Đỉnh Luyện Thiên Trận 08/11/2016
376 Đại Chúa Tể – Chương 376 – Hóa Long Huyết Quyết 08/11/2016
377 Đại Chúa Tể – Chương 377 – Lại Mượn Hung Sát 08/11/2016
378 Đại Chúa Tể – Chương 378 – Ai Hung Hơn Ai 08/11/2016
379 Đại Chúa Tể – Chương 379 – Ma Trụ Lập Uy 08/11/2016
380 Đại Chúa Tể – Chương 380 – Ba Vị Chí Tôn 08/11/2016
381 Đại Chúa Tể – Chương 381 – Chí Tôn Tam Nan 08/11/2016
382 Đại Chúa Tể – Chương 382 – Long Ma Lạc Ấn 08/11/2016
383 Đại Chúa Tể – Chương 383 – Chí Tôn Chiến 08/11/2016
384 Đại Chúa Tể – Chương 384 – Biện Pháp 08/11/2016
385 Đại Chúa Tể – Chương 385 – Dì Tịnh 08/11/2016
386 Đại Chúa Tể – Chương 386 – Ký Ức 08/11/2016
387 Đại Chúa Tể – Chương 387 – Mê Mang 08/11/2016
388 Đại Chúa Tể – Chương 388 – Thâu Linh 08/11/2016
389 Đại Chúa Tể – Chương 389 – Học Trưởng Kiêu Hãnh 08/11/2016
390 Đại Chúa Tể – Chương 390 – Thông Thiên Cảnh 08/11/2016
391 Đại Chúa Tể – Chương 391 – Hình Linh Chiến Tượng 08/11/2016
392 Đại Chúa Tể – Chương 392 – Ma Trụ Tái Hiện 08/11/2016
393 Đại Chúa Tể – Chương 393 – Viện Trưởng Nói 08/11/2016
394 Đại Chúa Tể – Chương 394 – Bắc Thương Môn 08/11/2016
395 Đại Chúa Tể – Chương 395 – Lên Đường 08/11/2016
396 Đại Chúa Tể – Chương 396 – Thánh Linh Thành 08/11/2016
397 Đại Chúa Tể – Chương 397 – Long Xà Hỗn Tạp 08/11/2016
398 Đại Chúa Tể – Chương 398 – Ma Hình Thiên 08/11/2016
399 Đại Chúa Tể – Chương 399 – Chuẩn Bị 08/11/2016
400 Đại Chúa Tể – Chương 400 – Thánh Linh Sơn 08/11/2016
401 Đại Chúa Tể – Chương 401 – Mảnh Giấy Than Thần Bí Rung Động 08/11/2016
402 Đại Chúa Tể – Chương 402 – Phong Bạo Đoạt Bảo 08/11/2016
403 Đại Chúa Tể – Chương 403 – Ngô Động 08/11/2016
404 Đại Chúa Tể – Chương 404 – Độc Chỉ 08/11/2016
405 Đại Chúa Tể – Chương 405 – Cụt Tay 08/11/2016
406 Đại Chúa Tể – Chương 406 – Xương Thiên Chí Tôn 08/11/2016
407 Đại Chúa Tể – Chương 407 – Tinh Huyết Thiên Chí Tôn 08/11/2016
408 Đại Chúa Tể – Chương 408 – Pháp Thân Chí Tôn 08/11/2016
409 Đại Chúa Tể – Chương 409 – Vạn Cổ Bất Hủ Thân 08/11/2016
410 Đại Chúa Tể – Chương 410 – Cửu Thiên Thang 08/11/2016
411 Đại Chúa Tể – Chương 411 – Lên Đài 08/11/2016
412 Đại Chúa Tể – Chương 412 – Tư Cách 08/11/2016
413 Đại Chúa Tể – Chương 413 – Đấu Liễu Ảnh 08/11/2016
414 Đại Chúa Tể – Chương 414 – Kinh Sợ 08/11/2016
415 Đại Chúa Tể – Chương 415 – Ngang Ngược 08/11/2016
416 Đại Chúa Tể – Chương 416 – Chiến Ma Hình Thiên 08/11/2016
417 Đại Chúa Tể – Chương 417 – Dốc Hết Bản Lĩnh 08/11/2016
418 Đại Chúa Tể – Chương 418 – Ma Phù 08/11/2016
419 Đại Chúa Tể – Chương 419 – Ai Thắng Ai Bại 08/11/2016
420 Đại Chúa Tể – Chương 420 – Xóa Sổ 08/11/2016
421 Đại Chúa Tể – Chương 421 – Rung Chuyển 08/11/2016
422 Đại Chúa Tể – Chương 422 – Chấn Động 08/11/2016
423 Đại Chúa Tể – Chương 423 – Vô Lượng Lão Tổ 08/11/2016
424 Đại Chúa Tể – Chương 424 – Hoàn Thành Tẩy Lễ 08/11/2016
425 Đại Chúa Tể – Chương 425 – Nguy Cơ 08/11/2016
426 Đại Chúa Tể – Chương 426 – Sức Mạnh Ma Trụ, Uy Phong Thần Kiếm 08/11/2016
427 Đại Chúa Tể – Chương 427 – Dáng Người Đó 08/11/2016
428 Đại Chúa Tể – Chương 428 – Dám Khinh Con Ta 08/11/2016
429 Đại Chúa Tể – Chương 429 – Dì Tịnh 08/11/2016
430 Đại Chúa Tể – Chương 430 – Thực Lực Đáng Sợ 08/11/2016
431 Đại Chúa Tể – Chương 431 – Dọa Chạy Mất 08/11/2016
432 Đại Chúa Tể – Chương 432 – Lần Nữa Chia Lìa 08/11/2016
433 Đại Chúa Tể – Chương 433 – Không Gian U Ám 08/11/2016
434 Đại Chúa Tể – Chương 434 – Diệt Long Ma Cung 08/11/2016
435 Đại Chúa Tể – Chương 435 – Chuẩn Bị Cho Đại Tái Linh Viện 08/11/2016
436 Đại Chúa Tể – Chương 436 – Tân Sinh Tứ Đại Viện 08/11/2016
437 Đại Chúa Tể – Chương 437 – Mở Cửa Bắc Thương Mô 08/11/2016
438 Đại Chúa Tể – Chương 438 – Đặc Huấn 08/11/2016
439 Đại Chúa Tể – Chương 439 – Khổ Tu 08/11/2016
440 Đại Chúa Tể – Chương 440 – Góp Gió Thành Bão 08/11/2016
441 Đại Chúa Tể – Chương 441 – Tứ Văn Lôi Thể 08/11/2016
442 Đại Chúa Tể – Chương 442 – Giai Đoạn Một 08/11/2016
443 Đại Chúa Tể – Chương 443 – Tâm Sự 08/11/2016
444 Đại Chúa Tể – Chương 444 – Yêu Mến 08/11/2016
445 Đại Chúa Tể – Chương 445 – Tu Luyện Âm Quyển Đại Phù Đồ Quyết 08/11/2016
446 Đại Chúa Tể – Chương 446 – Lại Đột Phá 08/11/2016
447 Đại Chúa Tể – Chương 447 – Nhàn Hạ 08/11/2016
448 Đại Chúa Tể – Chương 448 – Tân Sinh Gia Nhập 08/11/2016
449 Đại Chúa Tể – Chương 449 – Có Gì Không Dám 08/11/2016
450 Đại Chúa Tể – Chương 450 – Bá Chủ Đổi Ngôi 08/11/2016
451 Đại Chúa Tể – Chương 451 – Tái Ngộ 08/11/2016
452 Đại Chúa Tể – Chương 452 – Quy Tắc 08/11/2016
453 Đại Chúa Tể – Chương 453 – Khai Mạc Đại Tái Linh Viện 08/11/2016
454 Đại Chúa Tể – Chương 454 – Phong Vân Hội Tụ 08/11/2016
455 Đại Chúa Tể – Chương 455 – Di Tích Đại Lục 08/11/2016
456 Đại Chúa Tể – Chương 456 – Xếp Hạng 08/11/2016
457 Đại Chúa Tể – Chương 457 – Chọn Mục Tiêu 08/11/2016
458 Đại Chúa Tể – Chương 458 – Kẻ Thủ Cũ 08/11/2016
459 Đại Chúa Tể – Chương 459 – Khâu Bắc Hải 08/11/2016
460 Đại Chúa Tể – Chương 460 – Tung Hoành Áp Đảo 08/11/2016
461 Đại Chúa Tể – Chương 461 – Lôi Thần Thủ 08/11/2016
462 Đại Chúa Tể – Chương 462 – Miệng Hùm 08/11/2016
463 Đại Chúa Tể – Chương 463 – Tin Tức 08/11/2016
464 Đại Chúa Tể – Chương 464 – Di Tích 08/11/2016
465 Đại Chúa Tể – Chương 465 – Tứ Viện Tề Tựu 08/11/2016
466 Đại Chúa Tể – Chương 466 – Đường Mị Nhi 08/11/2016
467 Đại Chúa Tể – Chương 467 – Tư Cách Tham Bảo 08/11/2016
468 Đại Chúa Tể – Chương 468 – Rừng Thiêng Nước Độc 08/11/2016
469 Đại Chúa Tể – Chương 469 – Ma Thụ 08/11/2016
470 Đại Chúa Tể – Chương 470 – Bổ Sung Độc Chỉ 08/11/2016
471 Đại Chúa Tể – Chương 471 – Giải Cứu 08/11/2016
472 Đại Chúa Tể – Chương 472 – Hợp Tác 08/11/2016
473 Đại Chúa Tể – Chương 473 – Tiên Linh Thụ 08/11/2016
474 Đại Chúa Tể – Chương 474 – Cung Điện 08/11/2016
475 Đại Chúa Tể – Chương 475 – Tầm Bảo 08/11/2016
476 Đại Chúa Tể – Chương 476 – Mộc Linh Viện 08/11/2016
477 Đại Chúa Tể – Chương 477 – Chủ Điện 08/11/2016
478 Đại Chúa Tể – Chương 478 – Vạn Mộc Giới 08/11/2016
479 Đại Chúa Tể – Chương 479 – Kinh Sợ 08/11/2016
480 Đại Chúa Tể – Chương 480 – Chiến Hạ Hầu 08/11/2016
481 Đại Chúa Tể – Chương 481 – Tinh Tú Đại Pháp 08/11/2016
482 Đại Chúa Tể – Chương 482 – Lôi Uy 08/11/2016
483 Đại Chúa Tể – Chương 483 – Ân Oán 08/11/2016
484 Đại Chúa Tể – Chương 484 – Chú Ý 08/11/2016
485 Đại Chúa Tể – Chương 485 – Mộc Thần Vệ 08/11/2016
486 Đại Chúa Tể – Chương 486 – Liên Thủ 08/11/2016
487 Đại Chúa Tể – Chương 487 – Lạc Thần Kiếm Liên 08/11/2016
488 Đại Chúa Tể – Chương 488 – Khiêng Ra 08/11/2016
489 Đại Chúa Tể – Chương 489 – Chiến Lợi Phẩm 08/11/2016
490 Đại Chúa Tể – Chương 490 – Thu Hoạch 08/11/2016
491 Đại Chúa Tể – Chương 491 – Độ Thân Thể Nan 08/11/2016
492 Đại Chúa Tể – Chương 492 – Thống Khổ 08/11/2016
493 Đại Chúa Tể – Chương 493 – Đột Kích 08/11/2016
494 Đại Chúa Tể – Chương 494 – Xuất Quan 08/11/2016
495 Đại Chúa Tể – Chương 495 – Ôn Thanh Tuyền 08/11/2016
496 Đại Chúa Tể – Chương 496 – Hai Người Đẹp 08/11/2016
497 Đại Chúa Tể – Chương 497 – Huyết Họa Giả Vs Linh Quan Giả 08/11/2016
498 Đại Chúa Tể – Chương 498 – Hợp Tác 08/11/2016
499 Đại Chúa Tể – Chương 499 – Tình Địch? 08/11/2016
500 Đại Chúa Tể – Chương 500 – Huyết Thần Tộc Tái Hiện 08/11/2016
501 Đại Chúa Tể – Chương 501 – Huyết Thiên Đô 08/11/2016
502 Đại Chúa Tể – Chương 502 – Trấn Giao Dịch 08/11/2016
503 Đại Chúa Tể – Chương 503 – Linh Đan 08/11/2016
504 Đại Chúa Tể – Chương 504 – Tiểu Thiên Kiếm Trận 08/11/2016
505 Đại Chúa Tể – Chương 505 – Vào Tay 08/11/2016
506 Đại Chúa Tể – Chương 506 – Mộc Thần Sơn 08/11/2016
