Thông tin truyện

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Tác giả:

Hằng Tâm

Thể loại:

Dị Giới , Đô Thị

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

955
0
Số lượng đánh giá: 0
Theo dõi

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Bạn đang đọc truyện Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế của tác giả Hằng Tâm trên trang đọc truyện online.Diệp phong sinh viên đại học, gia truyền vỏ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn 'thiết bì thư', bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh. Linh hồn theo cuốn sách quái dị đó được chuyển qua một thế giới khác, rớt trúng đầu, nhập vào nam tước Lôi Ân, vô cùng gian ác, 20 tuổi mà xơi tái không biết bao nhiêu cô gái, cậy quyền hiếp người, thiên nộ dân oán. gia thế tể tướng hiển hách , giàu có..cuốn sách lúc này là một bí kiếp 'Thiên Địa Chí Tôn Công'. Tu luyện theo bí kiếp, Diệp phong/Lôi Ân lưu manh sắc lang tung hoành trong thế giới mới.Thế giới mới có vô số chũng tộc, người, ma tộc, hải tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân, dực nhân, người khổng lồ, địa tinh, ma thú...tám tộc Oa khấu...Tám nước tranh chiến, ma pháp cự với vỏ thuật..còn có Lộ Lộ ôn nhu, vũ mị ma nữ, đoan trang thục nữ, tinh minh thương nữ, si tâm tinh linh, cao quý dực nữ…

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 1 – Đào Mộ Gặp Báo Ứng 24/11/2016
2 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 2 – Thư Tạp Cầm Thú, Dị Thế Trọng Sanh 24/11/2016
3 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 3 – Hiêu Trương Bổn Tiễn 24/11/2016
4 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 4 – Cầm Thú Dữ Mỹ Nam 24/11/2016
5 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 5 – Câm Thú Phát Uy, Mỹ Nam Cật Biết 24/11/2016
6 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 6 – Kế Hoạch Ác Độc 24/11/2016
7 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 7 – Thượng Sàng, Thương Tễ Lộ Lộ 24/11/2016
8 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 8 – U Nguyệt Nhi, Dâm Cụ Mật Thất 24/11/2016
9 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 9 – Tam Cá Lưu Manh Đoán Kỵ Sĩ 24/11/2016
10 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 10 – Hắc Sắc Trinh Khiết Hoa 24/11/2016
11 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 11 – Kiếm Đinh Thiên Hạ – Ngự Phong Lôi 24/11/2016
12 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 12 – Hoàng Gia Tư Lược Đoàn 24/11/2016
13 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 13 – Ky Linh Hầu, Linh Ngưu Nhân Nô Đãi 24/11/2016
14 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 14 – Thu Phục Linh Ngưu Chiến Sĩ, La Phi 24/11/2016
15 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 15 – Nhân Tước Vị, Thúc Dục Sát Chất 24/11/2016
16 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 16 – Cầm Thú Ly Đô, Quần Dân Hoan Hô 24/11/2016
17 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 17 – Lạp Phỉ Nhĩ Cùng Băng Sương Cự Long(17+18) 24/11/2016
18 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 19 – Kỵ Sĩ Trùng Phong,vũ Học Kinh Địch 24/11/2016
19 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 19 – Kỵ Sĩ Trùng Phong,vũ Học Kinh Địch 24/11/2016
20 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 20 – Nhân Tài,trang Bị,kim Tệ,thông Sát 24/11/2016
21 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 21 – Vong Linh Vu Sư Dữ Bảo Tàng 28/11/2016
22 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 22 – Chiến Trận Ngũ Thức,sơ Hiển Thần Uy 28/11/2016
23 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 23 – Phong Mang Ngạo Thế Vs Thâm Uyên Lĩnh Chủ 19/12/2016
24 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 24 – Ma Tộc Chí Bảo,ám Hắc Ma Kiếm 19/12/2016
25 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 25 – Hỗn Loạn Hoang Nguyên,hồ Lô Sơn Cốc 19/12/2016
26 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 26 – Cưỡng Gian Thành Thuận Gian 19/12/2016
27 Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế – Chương 27 – Thiết Huyết Học Viện,tĩnh Hương Đích Phiền Não 19/12/2016

Bình luận