507 Đại Chúa Tể – Chương 507 – Vương Chung 08/11/2016
508 Đại Chúa Tể – Chương 508 – Vũ Doanh Doanh 08/11/2016
509 Đại Chúa Tể – Chương 509 – Sắc Chủng 08/11/2016
510 Đại Chúa Tể – Chương 510 – Khai Mở Mộc Thần Sơn 08/11/2016
511 Đại Chúa Tể – Chương 511 – Linh Bảo Sơn 08/11/2016
512 Đại Chúa Tể – Chương 512 – Cạm Bẫy 08/11/2016
513 Đại Chúa Tể – Chương 513 – Quy Tắc 08/11/2016
514 Đại Chúa Tể – Chương 514 – Nhuệ Khí 08/11/2016
515 Đại Chúa Tể – Chương 515 – Tam Trọng Thần Phách Nan 08/11/2016
516 Đại Chúa Tể – Chương 516 – Đấu Chiến Tượng 08/11/2016
517 Đại Chúa Tể – Chương 517 – Thiên Mộc Thần Luân 08/11/2016
518 Đại Chúa Tể – Chương 518 – Thu Hoạch 08/11/2016
519 Đại Chúa Tể – Chương 519 – Ai Cũng Có Phần 08/11/2016
520 Đại Chúa Tể – Chương 520 – Tàng Linh Viện 08/11/2016
521 Đại Chúa Tể – Chương 521 – Tiềm Hành 08/11/2016
522 Đại Chúa Tể – Chương 522 – Xâm Nhập 08/11/2016
523 Đại Chúa Tể – Chương 523 – Tần Phong 08/11/2016
524 Đại Chúa Tể – Chương 524 – Ngươi Xong Rồi 08/11/2016
525 Đại Chúa Tể – Chương 525 – Đĩa Ngọc 08/11/2016
526 Đại Chúa Tể – Chương 526 – Ôn Thanh Tuyền Nổi Giận 08/11/2016
527 Đại Chúa Tể – Chương 527 – Viện Linh 08/11/2016
528 Đại Chúa Tể – Chương 528 – Người Kế Thừa 08/11/2016
529 Đại Chúa Tể – Chương 529 – Mở Cổng 08/11/2016
530 Đại Chúa Tể – Chương 530 – Chí Tôn Linh Dịch 08/11/2016
531 Đại Chúa Tể – Chương 531 – Thi Thố Bản Lĩnh 08/11/2016
532 Đại Chúa Tể – Chương 532 – Tụ Linh Bát 08/11/2016
533 Đại Chúa Tể – Chương 533 – Bạo Lực Nhiếp Người 08/11/2016
534 Đại Chúa Tể – Chương 534 – Huyết Ảnh 08/11/2016
535 Đại Chúa Tể – Chương 535 – Mộc Thần Viện 08/11/2016
536 Đại Chúa Tể – Chương 536 – Lên Núi 08/11/2016
537 Đại Chúa Tể – Chương 537 – Mộc Thần Lôi Hải 08/11/2016
538 Đại Chúa Tể – Chương 538 – Thần Mộc Cương Lôi 08/11/2016
539 Đại Chúa Tể – Chương 539 – Nhục Thân Độ Lôi 08/11/2016
540 Đại Chúa Tể – Chương 540 – Mười Bảo Vật 08/11/2016
541 Đại Chúa Tể – Chương 541 – Tranh Đoạt Huyền Quy Ấn 08/11/2016
542 Đại Chúa Tể – Chương 542 – Khó Nhằn 08/11/2016
543 Đại Chúa Tể – Chương 543 – Nhị Nữ 08/11/2016
544 Đại Chúa Tể – Chương 544 – Uy Phong Nữ Tử 08/11/2016
545 Đại Chúa Tể – Chương 545 – Tự Bạo 08/11/2016
546 Đại Chúa Tể – Chương 546 – Tiểu Thiên Kiếm Trận Hiển Uy 08/11/2016
547 Đại Chúa Tể – Chương 547 – Gom Mộc Thần Bia 08/11/2016
548 Đại Chúa Tể – Chương 548 – Phân Ly 08/11/2016
549 Đại Chúa Tể – Chương 548 – Gay Cấn 08/11/2016
550 Đại Chúa Tể – Chương 549 – Mộc Thần Kinh 08/11/2016
551 Đại Chúa Tể – Chương 551 – Lại Xuất Quan 08/11/2016
552 Đại Chúa Tể – Chương 552 – Tiêu Hoàng 08/11/2016
553 Đại Chúa Tể – Chương 553 – Đáp Ứng 08/11/2016
554 Đại Chúa Tể – Chương 554 – Đánh Cược 08/11/2016
555 Đại Chúa Tể – Chương 555 – Đấu Trận 08/11/2016
556 Đại Chúa Tể – Chương 556 – Trận Đấu Trận 08/11/2016
557 Đại Chúa Tể – Chương 557 – Bắt Con Tép Mất Con Tôm 08/11/2016
558 Đại Chúa Tể – Chương 558 – Cứu Mỹ Nhân 08/11/2016
559 Đại Chúa Tể – Chương 559 – Phá Trận 08/11/2016
560 Đại Chúa Tể – Chương 560 – Kẻ Đứng Sau 08/11/2016
561 Đại Chúa Tể – Chương 561 – Cơ Huyền Thăm Dò 08/11/2016
562 Đại Chúa Tể – Chương 562 – Một Chiêu 08/11/2016
563 Đại Chúa Tể – Chương 563 – Mộc Thần Kinh Hiển Uy 08/11/2016
564 Đại Chúa Tể – Chương 564 – Nghiền Nát 08/11/2016
565 Đại Chúa Tể – Chương 565 – Điểm 08/11/2016
566 Đại Chúa Tể – Chương 566 – Hồi Ức 08/11/2016
567 Đại Chúa Tể – Chương 567 – Bạt Nha Hành Động 08/11/2016
568 Đại Chúa Tể – Chương 568 – Vây Quét 08/11/2016
569 Đại Chúa Tể – Chương 569 – Lữ Thiên 08/11/2016
570 Đại Chúa Tể – Chương 570 – Huyền Quy Lực Trường 08/11/2016
571 Đại Chúa Tể – Chương 571 – Lôi Thần Thể Vs Bạch Cốt Thể 08/11/2016
572 Đại Chúa Tể – Chương 572 – Thu Hoạch Phong Phú 08/11/2016
573 Đại Chúa Tể – Chương 573 – Nhắm Tới 08/11/2016
574 Đại Chúa Tể – Chương 574 – Phong Ba Bão Táp 08/11/2016
575 Đại Chúa Tể – Chương 575 – Phản Kích 08/11/2016
576 Đại Chúa Tể – Chương 576 – Truy Đuổi 08/11/2016
577 Đại Chúa Tể – Chương 577 – Thảm Liệt 08/11/2016
578 Đại Chúa Tể – Chương 578 – Song Vương Tái Kiến 08/11/2016
579 Đại Chúa Tể – Chương 579 – Ngửa Bài 08/11/2016
580 Đại Chúa Tể – Chương 580 – Đội Hình Giằng Co 08/11/2016
581 Đại Chúa Tể – Chương 581 – Đối Chiến Kinh Thiên 08/11/2016
582 Đại Chúa Tể – Chương 582 – Tam Trọng Thần Phách Nan Vs Thất Văn Lôi Thể 08/11/2016
583 Đại Chúa Tể – Chương 583 – Phản Công 08/11/2016
584 Đại Chúa Tể – Chương 584 – Ẩn Tàng Ám Chiêu 08/11/2016
585 Đại Chúa Tể – Chương 585 – Tạm Kết 08/11/2016
586 Đại Chúa Tể – Chương 586 – Cơ Huyền Sâu Khôn Lường 08/11/2016
587 Đại Chúa Tể – Chương 587 – Tranh Đoạt Hạng Nhất 08/11/2016
588 Đại Chúa Tể – Chương 588 – Binh Chia Hai Đường 08/11/2016
589 Đại Chúa Tể – Chương 589 – Trả Giá Thăng Hạng 08/11/2016
590 Đại Chúa Tể – Chương 590 – Long Hổ Đỉnh 08/11/2016
591 Đại Chúa Tể – Chương 591 – Xông Qua 08/11/2016
592 Đại Chúa Tể – Chương 592 – Thần Phách Nan 08/11/2016
593 Đại Chúa Tể – Chương 593 – Lạc Vương Hiển Uy 08/11/2016
594 Đại Chúa Tể – Chương 594 – Thành Công 08/11/2016
595 Đại Chúa Tể – Chương 595 – Thiêu Đốt Viện Bài 08/11/2016
596 Đại Chúa Tể – Chương 596 – Kho Tạm 08/11/2016
597 Đại Chúa Tể – Chương 597 – Khai Mạc Quyết Chiến 08/11/2016
598 Đại Chúa Tể – Chương 598 – Bắc Thương Linh Viện Sau Nửa Năm 08/11/2016
599 Đại Chúa Tể – Chương 599 – Chiến Giới 08/11/2016
600 Đại Chúa Tể – Chương 600 – Hoàng Kim Chiến Thang 08/11/2016
601 Đại Chúa Tể – Chương 601 – Tam Cường 08/11/2016
602 Đại Chúa Tể – Chương 602 – Vòng Quyết Chiến 08/11/2016
603 Đại Chúa Tể – Chương 603 – Bát Cường Đối Chiến 08/11/2016
604 Đại Chúa Tể – Chương 604 – Chiến Liễu Thanh Vân 08/11/2016
605 Đại Chúa Tể – Chương 605 – Phong Thần Linh Ảnh 08/11/2016
606 Đại Chúa Tể – Chương 606 – Đội Trưởng Chi Chiến 08/11/2016
607 Đại Chúa Tể – Chương 607 – Hắc Tháp Luyện Hóa Linh Ảnh 08/11/2016
608 Đại Chúa Tể – Chương 608 – Bất Thắng Tất Bại 08/11/2016
609 Đại Chúa Tể – Chương 609 – Tam Cường Đại Thắng 08/11/2016
610 Đại Chúa Tể – Chương 610 – Huyết Ma Thú Vs Chiến Thần Viên 08/11/2016
611 Đại Chúa Tể – Chương 611 – Thẩm Phán Kính 08/11/2016
612 Đại Chúa Tể – Chương 612 – Thẩm Phán Hải 08/11/2016
613 Đại Chúa Tể – Chương 613 – Tổn Thất Thảm Trọng 08/11/2016
614 Đại Chúa Tể – Chương 614 – Vòng Xoáy Siêu Cấp 08/11/2016
615 Đại Chúa Tể – Chương 615 – Tứ Cường 08/11/2016
616 Đại Chúa Tể – Chương 616 – Tứ Cường Khai Chiến 08/11/2016
617 Đại Chúa Tể – Chương 617 – Lạc Li Chiến Huyết Thiên Hà 08/11/2016
618 Đại Chúa Tể – Chương 618 – Bài Tủ Của Ôn Thanh Tuyền 08/11/2016
619 Đại Chúa Tể – Chương 619 – Lạc Thần Kiếm Chân Chính 08/11/2016
620 Đại Chúa Tể – Chương 620 – Biến Cố 08/11/2016
621 Đại Chúa Tể – Chương 621 – Tóc Trắng Hóa Đen 08/11/2016
622 Đại Chúa Tể – Chương 622 – Lạc Hà Tinh Linh 08/11/2016
623 Đại Chúa Tể – Chương 623 – Bài Tẩy Chân Chính 08/11/2016
624 Đại Chúa Tể – Chương 624 – Chí Tôn Hải 08/11/2016
625 Đại Chúa Tể – Chương 625 – Mục Trần Hiện Thân 08/11/2016
626 Đại Chúa Tể – Chương 626 – Ngươi Có, Ta Cũng Có 08/11/2016
627 Đại Chúa Tể – Chương 627 – Chí Tôn Quyền 08/11/2016
628 Đại Chúa Tể – Chương 628 – Chiêu Cuối Của Cơ Huyền 08/11/2016
629 Đại Chúa Tể – Chương 629 – Cửu U Tái Hiện 08/11/2016
630 Đại Chúa Tể – Chương 630 – Cửu U Lực 08/11/2016
631 Đại Chúa Tể – Chương 631 – Cửu U Minh Tước 08/11/2016
632 Đại Chúa Tể – Chương 632 – Mandala 08/11/2016
633 Đại Chúa Tể – Chương 633 – Diệt Cỏ Tận Gốc 08/11/2016
634 Đại Chúa Tể – Chương 634 – Nhà Vô Địch 08/11/2016
635 Đại Chúa Tể – Chương 635 – Kết Thúc 08/11/2016
636 Đại Chúa Tể – Chương 636 – Trước Khi Ly Biệt 08/11/2016
637 Đại Chúa Tể – Chương 637 – Lạc Thiên Thần 08/11/2016
638 Đại Chúa Tể – Chương 638 – Trò Chuyện 08/11/2016
639 Đại Chúa Tể – Chương 639 – Chia Ly 08/11/2016
640 Đại Chúa Tể – Chương 640 – Nguyên Thủy Pháp Thân 08/11/2016
641 Đại Chúa Tể – Chương 641 – Tấn Giai Chí Tôn 08/11/2016
642 Đại Chúa Tể – Chương 642 – Mượn Kính 08/11/2016
643 Đại Chúa Tể – Chương 643 – Tranh Cãi 08/11/2016
644 Đại Chúa Tể – Chương 644 – Dò Xét Bất Hủ Đồ Lục 08/11/2016
645 Đại Chúa Tể – Chương 645 – Thượng Cổ Thiên Cung 08/11/2016
646 Đại Chúa Tể – Chương 646 – Rời Khỏi 08/11/2016
647 Đại Chúa Tể – Chương 647 – Linh Tính Linh Lực 08/11/2016
648 Đại Chúa Tể – Chương 648 – Hành Trình Buồn Chán 08/11/2016
649 Đại Chúa Tể – Chương 649 – Dung Hợp Bất Tử Hỏa 08/11/2016
650 Đại Chúa Tể – Chương 650 – Thương Chi Đại Lục 08/11/2016
651 Đại Chúa Tể – Chương 651 – Thương Thành 08/11/2016
652 Đại Chúa Tể – Chương 652 – Lâm Tĩnh 08/11/2016
653 Đại Chúa Tể – Chương 653 – Đấu Giá 08/11/2016
654 Đại Chúa Tể – Chương 654 – Đại Nhật Hư Không Quả 08/11/2016
655 Đại Chúa Tể – Chương 655 – Tranh Đoạt 08/11/2016
656 Đại Chúa Tể – Chương 656 – Bất Diệt Thần Diệp 08/11/2016
657 Đại Chúa Tể – Chương 657 – Cửu Long Cửu Tượng Thuật 08/11/2016
658 Đại Chúa Tể – Chương 658 – Chặn Giết 08/11/2016
659 Đại Chúa Tể – Chương 659 – Trận Chiến Đầu Tiên Ở Đại Thiên Thế Giới 08/11/2016
660 Đại Chúa Tể – Chương 660 – Chiến Liễu Minh 08/11/2016
661 Đại Chúa Tể – Chương 661 – Tam Liên 08/11/2016
662 Đại Chúa Tể – Chương 662 – Biến Cố 08/11/2016
663 Đại Chúa Tể – Chương 663 – Nữ Tử Áo Trắng Thần Bí 08/11/2016
664 Đại Chúa Tể – Chương 664 – Chủ Mẫu Võ Cảnh, Lăng Thanh Trúc 08/11/2016
665 Đại Chúa Tể – Chương 665 – Liễu Thiên Đạo 08/11/2016
666 Đại Chúa Tể – Chương 666 – Đại La Thiên 08/11/2016
667 Đại Chúa Tể – Chương 667 – Cửu U Cung 08/11/2016
668 Đại Chúa Tể – Chương 668 – Tứ Đại Thống Lĩnh 08/11/2016
669 Đại Chúa Tể – Chương 669 – Chư Vương 08/11/2016
670 Đại Chúa Tể – Chương 670 – Cửu Vương Hội Nghị 08/11/2016
671 Đại Chúa Tể – Chương 671 – Tư Cách 08/11/2016
672 Đại Chúa Tể – Chương 672 – Kinh Sợ 08/11/2016
673 Đại Chúa Tể – Chương 673 – Đánh Chết 08/11/2016
674 Đại Chúa Tể – Chương 674 – Tu Luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân 08/11/2016
675 Đại Chúa Tể – Chương 675 – Cửu Dương Vi Thể, Đại Nhật Thối Thân 08/11/2016
676 Đại Chúa Tể – Chương 676 – Pháp Thân Thành! 08/11/2016
677 Đại Chúa Tể – Chương 677 – Cửu U Vệ 08/11/2016
678 Đại Chúa Tể – Chương 678 – Chỉ Huy Cửu U Vệ 08/11/2016
679 Đại Chúa Tể – Chương 679 – Tâm Phục Khẩu Phục 08/11/2016
680 Đại Chúa Tể – Chương 680 – Cửu Long Cửu Tượng Thuật Kỳ Lạ 08/11/2016
681 Đại Chúa Tể – Chương 681 – Kim Trì Phong 08/11/2016
682 Đại Chúa Tể – Chương 682 – Tranh Đoạt Đại La Kim Trì 08/11/2016
683 Đại Chúa Tể – Chương 683 – Tranh Nhau Lên Đỉnh 08/11/2016
684 Đại Chúa Tể – Chương 684 – Chiến Bốn Chí Tôn 08/11/2016
685 Đại Chúa Tể – Chương 685 – Thủ Đoạn Lôi Đình 08/11/2016
686 Đại Chúa Tể – Chương 686 – Đại La Kim Đài 08/11/2016
687 Đại Chúa Tể – Chương 687 – Khí Phách 08/11/2016
688 Đại Chúa Tể – Chương 688 – Khiêu Chiến Tào Phong 08/11/2016
689 Đại Chúa Tể – Chương 689 – Tân-Cựu Giao Đấu 08/11/2016
690 Đại Chúa Tể – Chương 690 – Huyết Ảnh Pháp Thân 08/11/2016
691 Đại Chúa Tể – Chương 691 – Đại Nhật Bất Diệt Thân Hiển Uy 08/11/2016
692 Đại Chúa Tể – Chương 692 – Đè Bẹp 08/11/2016
693 Đại Chúa Tể – Chương 693 – Lên Đỉnh 08/11/2016
694 Đại Chúa Tể – Chương 694 – Vào Đại La Kim Trì 08/11/2016
695 Đại Chúa Tể – Chương 695 – 2000 Trượng 08/11/2016
696 Đại Chúa Tể – Chương 696 – Người Dưới Đáy 08/11/2016
697 Đại Chúa Tể – Chương 697 – Mạn Đà La 08/11/2016
698 Đại Chúa Tể – Chương 698 – Kim Trì Kết Thúc 08/11/2016
699 Đại Chúa Tể – Chương 699 – Đại Thú Liệp Chiến 08/11/2016
700 Đại Chúa Tể – Chương 700 – Nói Chuyện Bằng Nắm Đấm 08/11/2016
701 Đại Chúa Tể – Chương 701 – Hai Lựa Chọn 08/11/2016
702 Đại Chúa Tể – Chương 702 – Kim Thân 08/11/2016
703 Đại Chúa Tể – Chương 703 – Bãi Chức 08/11/2016
704 Đại Chúa Tể – Chương 704 – Cửu U Chiến Ý 08/11/2016
705 Đại Chúa Tể – Chương 705 – Áp Đảo 08/11/2016
706 Đại Chúa Tể – Chương 706 – Đánh Cược 08/11/2016
707 Đại Chúa Tể – Chương 707 – Chiến Trận Sư 08/11/2016
708 Đại Chúa Tể – Chương 708 – Thẻ Tre 08/11/2016
709 Đại Chúa Tể – Chương 709 – Cảm Ngộ Chiến Ý 08/11/2016
710 Đại Chúa Tể – Chương 710 – Lưỡng Vệ Đấu 08/11/2016
711 Đại Chúa Tể – Chương 711 – So Đấu Chiến Ý 08/11/2016
712 Đại Chúa Tể – Chương 712 – Huyết Tế Chiến Ý 08/11/2016
713 Đại Chúa Tể – Chương 713 – Thắng Lợi 08/11/2016
714 Đại Chúa Tể – Chương 714 – Đại Chiến Chinh Phạt 08/11/2016
715 Đại Chúa Tể – Chương 715 – Chí Thiên Đan 08/11/2016
716 Đại Chúa Tể – Chương 716 – Chí Tôn Nhị Phẩm 08/11/2016
717 Đại Chúa Tể – Chương 717 – Trấn Áp Lời Nguyền 08/11/2016
718 Đại Chúa Tể – Chương 718 – Cửu Dương Lực 08/11/2016
719 Đại Chúa Tể – Chương 719 – Mở Màn Đại Chiến 08/11/2016
720 Đại Chúa Tể – Chương 720 – Càn Quét 08/11/2016
721 Đại Chúa Tể – Chương 721 – Lôi Ma Tông 08/11/2016
722 Đại Chúa Tể – Chương 722 – Lôi Ma Chiến Ý 08/11/2016
723 Đại Chúa Tể – Chương 723 – Nhiễu 08/11/2016
724 Đại Chúa Tể – Chương 724 – Nhị Phẩm Vs Tam Phẩm 08/11/2016
725 Đại Chúa Tể – Chương 725 – Lôi Ma Kiếp 08/11/2016
726 Đại Chúa Tể – Chương 726 – Chiến Thắng 08/11/2016
727 Đại Chúa Tể – Chương 727 – Tâm Ma Lôi Liên 08/11/2016
728 Đại Chúa Tể – Chương 728 – Lôi Ma Uyên 08/11/2016
729 Đại Chúa Tể – Chương 729 – Tìm Kiếm 08/11/2016
730 Đại Chúa Tể – Chương 730 – Vô Thượng Tâm Ma Kinh 08/11/2016
731 Đại Chúa Tể – Chương 731 – Trấn Ma 08/11/2016
732 Đại Chúa Tể – Chương 732 – Tấm Đá Vỡ 08/11/2016
733 Đại Chúa Tể – Chương 733 – Tay Phải Bất Tử, Tay Trái Tâm Ma 08/11/2016
734 Đại Chúa Tể – Chương 734 – Rèn Luyện Cửu U Vệ 08/11/2016
735 Đại Chúa Tể – Chương 735 – Hạt Giống Tâm Ma 08/11/2016
736 Đại Chúa Tể – Chương 736 – Tam Thiên Kiếm Thị 08/11/2016
737 Đại Chúa Tể – Chương 737 – Quyết Chiến 08/11/2016
738 Đại Chúa Tể – Chương 738 – Đầu Sỏ 08/11/2016
739 Đại Chúa Tể – Chương 739 – Đấu Cược 08/11/2016
740 Đại Chúa Tể – Chương 740 – Chí Tôn Bát Phẩm 08/11/2016
741 Đại Chúa Tể – Chương 741 – Thụy Hoàng Thâm Sâu Khó Dò 08/11/2016
742 Đại Chúa Tể – Chương 742 – Thi Cốt Oa Oa 08/11/2016
743 Đại Chúa Tể – Chương 743 – Long Tranh Hổ Đấu 08/11/2016
744 Đại Chúa Tể – Chương 744 – La Hán Pháp Thân 08/11/2016
745 Đại Chúa Tể – Chương 745 – Huyết Tu La Thủ 08/11/2016
746 Đại Chúa Tể – Chương 746 – Liều Mạng 08/11/2016
747 Đại Chúa Tể – Chương 747 – Bại Lộ 08/11/2016
748 Đại Chúa Tể – Chương 748 – Chân Thân Đại La Vực Chủ 08/11/2016
749 Đại Chúa Tể – Chương 749 – Giằng Co 08/11/2016
750 Đại Chúa Tể – Chương 750 – Huấn Luyện 08/11/2016
751 Đại Chúa Tể – Chương 751 – Đại La Thiên Quân 08/11/2016
752 Đại Chúa Tể – Chương 752 – Linh Viêm Tủy 08/11/2016
753 Đại Chúa Tể – Chương 753 – Chế Độ Địa Ngục 08/11/2016
754 Đại Chúa Tể – Chương 754 – Khổ Tu 08/11/2016
755 Đại Chúa Tể – Chương 755 – Săn 08/11/2016
756 Đại Chúa Tể – Chương 756 – Thân Phận Đảo Ngược 08/11/2016
757 Đại Chúa Tể – Chương 757 – Hỏa Mị Nhi 08/11/2016
758 Đại Chúa Tể – Chương 758 – Trai Cò Cắn Nhau 08/11/2016
759 Đại Chúa Tể – Chương 759 – Quyết Đoán 08/11/2016
760 Đại Chúa Tể – Chương 760 – Hoàn Thành Tu Luyện 08/11/2016
761 Đại Chúa Tể – Chương 761 – Cửu Cửu Viêm Long Trận 08/11/2016
762 Đại Chúa Tể – Chương 762 – Nhiên Thiên Phù 08/11/2016
763 Đại Chúa Tể – Chương 763 – Tinh Huyết Thượng Cổ Viêm Long 08/11/2016
764 Đại Chúa Tể – Chương 764 – Trạng Thái Tiểu Tâm Ma 08/11/2016
765 Đại Chúa Tể – Chương 765 – Long Phượng Lục 08/11/2016
766 Đại Chúa Tể – Chương 766 – Mạn Đà La Diệt Thiên Quang 08/11/2016
767 Đại Chúa Tể – Chương 767 – Lên Đường 08/11/2016
768 Đại Chúa Tể – Chương 768 – Thâm Sơn Tao Ngộ 08/11/2016
769 Đại Chúa Tể – Chương 769 – Thiếu Nữ Và Thanh Niên – 08/11/2016
770 Đại Chúa Tể – Chương 770 – Đồng Hành 08/11/2016
771 Đại Chúa Tể – Chương 771 – Long Phượng Các 08/11/2016
772 Đại Chúa Tể – Chương 772 – Thủ Đoạn Chớp Nhoáng 08/11/2016
773 Đại Chúa Tể – Chương 773 – Tô Bích Nguyệt Và Hồng Ngư 08/11/2016
774 Đại Chúa Tể – Chương 774 – Long Phượng Trì 08/11/2016
775 Đại Chúa Tể – Chương 775 – Gã Áo Trắng 08/11/2016
776 Đại Chúa Tể – Chương 776 – Biển Trùng 08/11/2016
777 Đại Chúa Tể – Chương 777 – Bạch Cốt Sơn 08/11/2016
778 Đại Chúa Tể – Chương 778 – Lên Đỉnh 08/11/2016
779 Đại Chúa Tể – Chương 779 – Hai Đại Cường Giả 08/11/2016
780 Đại Chúa Tể – Chương 780 – Chiến Liễu Viêm 08/11/2016
781 Đại Chúa Tể – Chương 781 – Phần Thiên Vũ 08/11/2016
782 Đại Chúa Tể – Chương 782 – Thiên Dương Hoàng Kim Ấn 08/11/2016
783 Đại Chúa Tể – Chương 783 – Giành Ăn 08/11/2016
784 Đại Chúa Tể – Chương 784 – U Minh Hoàng Tử 08/11/2016
785 Đại Chúa Tể – Chương 785 – Ngụy Long Thể 08/11/2016
786 Đại Chúa Tể – Chương 786 – Long Phượng Thần Quả 08/11/2016
787 Đại Chúa Tể – Chương 787 – Kim Giáp Thủ Hộ Giả 08/11/2016
788 Đại Chúa Tể – Chương 788 – Nhất Chỉ Thôn Thiên 08/11/2016
789 Đại Chúa Tể – Chương 789 – Long Phượng Kim Giáp 08/11/2016
790 Đại Chúa Tể – Chương 790 – Luyện Hóa 08/11/2016
791 Đại Chúa Tể – Chương 791 – Long Phượng Thể 08/11/2016
792 Đại Chúa Tể – Chương 792 – Tám Tòa Long Phượng Trì 08/11/2016
793 Đại Chúa Tể – Chương 793 – Cường Giả Tụ Hội 08/11/2016
794 Đại Chúa Tể – Chương 794 – Long Phượng Đài Xuất Hiện 08/11/2016
795 Đại Chúa Tể – Chương 795 – Thượng Đài 08/11/2016
796 Đại Chúa Tể – Chương 796 – Tranh Đoạt Bắt Đầu 08/11/2016
797 Đại Chúa Tể – Chương 797 – Duệ Khí Tận Hiện 08/11/2016
798 Đại Chúa Tể – Chương 798 – Một Nén Nhang 08/11/2016
799 Đại Chúa Tể – Chương 799 – Tái Chiến Liễu Viêm 08/11/2016
800 Đại Chúa Tể – Chương 800 – Long Phượng Thể Ra Oai 08/11/2016
801 Đại Chúa Tể – Chương 801 – Bại Liễu Viêm 08/11/2016
802 Đại Chúa Tể – Chương 802 – U Minh Hoàng Tử 08/11/2016
803 Đại Chúa Tể – Chương 803 – Hai Chiến Trường 08/11/2016
804 Đại Chúa Tể – Chương 804 – Đại Tiệc Thần Thông 08/11/2016
805 Đại Chúa Tể – Chương 805 – Quyết Đấu Cuối Cùng 08/11/2016
806 Đại Chúa Tể – Chương 806 – Thắng! 08/11/2016
807 Đại Chúa Tể – Chương 807 – Truyền Thừa Vào Tay 08/11/2016
808 Đại Chúa Tể – Chương 808 – Long Phượng Thang 08/11/2016
809 Đại Chúa Tể – Chương 809 – Long Phượng Huyết Dục 08/11/2016
810 Đại Chúa Tể – Chương 810 – Long Phượng Chân Kinh 08/11/2016
811 Đại Chúa Tể – Chương 811 – Ba Vị Lãnh Chủ 08/11/2016
812 Đại Chúa Tể – Chương 812 – Đế Diễm 08/11/2016
813 Đại Chúa Tể – Chương 813 – Uy Nghi Viêm Đế 08/11/2016
814 Đại Chúa Tể – Chương 814 – Phong Vương Tế 08/11/2016
815 Đại Chúa Tể – Chương 815 – Tin Tức Lạc Li 08/11/2016
816 Đại Chúa Tể – Chương 816 – Đoạt Vương 08/11/2016
817 Đại Chúa Tể – Chương 817 – Song Hùng Hội Ngộ 08/11/2016
818 Đại Chúa Tể – Chương 818 – Tần Chung Vs Khâu Thái Âm 08/11/2016
819 Đại Chúa Tể – Chương 819 – Chí Tôn Ngũ Phẩm 08/11/2016
820 Đại Chúa Tể – Chương 820 – Lên Đài Đoạt Vương 08/11/2016
821 Đại Chúa Tể – Chương 821 – Đột Phá 08/11/2016
822 Đại Chúa Tể – Chương 822 – Kịch Chiến Khâu Thái Âm 08/11/2016
823 Đại Chúa Tể – Chương 823 – Át Chủ Bài 08/11/2016
824 Đại Chúa Tể – Chương 824 – Thắng Hiểm 08/11/2016
825 Đại Chúa Tể – Chương 825 – Phong Vương 08/11/2016
826 Đại Chúa Tể – Chương 826 – Chuẩn Bị Chiến Tranh 08/11/2016
827 Đại Chúa Tể – Chương 827 – Linh Thần Dịch 08/11/2016
828 Đại Chúa Tể – Chương 828 – Thần Huyết Luyện Thể 08/11/2016
829 Đại Chúa Tể – Chương 829 – Thần Thú Hình Người 08/11/2016
830 Đại Chúa Tể – Chương 830 – Vẫn Lạc Nguyên Đan 08/11/2016
831 Đại Chúa Tể – Chương 831 – Đại Thú Liệp Chiến Bắt Đầu! 08/11/2016
832 Đại Chúa Tể – Chương 832 – Mở Màn Đại Chiến 08/11/2016
833 Đại Chúa Tể – Chương 833 – Di Tích Cấp Ba 08/11/2016
834 Đại Chúa Tể – Chương 834 – Long Xà Tông 08/11/2016
835 Đại Chúa Tể – Chương 835 – Sơ Chiến Xà Vệ 08/11/2016
836 Đại Chúa Tể – Chương 836 – Quân Hồn Đại Tướng 08/11/2016
837 Đại Chúa Tể – Chương 837 – Chiến Ý Chi Linh 08/11/2016
838 Đại Chúa Tể – Chương 838 – Dùng Mạng Đổi Mạng 08/11/2016
839 Đại Chúa Tể – Chương 839 – Tinh Luyện Vẫn Lạc Nguyên Đan 08/11/2016
840 Đại Chúa Tể – Chương 840 – Bóng Người Áo Bào Xám 08/11/2016
841 Đại Chúa Tể – Chương 841 – Tiêu Thanh Vân 08/11/2016
842 Đại Chúa Tể – Chương 842 – Cầu Cứu 08/11/2016
843 Đại Chúa Tể – Chương 843 – Ngàn Dặm Cứu Viện 08/11/2016
844 Đại Chúa Tể – Chương 844 – Từ Bá 08/11/2016
845 Đại Chúa Tể – Chương 845 – Thiên Ngạc Quân 08/11/2016
846 Đại Chúa Tể – Chương 846 – Đệ Nhất Đấu Hắc Mã 08/11/2016
847 Đại Chúa Tể – Chương 847 – Chu Thiên Thần Kinh 08/11/2016
848 Đại Chúa Tể – Chương 848 – Hiển Lộ Tất Cả Thần Thông 08/11/2016
849 Đại Chúa Tể – Chương 849 – Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân 08/11/2016
850 Đại Chúa Tể – Chương 850 – Khai Tâm Dương 08/11/2016
851 Đại Chúa Tể – Chương 851 – Lưỡng Bại! 08/11/2016
852 Đại Chúa Tể – Chương 852 – Viện Quân 08/11/2016
853 Đại Chúa Tể – Chương 853 – Thế Cục Nghịch Chuyển 08/11/2016
854 Đại Chúa Tể – Chương 854 – Đánh Chó Cùng Đường 08/11/2016
855 Đại Chúa Tể – Chương 855 – Ngàn Dặm Đuổi Giết 08/11/2016
856 Đại Chúa Tể – Chương 856 – Chiêu Nạp Tay Chân 08/11/2016
857 Đại Chúa Tể – Chương 857 – Động Tĩnh Khắp Nơi 08/11/2016
858 Đại Chúa Tể – Chương 858 – Tu Luyện Chiến Ý 08/11/2016
859 Đại Chúa Tể – Chương 859 – Huyết Ưng Chiến Ý Chi Linh 08/11/2016
860 Đại Chúa Tể – Chương 860 – Ngụy Chiến Ý Chi Linh 08/11/2016
861 Đại Chúa Tể – Chương 861 – Tử Vong Di Tích 08/11/2016
862 Đại Chúa Tể – Chương 862 – Chiêm Đài Lưu Ly 08/11/2016
863 Đại Chúa Tể – Chương 863 – Tiêu Thiên 08/11/2016
864 Đại Chúa Tể – Chương 864 – Huyền Thiên Bộ Lạc 08/11/2016
865 Đại Chúa Tể – Chương 865 – Mượn Quân Dùng Một Lát 08/11/2016
866 Đại Chúa Tể – Chương 866 – Tiến Vào 08/11/2016
867 Đại Chúa Tể – Chương 867 – Quân Đội Mục Nát 08/11/2016
868 Đại Chúa Tể – Chương 868 – Ngũ Vương Ra Tay 08/11/2016
869 Đại Chúa Tể – Chương 869 – Đại Quân Tụ Tập 08/11/2016
870 Đại Chúa Tể – Chương 870 – Phương Pháp Phá Trận 08/11/2016
871 Đại Chúa Tể – Chương 871 – Liên Quân Khổng Lồ 08/11/2016
872 Đại Chúa Tể – Chương 872 – Năng Lực Của Chiêm Thai Lưu Ly 08/11/2016
873 Đại Chúa Tể – Chương 873 – Tứ Linh Chiến Trận 08/11/2016
874 Đại Chúa Tể – Chương 874 – Năm Quân 08/11/2016
875 Đại Chúa Tể – Chương 875 – Tiêu Thiên Bị Lừa Bịp 08/11/2016
876 Đại Chúa Tể – Chương 876 – Huyền Vũ Trận 08/11/2016
877 Đại Chúa Tể – Chương 877 – Ngũ Linh Đều Xuất Hiện 08/11/2016
878 Đại Chúa Tể – Chương 878 – Tụ Ngũ Linh 08/11/2016
879 Đại Chúa Tể – Chương 879 – Phá Trận 08/11/2016
880 Đại Chúa Tể – Chương 880 – Yếu Ớt Hợp Tác 08/11/2016
881 Đại Chúa Tể – Chương 881 – Thiên Trận Hoàng 08/11/2016
882 Đại Chúa Tể – Chương 882 – Liên Thủ 08/11/2016
883 Đại Chúa Tể – Chương 883 – Tin Tưởng Phá Tà 08/11/2016
884 Đại Chúa Tể – Chương 884 – Bản Tôn Thiên Trận Hoàng 08/11/2016
885 Đại Chúa Tể – Chương 885 – Phương Pháp Ý Niệm 08/11/2016
886 Đại Chúa Tể – Chương 886 – Cửu Kiếp Chiến Đế 08/11/2016
887 Đại Chúa Tể – Chương 887 – Vây Công 08/11/2016
888 Đại Chúa Tể – Chương 888 – Sát Thần Trở Về 08/11/2016
889 Đại Chúa Tể – Chương 889 – Con Tin 08/11/2016
890 Đại Chúa Tể – Chương 890 – Dễ Như Trở Bàn Tay 08/11/2016
891 Đại Chúa Tể – Chương 891 – Xảo Trá 08/11/2016
892 Đại Chúa Tể – Chương 892 – Thu Hoạch 08/11/2016
893 Đại Chúa Tể – Chương 893 – Trùng Kích Ngũ Phẩm 08/11/2016
894 Đại Chúa Tể – Chương 894 – Có Thể Đụng Tay Đến 08/11/2016
895 Đại Chúa Tể – Chương 895 – Quan Tưởng Lôi Ngục 08/11/2016
896 Đại Chúa Tể – Chương 896 – Tinh Tiến Đắc Ý Niệm. 08/11/2016
897 Đại Chúa Tể – Chương 897 – Bế Quan Chấm Dứt 08/11/2016
898 Đại Chúa Tể – Chương 898 – Vạn Văn Chiến Trận Sư 08/11/2016
899 Đại Chúa Tể – Chương 899 – Vẫn Lạc Chiến Trường Rung Chuyển 08/11/2016
900 Đại Chúa Tể – Chương 900 – Lâm Minh 08/11/2016
901 Đại Chúa Tể – Chương 904 – Chư Vương Tụ Hợp 08/11/2016
902 Đại Chúa Tể – Chương 905 – Bị Bắt 08/11/2016
903 Đại Chúa Tể – Chương 906 – Quần Hùng Hội 08/11/2016
904 Đại Chúa Tể – Chương 907 – Khắp Nơi Tụ Tập 08/11/2016
905 Đại Chúa Tể – Chương 908 – Quần Hùng Giằng Co 08/11/2016
906 Đại Chúa Tể – Chương 909 – Chơi Càng Lớn 08/11/2016
907 Đại Chúa Tể – Chương 910 – Chiến Trận Sư Quyết Đấu 08/11/2016
908 Đại Chúa Tể – Chương 911 – Thôn Chi Ma Pháp 08/11/2016
909 Đại Chúa Tể – Chương 912 – Bá Đạo 08/11/2016
910 Đại Chúa Tể – Chương 913 – Cửu Kiếp Lôi Long Văn 08/11/2016
911 Đại Chúa Tể – Chương 914 – Trở Về 08/11/2016
912 Đại Chúa Tể – Chương 915 – Ý Niệm Trở Về 08/11/2016
913 Đại Chúa Tể – Chương 916 – Cục Diện Rối Rắm 08/11/2016
914 Đại Chúa Tể – Chương 917 – Minh Hỏa Lão Nhân 08/11/2016
915 Đại Chúa Tể – Chương 918 – Tiếp Dẫn 08/11/2016
916 Đại Chúa Tể – Chương 919 – Nghiền Nát Không Gian 08/11/2016
917 Đại Chúa Tể – Chương 920 – Hòa Tan Phù Văn 08/11/2016
918 Đại Chúa Tể – Chương 921 – Tầm Bảo 08/11/2016
919 Đại Chúa Tể – Chương 922 – Vật Kỳ Quái Nhóm Dịch: 08/11/2016
920 Đại Chúa Tể – Chương 923 – Tiến Vào Địa Chí Tôn Bí Tàng 08/11/2016
921 Đại Chúa Tể – Chương 924 – Thượng Cổ Thiên Cung, Thập Đại Hung Thú 08/11/2016
922 Đại Chúa Tể – Chương 925 – Tu La Vương Chiến Thôn Thiên Ma Giao 08/11/2016
923 Đại Chúa Tể – Chương 926 – Thảm Bại 08/11/2016
924 Đại Chúa Tể – Chương 927 – Cửu U Ra Tay 08/11/2016
925 Đại Chúa Tể – Chương 928 – Cuối Cùng Một Cuộc 08/11/2016
926 Đại Chúa Tể – Chương 929 – Thập Hung Thú, Thiên Long Hổ 08/11/2016
927 Đại Chúa Tể – Chương 930 – Thiêu Đốt Huyết Mạch 08/11/2016
928 Đại Chúa Tể – Chương 931 – Phá Trận 08/11/2016
929 Đại Chúa Tể – Chương 932 – Bí Tàng Trung Tâm 08/11/2016
930 Đại Chúa Tể – Chương 933 – Bảy Địa Chí Tôn 08/11/2016
931 Đại Chúa Tể – Chương 934 – Đệ Tứ Điện Chủ 08/11/2016
932 Đại Chúa Tể – Chương 936 – Hỗn Chiến 08/11/2016
933 Đại Chúa Tể – Chương 937 – Tam Cường Đối Bính 08/11/2016
934 Đại Chúa Tể – Chương 938 – Hậu Thủ 08/11/2016
935 Đại Chúa Tể – Chương 939 – Ba Chí Tôn Pháp Thân 08/11/2016
936 Đại Chúa Tể – Chương 940 – Ngũ Dương Thương 08/11/2016
937 Đại Chúa Tể – Chương 941 – Chấn Nhiếp Quần Hùng 08/11/2016
938 Đại Chúa Tể – Chương 942 – Nam Các Chủ 08/11/2016
939 Đại Chúa Tể – Chương 943 – Chiến Ý Thần Bàn 08/11/2016
940 Đại Chúa Tể – Chương 945 – Lỗ Mãng Thần Các Chi Chủ 08/11/2016
941 Đại Chúa Tể – Chương 946 – Linh Thần Dịch Thành Hình! 08/11/2016
942 Đại Chúa Tể – Chương 947 – Hoàn Mỹ Linh Thần Dịch 08/11/2016
943 Đại Chúa Tể – Chương 948 – Âm Thầm Lo Lắng 08/11/2016
944 Đại Chúa Tể – Chương 949 – Nửa Bước Thượng Vị Địa Chí Tôn 08/11/2016
945 Đại Chúa Tể – Chương 950 – Hậu Chiêu Của Thần Các Chủ 08/11/2016
946 Đại Chúa Tể – Chương 951 – Tình Thế Nguy Hiểm 08/11/2016
947 Đại Chúa Tể – Chương 952 – Đệ Tứ Điện Chủ Hiện 08/11/2016
948 Đại Chúa Tể – Chương 953 – Tinh Thần Trấn Ma Tháp 08/11/2016
949 Đại Chúa Tể – Chương 954 – Vẫn Lạc 08/11/2016
950 Đại Chúa Tể – Chương 955 – Bất Hủ Kim Thân 08/11/2016
951 Đại Chúa Tể – Chương 956 – Đầu Tư 08/11/2016
952 Đại Chúa Tể – Chương 957 – Chia Cắt Thần Các 08/11/2016
953 Đại Chúa Tể – Chương 958 – Cửu U Cung Lớn Mạnh 08/11/2016
954 Đại Chúa Tể – Chương 959 – Thiên Tước Trưởng Lão 08/11/2016
955 Đại Chúa Tể – Chương 960 – Liễu Thanh 08/11/2016
956 Đại Chúa Tể – Chương 961 – Cửu U Viêm Tước 08/11/2016
957 Đại Chúa Tể – Chương 962 – Kịch Đấu Liễu Thanh 08/11/2016
958 Đại Chúa Tể – Chương 963 – Chân Phượng Uy Áp 08/11/2016
959 Đại Chúa Tể – Chương 964 – Cội Nguồn Thần Thú 08/11/2016
960 Đại Chúa Tể – Chương 965 – Bốn Cái Danh Ngạch 08/11/2016
961 Đại Chúa Tể – Chương 966 – Hai Tháng Chuẩn Bị 08/11/2016
962 Đại Chúa Tể – Chương 967 – Chí Tôn Lục Phẩm 08/11/2016
963 Đại Chúa Tể – Chương 968 – Linh Trận Thiên Cấp 08/11/2016
964 Đại Chúa Tể – Chương 969 – Cửu U Giới 08/11/2016
965 Đại Chúa Tể – Chương 970 – Hai Lựa Chọn 08/11/2016
966 Đại Chúa Tể – Chương 971 – So Đấu Nhục Thể 08/11/2016
967 Đại Chúa Tể – Chương 972 – Thiên La Trận 08/11/2016
968 Đại Chúa Tể – Chương 973 – Hai Tầng Linh Trận 08/11/2016
969 Đại Chúa Tể – Chương 974 – Lấy Đc Danh Ngạch 08/11/2016
970 Đại Chúa Tể – Chương 975 – Mặc Phong Mặc Linh 08/11/2016
971 Đại Chúa Tể – Chương 976 – Tiến Vào Thần Thú Chi Nguyên 08/11/2016
972 Đại Chúa Tể – Chương 977 – Chương 977 08/11/2016
973 Đại Chúa Tể – Chương 978 – Cự Vô Phách 08/11/2016
974 Đại Chúa Tể – Chương 979 – Lôi Nha Tộc 08/11/2016
975 Đại Chúa Tể – Chương 980 – Huyết Linh Nê Thai 08/11/2016
976 Đại Chúa Tể – Chương 981 – Luyện Hóa 08/11/2016
977 Đại Chúa Tể – Chương 982 – Thân Thể Linh Căn 08/11/2016
978 Đại Chúa Tể – Chương 983 – Viễn Cổ Luyện Thể Tháp 08/11/2016
979 Đại Chúa Tể – Chương 984 – Thiên Bằng Tộc 08/11/2016
980 Đại Chúa Tể – Chương 985 – Quần Hùng Hội Tụ 08/11/2016
981 Đại Chúa Tể – Chương 986 – 10 Tòa Tiếp Dẫn Thai 08/11/2016
982 Đại Chúa Tể – Chương 987 – Thiên Sơn Thần Ấn 08/11/2016
983 Đại Chúa Tể – Chương 988 – Thiên Phẩm Linh Trận Chi Uy 08/11/2016
984 Đại Chúa Tể – Chương 989 – Tiến Vào 08/11/2016
985 Đại Chúa Tể – Chương 990 – Trong Tháp 08/11/2016
986 Đại Chúa Tể – Chương 991 – Ánh Sáng Đỏ Rèn Thân 08/11/2016
987 Đại Chúa Tể – Chương 992 – Phản Truy Mà Lên 08/11/2016
988 Đại Chúa Tể – Chương 993 – Luyện Thể Tháp Tầng Thứ Hai 08/11/2016
989 Đại Chúa Tể – Chương 994 – Góp Ít Thành Nhiều 08/11/2016
990 Đại Chúa Tể – Chương 995 – Phát Lực 08/11/2016
991 Đại Chúa Tể – Chương 996 – Đào Thải Tàn Khốc 08/11/2016
992 Đại Chúa Tể – Chương 997 – Chân Long Quyền 08/11/2016
993 Đại Chúa Tể – Chương 998 – Long Quyền Chi Uy 08/11/2016
994 Đại Chúa Tể – Chương 999 – Dĩ Nhiên Là Đệ Nhất 08/11/2016
995 Đại Chúa Tể – Chương 1000 – Năm Cái Danh Ngạch 08/11/2016
996 Đại Chúa Tể – Chương 1001 – Lôi Tủy Tẩy Lễ 08/11/2016
997 Đại Chúa Tể – Chương 1002 – Thu Hoạch 08/11/2016
998 Đại Chúa Tể – Chương 1003 – Hắc Thạch Bia 08/11/2016
999 Đại Chúa Tể – Chương 1004 – Nhen Nhóm Thanh Đồng Đèn 08/11/2016
1000 Đại Chúa Tể – Chương 1005 – Bảy Chén Nhỏ 08/11/2016
1001 Đại Chúa Tể – Chương 1006 – Mục Trần Ra Tay 08/11/2016
1002 Đại Chúa Tể – Chương 1007 – Chín Đèn Cùng Đốt 08/11/2016
1003 Đại Chúa Tể – Chương 1008 – Đánh Lén 08/11/2016
1004 Đại Chúa Tể – Chương 1009 – Lấy Tiền Tiêu Tai 08/11/2016
1005 Đại Chúa Tể – Chương 1010 – Huyết Chiến Vương 08/11/2016
1006 Đại Chúa Tể – Chương 1011 – Đột Phá! 08/11/2016
1007 Đại Chúa Tể – Chương 1012 – Nhổ Ra? 08/11/2016
1008 Đại Chúa Tể – Chương 1013 – Một Quyền 08/11/2016
1009 Đại Chúa Tể – Chương 1014 – Thử Quyền 08/11/2016
1010 Đại Chúa Tể – Chương 1015 – Thượng Cổ Bảo Thú 08/11/2016
1011 Đại Chúa Tể – Chương 1016 – Chạy Đi 08/11/2016
1012 Đại Chúa Tể – Chương 1017 – Điểm Giao Dịch Tự Do 08/11/2016
1013 Đại Chúa Tể – Chương 1018 – Phượng Viêm Tinh 08/11/2016
1014 Đại Chúa Tể – Chương 1019 – Xích Hồng Vũ 08/11/2016
1015 Đại Chúa Tể – Chương 1020 – Ta Bảo Vệ Các Ngươi 08/11/2016
1016 Đại Chúa Tể – Chương 1021 – Lại Đến Ba Khỏa 08/11/2016
1017 Đại Chúa Tể – Chương 1022 – Sừng Trâu – Lôi Tâm 08/11/2016
1018 Đại Chúa Tể – Chương 1023 – Vạn Thú Mộ 08/11/2016
1019 Đại Chúa Tể – Chương 1024 – Thiên Lang Tộc 08/11/2016
1020 Đại Chúa Tể – Chương 1025 – Kim Liệt 08/11/2016
1021 Đại Chúa Tể – Chương 1026 – Ám Toán 08/11/2016
1022 Đại Chúa Tể – Chương 1027 – Mất Đi Hiệu Lực 08/11/2016
1023 Đại Chúa Tể – Chương 1028 – Tru Tiên Trận 08/11/2016
1024 Đại Chúa Tể – Chương 1029 – Cọng Rơm Cái Rác 08/11/2016
1025 Đại Chúa Tể – Chương 1030 – Kim Kình Thiên 08/11/2016
1026 Đại Chúa Tể – Chương 1031 – Kịch Chiến 08/11/2016
1027 Đại Chúa Tể – Chương 1032 – Sư Hoàng Tam Thôn 08/11/2016
1028 Đại Chúa Tể – Chương 1033 – Thất Dương Tiệt Thiên Trượng 08/11/2016
1029 Đại Chúa Tể – Chương 1034 – Bại Sau Đền Tiền 08/11/2016
1030 Đại Chúa Tể – Chương 1035 – Đa Bảo Hồ 08/11/2016
1031 Đại Chúa Tể – Chương 1036 – Đoạt Bảo 08/11/2016
1032 Đại Chúa Tể – Chương 1037 – Diệt Sinh Đồng 08/11/2016
1033 Đại Chúa Tể – Chương 1038 – Đầy Bồn Đầy Bát 08/11/2016
1034 Đại Chúa Tể – Chương 1039 – Chỗ Thần Bí 08/11/2016
1035 Đại Chúa Tể – Chương 1040 – Thần Mộ Viên 08/11/2016
1036 Đại Chúa Tể – Chương 1041 – Quần Hùng Tụ Họp 08/11/2016
1037 Đại Chúa Tể – Chương 1042 – Bạch Minh 08/11/2016
1038 Đại Chúa Tể – Chương 1043 – Tư Cách 08/11/2016
1039 Đại Chúa Tể – Chương 1044 – Bát Phẩm Thú Linh 08/11/2016
1040 Đại Chúa Tể – Chương 1045 – Vây Săn 08/11/2016
1041 Đại Chúa Tể – Chương 1046 – Linh Trận Vây Giết 08/11/2016
1042 Đại Chúa Tể – Chương 1047 – Diệt Sinh Đồng Chi Uy 08/11/2016
1043 Đại Chúa Tể – Chương 1048 – Cửu Chuyển Thanh Liên 08/11/2016
1044 Đại Chúa Tể – Chương 1049 – Xông Vào Cốc 08/11/2016
1045 Đại Chúa Tể – Chương 1050 – Hủy Diệt 08/11/2016
1046 Đại Chúa Tể – Chương 1051 – Thất Phẩm Chí Tôn 08/11/2016
1047 Đại Chúa Tể – Chương 1052 – Nội Vực 08/11/2016
1048 Đại Chúa Tể – Chương 1053 – Ba Đạo Tinh Huyết Truyền Thừa 08/11/2016
1049 Đại Chúa Tể – Chương 1054 – Chiến Bạch Minh 08/11/2016
1050 Đại Chúa Tể – Chương 1055 – Long Tranh Hổ Đấu 08/11/2016
1051 Đại Chúa Tể – Chương 1056 – Diệt Sinh Đồng Vs Hàn Hoàng Linh Phiến 08/11/2016
1052 Đại Chúa Tể – Chương 1057 – Hoàng Huyết Tế Linh 08/11/2016
1053 Đại Chúa Tể – Chương 1058 – Huyết Phiến Sính Uy 08/11/2016
1054 Đại Chúa Tể – Chương 1059 – Ma Quyền Chi Uy 08/11/2016
1055 Đại Chúa Tể – Chương 1060 – Gần Trong Gang Tấc 08/11/2016
1056 Đại Chúa Tể – Chương 1061 – Tinh Huyết Truyền Thừa 08/11/2016
1057 Đại Chúa Tể – Chương 1062 – Ma Biến 08/11/2016
1058 Đại Chúa Tể – Chương 1063 – Ba Thú Tôn 08/11/2016
1059 Đại Chúa Tể – Chương 1064 – Thiên Thú Quân 08/11/2016
1060 Đại Chúa Tể – Chương 1065 – Thú Mâu Trảm Ma 08/11/2016
1061 Đại Chúa Tể – Chương 1066 – Vận May Lớn 08/11/2016
1062 Đại Chúa Tể – Chương 1067 – Thần Hải Khổ Tu 08/11/2016
1063 Đại Chúa Tể – Chương 1068 – Kết Thúc 08/11/2016
1064 Đại Chúa Tể – Chương 1069 – Chấn Động Cửu U Tước Tộc 08/11/2016
1065 Đại Chúa Tể – Chương 1070 – Thiên Cung Xuất Thế 08/11/2016
1066 Đại Chúa Tể – Chương 1071 – Thực Lực Tinh Tiến 08/11/2016
1067 Đại Chúa Tể – Chương 1072 – Nửa Bước Cửu Phẩm 08/11/2016
1068 Đại Chúa Tể – Chương 1073 – Trở Về 08/11/2016
1069 Đại Chúa Tể – Chương 1074 – Thế Cục Đại La Thiên Vực 08/11/2016
1070 Đại Chúa Tể – Chương 1075 – Quét Sạch 08/11/2016
1071 Đại Chúa Tể – Chương 1076 – Tân Chư Vương 08/11/2016
1072 Đại Chúa Tể – Chương 1077 – Tân Hoàng Tranh Đoạt 08/11/2016
1073 Đại Chúa Tể – Chương 1078 – Cường Thế Xuất Hiện 08/11/2016
1074 Đại Chúa Tể – Chương 1079 – Bất Diệt Hỏa Thần Tráo 08/11/2016
1075 Đại Chúa Tể – Chương 1080 – Long Tí Chi Lực 08/11/2016
1076 Đại Chúa Tể – Chương 1081 – Chiến Cửu Phẩm 08/11/2016
1077 Đại Chúa Tể – Chương 1082 – Nhất Quyền Đoạt Hoàng Vị 08/11/2016
1078 Đại Chúa Tể – Chương 1083 – Di Tích 08/11/2016
1079 Đại Chúa Tể – Chương 1084 – Thực Lực Của Thượng Cổ Thiên Cung 08/11/2016
1080 Đại Chúa Tể – Chương 1085 – Già Lâu La (Garuda) 08/11/2016
1081 Đại Chúa Tể – Chương 1086 – Tây Thành 08/11/2016
1082 Đại Chúa Tể – Chương 1087 – Hạ Hoằng 08/11/2016
1083 Đại Chúa Tể – Chương 1088 – Lệnh Bài 08/11/2016
1084 Đại Chúa Tể – Chương 1089 – Đấu Giá 08/11/2016
1085 Đại Chúa Tể – Chương 1090 – Cửu Long Thí Tiên Trận 08/11/2016
1086 Đại Chúa Tể – Chương 1091 – Tranh Đoạt 08/11/2016
1087 Đại Chúa Tể – Chương 1092 – Thần Bí Nữ Hài 08/11/2016
1088 Đại Chúa Tể – Chương 1093 – Lâm Tĩnh Xuất Hiện 08/11/2016
1089 Đại Chúa Tể – Chương 1094 – Quan Sát Long Trận 08/11/2016
1090 Đại Chúa Tể – Chương 1095 – Mượn Đầu 08/11/2016
1091 Đại Chúa Tể – Chương 1096 – Ra Oai 08/11/2016
1092 Đại Chúa Tể – Chương 1097 – Đào Hố 08/11/2016
1093 Đại Chúa Tể – Chương 1098 – Chiến Hạ Hoằng 08/11/2016
1094 Đại Chúa Tể – Chương 1099 – Cửu Hung Thiên Thú Thân 08/11/2016
1095 Đại Chúa Tể – Chương 1100 – Mở 8 Dương 08/11/2016
1096 Đại Chúa Tể – Chương 1101 – Bát Dương Thiên Luân Công Phòng Nhất Thể 08/11/2016
1097 Đại Chúa Tể – Chương 1102 – Băng Linh Ngẫu 08/11/2016
1098 Đại Chúa Tể – Chương 1103 – Thu Hoạch Lớn 08/11/2016
1099 Đại Chúa Tể – Chương 1104 – Cường Giả Bảng 08/11/2016
1100 Đại Chúa Tể – Chương 1105 – Truyền Kỳ 08/11/2016
1101 Đại Chúa Tể – Chương 1106 – Một Đóa Hoa 08/11/2016
1102 Đại Chúa Tể – Chương 1107 – Binh Phù 08/11/2016
1103 Đại Chúa Tể – Chương 1108 – Tiến Nhập Thiên Cung 08/11/2016
1104 Đại Chúa Tể – Chương 1109 – Không Gian Ám Đấu 08/11/2016
1105 Đại Chúa Tể – Chương 1110 – Đăng Long Môn 08/11/2016
1106 Đại Chúa Tể – Chương 1111 – Tô Khinh Ngâm 08/11/2016
1107 Đại Chúa Tể – Chương 1112 – Lần Đầu Giao Phong 08/11/2016
1108 Đại Chúa Tể – Chương 1113 – Kim Giao Đệ Tử 08/11/2016
1109 Đại Chúa Tể – Chương 1114 – Ba Vị Kim Long Đệ Tử 08/11/2016
1110 Đại Chúa Tể – Chương 1115 – Quyền Hạn Khiêu Chiến 08/11/2016
1111 Đại Chúa Tể – Chương 1116 – Chu Thiên Tinh Hà Trận 08/11/2016
1112 Đại Chúa Tể – Chương 1118 – Xa Luân Chiến 08/11/2016
1113 Đại Chúa Tể – Chương 1119 – Kim Long Đệ Tử Thứ Tư 08/11/2016
1114 Đại Chúa Tể – Chương 1120 – Tiến Vào Nội Cung 08/11/2016
1115 Đại Chúa Tể – Chương 1121 – Cửu Phủ 08/11/2016
1116 Đại Chúa Tể – Chương 1122 – Phá Trận Tiến Vào 08/11/2016
1117 Đại Chúa Tể – Chương 1123 – Phong Phủ Chi Chủ 08/11/2016
1118 Đại Chúa Tể – Chương 1124 – Thủ Bút Của Lâm Tĩnh 08/11/2016
1119 Đại Chúa Tể – Chương 1125 – Thánh Vật Phản Phệ 08/11/2016
1120 Đại Chúa Tể – Chương 1126 – Có Duyên Với Ta 08/11/2016
1121 Đại Chúa Tể – Chương 1127 – Chúc Diễm 08/11/2016
1122 Đại Chúa Tể – Chương 1128 – Lần Đầu Giao Phong 08/11/2016
1123 Đại Chúa Tể – Chương 1129 – Thu Hoạch Phong Phú 08/11/2016
1124 Đại Chúa Tể – Chương 1130 – Long Đảo 08/11/2016
1125 Đại Chúa Tể – Chương 1131 – Hai Nữ Tranh Phong 08/11/2016
1126 Đại Chúa Tể – Chương 1132 – Cơ Duyên Của Cửu U 08/11/2016
1127 Đại Chúa Tể – Chương 1133 – Gặp Lại Tiêu Tiêu 08/11/2016
1128 Đại Chúa Tể – Chương 1134 – Thôn Thiên Mãng 08/11/2016
1129 Đại Chúa Tể – Chương 1135 – Oan Gia Ngõ Hẹp 08/11/2016
1130 Đại Chúa Tể – Chương 1136 – Khí Thế Nghiền Áp 08/11/2016
1131 Đại Chúa Tể – Chương 1137 – Sơ Ngộ Già Lâu La 08/11/2016
1132 Đại Chúa Tể – Chương 1138 – Ân Oán 08/11/2016
1133 Đại Chúa Tể – Chương 1139 – Thiên Hà Mở Ra 08/11/2016
1134 Đại Chúa Tể – Chương 1140 – Thiên Hà Chi Linh 08/11/2016
1135 Đại Chúa Tể – Chương 1141 – Bắt Được 08/11/2016
1136 Đại Chúa Tể – Chương 1142 – Thu Hoạch Tương Đối Khá 08/11/2016
1137 Đại Chúa Tể – Chương 1143 – Chiến Hạ Vũ 08/11/2016
1138 Đại Chúa Tể – Chương 1144 – Đại Thiên Vương Pháp Thân 08/11/2016
1139 Đại Chúa Tể – Chương 1145 – Kịch Chiến 08/11/2016
1140 Đại Chúa Tể – Chương 1146 – Sơn Hà Tỷ 08/11/2016
1141 Đại Chúa Tể – Chương 1147 – Ma Quyền Thị Uy 08/11/2016
1142 Đại Chúa Tể – Chương 1149 – Thiên Hà Chi Linh Thứ Một Trăm 08/11/2016
1143 Đại Chúa Tể – Chương 1150 – Chụp Mũ 08/11/2016
1144 Đại Chúa Tể – Chương 1151 – Cảm Ứng 08/11/2016
1145 Đại Chúa Tể – Chương 1152 – Đấu Thân Pháp 08/11/2016
1146 Đại Chúa Tể – Chương 1153 – Hoàn Mỹ Gột Rửa 08/11/2016
1147 Đại Chúa Tể – Chương 1154 – Thực Lực Tinh Tiến 08/11/2016
1148 Đại Chúa Tể – Chương 1155 – Không Viên Mãn? 08/11/2016
1149 Đại Chúa Tể – Chương 1156 – Tàng Kinh Lâu Huyền Bí 08/11/2016
1150 Đại Chúa Tể – Chương 1157 – Đệ Nhị Điện 08/11/2016
1151 Đại Chúa Tể – Chương 1158 – Hoàng Trùng 08/11/2016
1152 Đại Chúa Tể – Chương 1159 – Hợp Tác 08/11/2016
1153 Đại Chúa Tể – Chương 1160 – Khôi Phục Đồ Linh Vệ 08/11/2016
1154 Đại Chúa Tể – Chương 1161 – Chiến Văn 08/11/2016
1155 Đại Chúa Tể – Chương 1162 – Thu Phục Đồ Linh Vệ 08/11/2016
1156 Đại Chúa Tể – Chương 1163 – Oan Gia Ngõ Hẹp 08/11/2016
1157 Đại Chúa Tể – Chương 1164 – Tả Trưởng Lão 08/11/2016
1158 Đại Chúa Tể – Chương 1165 – Trận Chiến Mở Màn Địa Chí Tôn 08/11/2016
1159 Đại Chúa Tể – Chương 1166 – Chí Tôn Pháp Tướng 08/11/2016
1160 Đại Chúa Tể – Chương 1167 – Phá Trận Chi Pháp 08/11/2016
1161 Đại Chúa Tể – Chương 1168 – Một Chưởng 08/11/2016
1162 Đại Chúa Tể – Chương 1169 – Tàng Kinh Lâu Hiện 08/11/2016
1163 Đại Chúa Tể – Chương 1170 – Tìm Kiếm Bất Hủ Kim Thân! 08/11/2016
1164 Đại Chúa Tể – Chương 1171 – Chiến Già Lâu La 08/11/2016
1165 Đại Chúa Tể – Chương 1172 – Kịch Chiến 08/11/2016
1166 Đại Chúa Tể – Chương 1173 – Thánh Vật Cuộc Chiến 08/11/2016
1167 Đại Chúa Tể – Chương 1174 – Đại Nhật Bất Diệt Thân Cuộc Chiến 08/11/2016
1168 Đại Chúa Tể – Chương 1175 – Thập Dương Thần Ma Thủ 08/11/2016
1169 Đại Chúa Tể – Chương 1176 – Người Thắng Sau Cùng 08/11/2016
1170 Đại Chúa Tể – Chương 1177 – Bất Hủ Kim Thân 08/11/2016
1171 Đại Chúa Tể – Chương 1178 – Thiên Đế Chi Mộ 08/11/2016
1172 Đại Chúa Tể – Chương 1179 – Cường Giả Đỉnh Cao Xuất Hiện 08/11/2016
1173 Đại Chúa Tể – Chương 1180 – Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn 08/11/2016
1174 Đại Chúa Tể – Chương 1181 – Đại Viên Mãn Mạn Đồ La 08/11/2016
1175 Đại Chúa Tể – Chương 1182 – Biến Cố 08/11/2016
1176 Đại Chúa Tể – Chương 1183 – Ma Đế Hay Thiên Đế? 08/11/2016
1177 Đại Chúa Tể – Chương 1184 – Ma Đế Sống Lại 08/11/2016
1178 Đại Chúa Tể – Chương 1185 – Viêm Đế, Tiêu Viêm 08/11/2016
1179 Đại Chúa Tể – Chương 1186 – Phật Nộ Hỏa Liên 08/11/2016
1180 Đại Chúa Tể – Chương 1187 – Vương Gặp Vương 08/11/2016
1181 Đại Chúa Tể – Chương 1188 – Võ Tổ 08/11/2016
1182 Đại Chúa Tể – Chương 1189 – Đuổi Khéo 08/11/2016
1183 Đại Chúa Tể – Chương 1190 – Truyền Nhân 08/11/2016
1184 Đại Chúa Tể – Chương 1191 – Thiên Đế Ban Thưởng Cơ Duyên 08/11/2016
1185 Đại Chúa Tể – Chương 1192 – Đây Là Địa Chí Tôn Cảnh? 08/11/2016
1186 Đại Chúa Tể – Chương 1193 – Linh Kiếp 08/11/2016
1187 Đại Chúa Tể – Chương 1194 – Thi Triển Thủ Đoạn, Độ Linh Kiếp 08/11/2016
1188 Đại Chúa Tể – Chương 1195 – Đột Phá! Địa Chí Tôn! 08/11/2016
1189 Đại Chúa Tể – Chương 1196 – Thiên Đế Dạy 08/11/2016
1190 Đại Chúa Tể – Chương 1197 – Phù Đồ Cổ Tộc 08/11/2016
1191 Đại Chúa Tể – Chương 1198 – Xây Dựng Thế Lực Mới 08/11/2016
1192 Đại Chúa Tể – Chương 1199 – Hắn Có Năng Lực Lãnh Đạo ? 08/11/2016
1193 Đại Chúa Tể – Chương 1200 – Tư Cách Đứng Đầu 08/11/2016
1194 Đại Chúa Tể – Chương 1201 – Linh Trận Giương Oai 08/11/2016
1195 Đại Chúa Tể – Chương 1202 – Mục Phủ 08/11/2016
1196 Đại Chúa Tể – Chương 1203 – Lạc Thần 08/11/2016
1197 Đại Chúa Tể – Chương 1204 – Xây Dựng Mục Phủ 08/11/2016
1198 Đại Chúa Tể – Chương 1205 – Tiểu Tây Thiên Giới 08/11/2016
1199 Đại Chúa Tể – Chương 1206 – Lạc Ly 08/11/2016
1200 Đại Chúa Tể – Chương 1207 – Lạc Thần Tế 08/11/2016
1201 Đại Chúa Tể – Chương 1208 – Lạc Thần Hoa 08/11/2016
1202 Đại Chúa Tể – Chương 1209 – Chiến Binh Của Nàng 08/11/2016
1203 Đại Chúa Tể – Chương 1210 – Gặp Lại 08/11/2016
1204 Đại Chúa Tể – Chương 1211 – Làm Thịt Cho Người Nhìn 08/11/2016
1205 Đại Chúa Tể – Chương 1212 – Cái Gì Gọi Là Khủng Bố 08/11/2016
1206 Đại Chúa Tể – Chương 1213 – Hoàng Tuyền Huyết Hải. 08/11/2016
1207 Đại Chúa Tể – Chương 1214 – Cũng Nên Tuyệt Vọng 08/11/2016
1208 Đại Chúa Tể – Chương 1215 – Vẫn Lạc 08/11/2016
1209 Đại Chúa Tể – Chương 1216 – Chiến Tích 08/11/2016
1210 Đại Chúa Tể – Chương 1217 – Đúng Không? 08/11/2016
1211 Đại Chúa Tể – Chương 1218 – Đông Lão 08/11/2016
1212 Đại Chúa Tể – Chương 1219 – Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân 08/11/2016
1213 Đại Chúa Tể – Chương 1220 – Thánh Nữ? 08/11/2016
1214 Đại Chúa Tể – Chương 1221 – Chiến Hoàng Giáng Lâm 08/11/2016
1215 Đại Chúa Tể – Chương 1222 – Viêm Đế Tái Hiện 08/11/2016
1216 Đại Chúa Tể – Chương 1223 – Viêm Đế Vs Chiến Hoàng 08/11/2016
1217 Đại Chúa Tể – Chương 1224 – Ngọn Nguồn 08/11/2016
1218 Đại Chúa Tể – Chương 1225 – Đại Lục Chi Tử 08/11/2016
1219 Đại Chúa Tể – Chương 1226 – Mục Hoàng 08/11/2016
1220 Đại Chúa Tể – Chương 1227 – Lạc Ly Suy Tính 08/11/2016
1221 Đại Chúa Tể – Chương 1228 – Ngoại Truyện, Băng Linh Tộc Thiên Thứ Nhất 08/11/2016
1222 Đại Chúa Tể – Chương 1229 – Ngoại Truyện, Băng Linh Tộc Thiên Thứ Hai 08/11/2016
1223 Đại Chúa Tể – Chương 1230 – Tứ Đại Thánh Tử 08/11/2016
1224 Đại Chúa Tể – Chương 1231 – Vùng Không Gian Huyền Bí 08/11/2016
1225 Đại Chúa Tể – Chương 1232 – Tổ Khí 08/11/2016
1226 Đại Chúa Tể – Chương 1233 – Kẻ Chặn Giết Và Người Trợ Giúp 08/11/2016
1227 Đại Chúa Tể – Chương 1234 – Cường Đại Thủy Tinh Phù Đồ Tháp 08/11/2016
1228 Đại Chúa Tể – Chương 1235 – Tranh Đoạt Bắt Đầu 08/11/2016
1229 Đại Chúa Tể – Chương 1236 – Danh Ngạch Quán Quân 08/11/2016
1230 Đại Chúa Tể – Chương 1237 – Một Quyền 80 Triệu 08/11/2016
1231 Đại Chúa Tể – Chương 1238 – Một Quyền 08/11/2016
1232 Đại Chúa Tể – Chương 1239 – Tự Cược 08/11/2016
1233 Đại Chúa Tể – Chương 1240 – Tranh Đoạt Chiến Tiến Đến 08/11/2016
1234 Đại Chúa Tể – Chương 1241 – Phúc Lợi Của Chiến Hoàng 08/11/2016
1235 Đại Chúa Tể – Chương 1242 – Tam Linh Chiến Trận 08/11/2016
1236 Đại Chúa Tể – Chương 1243 – Hỏa Bào Nam Tử 08/11/2016
1237 Đại Chúa Tể – Chương 1244 – Trận Đầu 08/11/2016
1238 Đại Chúa Tể – Chương 1245 – Dương Danh 08/11/2016
1239 Đại Chúa Tể – Chương 1246 – Quỷ Đại Sư 08/11/2016
1240 Đại Chúa Tể – Chương 1247 – Đủ Chưa 08/11/2016
1241 Đại Chúa Tể – Chương 1248 – Phục Ma Vệ 08/11/2016
1242 Đại Chúa Tể – Chương 1249 – Huyền Vũ Chiến Linh 08/11/2016
1243 Đại Chúa Tể – Chương 1250 – Huyết Linh Tử Xuất Ngoại 08/11/2016
1244 Đại Chúa Tể – Chương 1251 – Chiến Trận Tới Tay 08/11/2016
1245 Đại Chúa Tể – Chương 1252 – Quét Ngang 08/11/2016
1246 Đại Chúa Tể – Chương 1253 – Liễu Tinh Thần 08/11/2016
1247 Đại Chúa Tể – Chương 1254 – Tô Mộ Cùng Sở Môn 08/11/2016
1248 Đại Chúa Tể – Chương 1255 – Quyết Chiến 08/11/2016
1249 Đại Chúa Tể – Chương 1256 – Linh Chiến Tử Chi Uy 08/11/2016
1250 Đại Chúa Tể – Chương 1257 – Trận Chiến Đỉnh Cao 08/11/2016
1251 Đại Chúa Tể – Chương 1258 – Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân 08/11/2016
1252 Đại Chúa Tể – Chương 1259 – Chiến Đế Pháp Thân Vs Bất Hủ Kim Thân 08/11/2016
1253 Đại Chúa Tể – Chương 1260 – Yêu Nghiệt 08/11/2016
1254 Đại Chúa Tể – Chương 1261 – Hiện Thế 08/11/2016
1255 Đại Chúa Tể – Chương 1262 – Tuyệt Thế Thần Thông Hiển Uy 08/11/2016
1256 Đại Chúa Tể – Chương 1263 – Người Thắng Cuối Cùng 08/11/2016
1257 Đại Chúa Tể – Chương 1264 – Chiến Trường Của Hai Nữ Nhân 08/11/2016
1258 Đại Chúa Tể – Chương 1265 – Nhị Nữ Tranh Phong 08/11/2016
1259 Đại Chúa Tể – Chương 1266 – Sức Mạnh Của Lạc Ly 08/11/2016
1260 Đại Chúa Tể – Chương 1267 – Lạc Ly Đoạt Quán Quân 08/11/2016
1261 Đại Chúa Tể – Chương 1268 – Tẩy Lễ Phân Phối 08/11/2016
1262 Đại Chúa Tể – Chương 1269 – Tranh Đoạt Phân Ngạch 08/11/2016
1263 Đại Chúa Tể – Chương 1270 – Một Kiếm 08/11/2016
1264 Đại Chúa Tể – Chương 1271 – Đại Lục Tẩy Lễ 08/11/2016
1265 Đại Chúa Tể – Chương 1272 – Oanhđộng 08/11/2016
1266 Đại Chúa Tể – Chương 1273 – Oanh Động 2 08/11/2016
1267 Đại Chúa Tể – Chương 1274 – Long Tượng 08/11/2016
1268 Đại Chúa Tể – Chương 1275 – Đột Phá! Thượng Vị Địa Chí Tôn 08/11/2016
1269 Đại Chúa Tể – Chương 1276 – Thiếu Chủ 08/11/2016
1270 Đại Chúa Tể – Chương 1277 – Tự Chui Đầu Vào Lưới 08/11/2016
1271 Đại Chúa Tể – Chương 1278 – Ôn Tồn! 08/11/2016
1272 Đại Chúa Tể – Chương 1279 – Ba Vị Đại Viên Mãn Địa Chí Tôn 08/11/2016
1273 Đại Chúa Tể – Chương 1280 – Đoạt Trận 08/11/2016
1274 Đại Chúa Tể – Chương 1281 – Đại Chiến 08/11/2016
1275 Đại Chúa Tể – Chương 1282 – Sát Tâm! 08/11/2016
1276 Đại Chúa Tể – Chương 1283 – Mạt Nhật Thiên Sư 08/11/2016
1277 Đại Chúa Tể – Chương 1284 – Hồ Lô Đỏ 08/11/2016
1278 Đại Chúa Tể – Chương 1285 – Xích Viêm Lão Tiên 08/11/2016
1279 Đại Chúa Tể – Chương 1286 – Bát Bộ Phù Đồ. 08/11/2016
1280 Đại Chúa Tể – Chương 1287 – Mẫu Tử Gặp Lại 08/11/2016
1281 Đại Chúa Tể – Chương 1288 – Bí Mật Của Thánh Uyên 08/11/2016
1282 Đại Chúa Tể – Chương 1289 – Hai Cuốn Trận Đồ 08/11/2016
1283 Đại Chúa Tể – Chương 1290 – Thánh Uyên Đại Lục 08/11/2016
1284 Đại Chúa Tể – Chương 1291 – Đại Thiên Cung, Tru Ma Vương 08/11/2016
1285 Đại Chúa Tể – Chương 1292 – Người Quen 08/11/2016
1286 Đại Chúa Tể – Chương 1293 – Gặp Lại Ôn Thanh Tuyền 08/11/2016
1287 Đại Chúa Tể – Chương 1294 – Tiến Vào Phù Đồ Cổ Tộc 08/11/2016
1288 Đại Chúa Tể – Chương 1295 – Thanh Huyên Trưởng Lão 08/11/2016
1289 Đại Chúa Tể – Chương 1296 – Gặp Gỡ Trong Đêm 08/11/2016
1290 Đại Chúa Tể – Chương 1297 – Cao Cấp Linh Trận Tông Sư 08/11/2016
1291 Đại Chúa Tể – Chương 1298 – Tiến Vào Thượng Cổ Thánh Uyên 08/11/2016
1292 Đại Chúa Tể – Chương 1299 – Hóa Linh Phong 08/11/2016
1293 Đại Chúa Tể – Chương 1300 – Thu Phục 08/11/2016
1294 Đại Chúa Tể – Chương 1301 – Đổng Sơn 08/11/2016
1295 Đại Chúa Tể – Chương 1302 – Linh Điệp Đan Tiên 08/11/2016
1296 Đại Chúa Tể – Chương 1303 – Vũ Thông 08/11/2016
1297 Đại Chúa Tể – Chương 1304 – Đan Thú. 08/11/2016
1298 Đại Chúa Tể – Chương 1305 – Đoạt Đan. 08/11/2016
1299 Đại Chúa Tể – Chương 1306 – Át Chủ Bài Đều Xuất Hiện. 08/11/2016
1300 Đại Chúa Tể – Chương 1307 – Đại Chiến Trong Hang Động. 08/11/2016
1301 Đại Chúa Tể – Chương 1308 – Nhảy Vào Lò 08/11/2016
1302 Đại Chúa Tể – Chương 1309 – Huyền Long Quân 08/11/2016
1303 Đại Chúa Tể – Chương 1310 – Huyền Long Không Gian 08/11/2016
1304 Đại Chúa Tể – Chương 1311 – Lựa Chọn 08/11/2016
1305 Đại Chúa Tể – Chương 1312 – Đấu Chiến Ý 08/11/2016
1306 Đại Chúa Tể – Chương 1313 – Lại Điểm Binh 08/11/2016
1307 Đại Chúa Tể – Chương 1314 – Huyền Long Chiến Linh 08/11/2016
1308 Đại Chúa Tể – Chương 1315 – Thi Ma Tộc 08/11/2016
1309 Đại Chúa Tể – Chương 1316 – Thi Thiên U 08/11/2016
1310 Đại Chúa Tể – Chương 1317 – Động Không Đáy 08/11/2016
1311 Đại Chúa Tể – Chương 1318 – Thăng Hoa Đan 08/11/2016
1312 Đại Chúa Tể – Chương 1319 – Cảnh Giới Đột Phá 08/11/2016
1313 Đại Chúa Tể – Chương 1320 – Khu Giao Dịch 08/11/2016
1314 Đại Chúa Tể – Chương 1321 – Mặc Tâm Thiếu Chủ 08/11/2016
1315 Đại Chúa Tể – Chương 1322 – Hiển Uy 08/11/2016
1316 Đại Chúa Tể – Chương 1323 – Xung Đột 08/11/2016
1317 Đại Chúa Tể – Chương 1324 – Tần Bất Bại 08/11/2016
1318 Đại Chúa Tể – Chương 1325 – Tứ Thánh Tháp 08/11/2016
1319 Đại Chúa Tể – Chương 1326 – Viêm Ma Tộc 08/11/2016
1320 Đại Chúa Tể – Chương 1327 – Thống Lĩnh Viêm Ma Tộc 08/11/2016
1321 Đại Chúa Tể – Chương 1328 – Đại Chiến Viêm Ma 08/11/2016
1322 Đại Chúa Tể – Chương 1329 – Tin Tức Của Thanh Diên Tịnh 08/11/2016
1323 Đại Chúa Tể – Chương 1330 – Thực Lực Của Huyền La, Mặc Tâm 08/11/2016
1324 Đại Chúa Tể – Chương 1331 – Thi Thiên U Tái Hiện 08/11/2016
1325 Đại Chúa Tể – Chương 1332 – Tái Chiến Thi Hài Ma Đế 08/11/2016
1326 Đại Chúa Tể – Chương 1333 – Hoá Linh Phong Hiển Uy 08/11/2016
1327 Đại Chúa Tể – Chương 1334 – Thi Thần Tam Khấu Thủ 08/11/2016
1328 Đại Chúa Tể – Chương 1335 – Thi Thần Kỹ 08/11/2016
1329 Đại Chúa Tể – Chương 1336 – Bất Hủ Kim Liên 08/11/2016
1330 Đại Chúa Tể – Chương 1337 – Huyết Cương Thiên Ma Đế 08/11/2016
1331 Đại Chúa Tể – Chương 1338 – Phù Đồ Chiến Huyết Cương 08/11/2016
1332 Đại Chúa Tể – Chương 1339 – Tân Tru Ma Vương 08/11/2016
1333 Đại Chúa Tể – Chương 1350 – Chấn Động 08/11/2016
1334 Đại Chúa Tể – Chương 1351 – Đạt Được Truyền Thừa 08/11/2016
1335 Đại Chúa Tể – Chương 1352 – Truyền Thừa Của Bát Bộ Phù Đồ 08/11/2016
1336 Đại Chúa Tể – Chương 1353 – Phương Pháp Thức Tỉnh 08/11/2016
1337 Đại Chúa Tể – Chương 1354 – Thái Linh Thông Thiên Quang 08/11/2016
1338 Đại Chúa Tể – Chương 1355 – Nửa Bước Đại Viên Mãn 08/11/2016
1339 Đại Chúa Tể – Chương 1356 – Quấy Nhiễu 08/11/2016
1340 Đại Chúa Tể – Chương 1357 – Một Đám Thiên Chí Tôn Giằng Co 08/11/2016
1341 Đại Chúa Tể – Chương 1358 – Vị Tru Ma Vương Thứ Hai 08/11/2016
1342 Đại Chúa Tể – Chương 1359 – Tru Ma Điểm 08/11/2016
1343 Đại Chúa Tể – Chương 1360 – Chia Ly 08/11/2016
1344 Đại Chúa Tể – Chương 1361 – Tử Vân Tông 08/11/2016
1345 Đại Chúa Tể – Chương 1362 – Mục Phủ Chi Chủ 08/11/2016
1346 Đại Chúa Tể – Chương 1363 – Trấn Phục 08/11/2016
1347 Đại Chúa Tể – Chương 1364 – Bắc Vực Tranh Bá 08/11/2016
1348 Đại Chúa Tể – Chương 1365 – Mục Phủ Bừng Bừng Sức Sống 08/11/2016
1349 Đại Chúa Tể – Chương 1366 – Giao Dịch Với Tàng Kinh Lâu 08/11/2016
1350 Đại Chúa Tể – Chương 1367 – Đại Hội Sắp Đến 08/11/2016
1351 Đại Chúa Tể – Chương 1368 – Bắc Vực Nguyên 08/11/2016
1352 Đại Chúa Tể – Chương 1369 – Thủ Đoạn Sấm Sét 08/11/2016
1353 Đại Chúa Tể – Chương 1370 – Hung Uy 08/11/2016
1354 Đại Chúa Tể – Chương 1371 – Tam Đại Bá Chủ 08/11/2016
1355 Đại Chúa Tể – Chương 1372 – Đại Chiến Tử Vân Chân Quân 08/11/2016
1356 Đại Chúa Tể – Chương 1373 – Uy Lực Của Kim Tiễn 08/11/2016
1357 Đại Chúa Tể – Chương 1374 – Cường Thế 08/11/2016
1358 Đại Chúa Tể – Chương 1375 – Mục Chủ Chiến Tam Bá 09/11/2016
1359 Đại Chúa Tể – Chương 1376 – Lâm Trận Đột Phá 10/11/2016
1360 Đại Chúa Tể – Chương 1377 – Bát Bộ Phù Đồ Hiển Uy 11/11/2016
1361 Đại Chúa Tể – Chương 1378 – Phân Chia Địa Bàn 23/11/2016
1362 Đại Chúa Tể – Chương 1379 – Tân Tấn Bá Chủ 23/11/2016
1363 Đại Chúa Tể – Chương 1380 – Mục Phủ Dương Oai 23/11/2016
1364 Đại Chúa Tể – Chương 1381 – Thiên Chí Tôn Chi Lộ 23/11/2016
1365 Đại Chúa Tể – Chương 1382 – Bạch Long Cơ Duyên 23/11/2016
1366 Đại Chúa Tể – Chương 1383 – Không Gian Tiết Điểm 23/11/2016
1367 Đại Chúa Tể – Chương 1384 – Hạ Vị Diện 23/11/2016
1368 Đại Chúa Tể – Chương 1385 – Huyết Ma Tướng 23/11/2016
1369 Đại Chúa Tể – Chương 1386 – Bạch Y Nữ Vương 23/11/2016

Bình luận