Thông tin truyện

Phong Lưu Pháp Sư

Tác giả:

Phong Thái Lai

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

973
5
Số lượng đánh giá: 1
Theo dõi

Phong Lưu Pháp Sư

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Pháp Sư của tác giả Phong Thái Lai trên trang đọc truyện online.Chuyện kể về Long Nhất , vì muốn báo thù cho người yêu đã bị người khác truy sát, trong một sát na trước cái chết, lại được thiên lôi chuyển kiếp thành người khác, tại một thế giới hoàn toàn mới, liệu hắn sẽ sống ra sao ?

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 1 – Xuyên Việt Chi Tiền Tấu 24/11/2016
2 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 2 – Cưỡng Gian Công Chúa 24/11/2016
3 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 3 – Tiến Liễu Giam Ngục 24/11/2016
4 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 4 – Tây Môn Vô Hận 24/11/2016
5 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 5 – Đào Xuất Sinh Thiên 24/11/2016
6 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 6 – Siêu Cấp Không Gian Giới Chỉ 24/11/2016
7 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 7 – Ma Pháp Thiên Tài 24/11/2016
8 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 8 – Mĩ Nhân Mộc Dục 24/11/2016
9 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 9 – Tiết Độc 24/11/2016
10 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 10 – Hốt Du Thánh Nữ 24/11/2016
11 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 11 – Cộng Độ Xuân Tiêu 24/11/2016
12 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 12 – Sơ Nghiệm Lôi Điện Thuật 24/11/2016
13 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 13 – Xuân Quang Xạ Tiết 24/11/2016
14 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 14 – Mạc Tây Tộc Đích Tập Tục 24/11/2016
15 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 15 – Thản Thành Tương Đối 24/11/2016
16 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 16 – Càn Khôn Đại Na Di 24/11/2016
17 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 17 – Đại Địa Chi Hùng (1) 24/11/2016
18 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 18 – Đại Địa Chi Hùng (2) 24/11/2016
19 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 19 – Đại Địa Chi Hùng (3) 24/11/2016
20 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 20 – Ngã Tưởng Bão Trứ Nhĩ Thuỵ 24/11/2016
21 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 21 – Phương Tung Phiếu Miểu 24/11/2016
22 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 22 – Tật Phong Thuật 24/11/2016
23 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 23 – Mạc Danh Kì Diệu Đích Phi Lễ 24/11/2016
24 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 24 – Phượng Hoàng Gia Tộc 24/11/2016
25 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 25 – Giải Trừ Nguy Ky 24/11/2016
26 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 26 – Hương Diễm Trị Liệu 24/11/2016
27 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 27 – Vong Linh Ma Pháp 24/11/2016
28 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 28 – Siêu Cấp Khô Lâu 24/11/2016
29 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 29 – Thần Bí Thiểu Nữ 24/11/2016
30 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 30 – Oan Gia Lộ Trách 24/11/2016
31 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 31 – Mạo Hiểm Giả Tửu Ba 24/11/2016
32 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 32 – Tái Ngộ Ngu Phượng 24/11/2016
33 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 33 – Lộ Thiến Á Túy Liễu 24/11/2016
34 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 34 – Lệ Nhân Phường Đích Nội Y 24/11/2016
35 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 35 – Đại Đình Quảng Chúng 24/11/2016
36 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 36 – Ái Dữ Ái Đích Khu Biệt 24/11/2016
37 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 37 – Hắc Ám Dụ Hoặc 24/11/2016
38 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 38 – Hoang Mang Tiểu Trấn 24/11/2016
39 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 39 – Xung Đột 24/11/2016
40 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 40 – Hoả Hệ Đại Ma Đạo Sư 24/11/2016
41 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 41 – Quỷ Dị Ma Thú 24/11/2016
42 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 42 – Quan Kiện Thời Khắc 24/11/2016
43 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 43 – Ngân Bối Địa Long 24/11/2016
44 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 44 – Lôi Điện Thuật Đích Uy Lực 24/11/2016
45 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 45 – Tham Cật Đích Tiểu Tam 24/11/2016
46 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 46 – Thâu Hương. 24/11/2016
47 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 47 – Đa Nhất Cá Lão Bà Vô Sở Vị 24/11/2016
48 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 48 – Huyết Sắc Trùng Hải 24/11/2016
49 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 49 – Thoát Khốn (1) 24/11/2016
50 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 50 – Thoát Khốn (2) 24/11/2016
51 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 51 – Di Thất Chi Thành 24/11/2016
52 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 52 – Hắc Ám Ma Thú 24/11/2016
53 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 53 – Khô Lâu Phát Uy 24/11/2016
54 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 54 – Khô Lâu Hữu Ý Thức 24/11/2016
55 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 55 – Thuỷ Trung Mê Tình (1) 24/11/2016
56 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 56 – Thuỷ Trung Mê Tình (2) 24/11/2016
57 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 57 – Hàn Đàm 24/11/2016
58 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 58 – Đàm Để Mật Động 24/11/2016
59 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 59 – Cuồng Lôi Thú 24/11/2016
60 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 60 – Hắc Ám Ma Ngọc 24/11/2016
61 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 61 – Hắc Liên 24/11/2016
62 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 62 – Xuân Sắc 24/11/2016
63 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 63 – Ma Ngọc Thánh Ngọc 24/11/2016
64 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 64 – Thiên Quân Nhất Phát 24/11/2016
65 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 65 – Cảm Động 24/11/2016
66 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 66 – Than Bài 24/11/2016
67 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 67 – Giá Lý Dã Hữu Hung Tráo 24/11/2016
68 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 68 – Bí Đạo 24/11/2016
69 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 69 – Điệu Tiến Kim Quật Liễu 24/11/2016
70 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 70 – Thụy Mĩ Nhân 24/11/2016
71 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 71 – Dâm Tặc 24/11/2016
72 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 72 – Gia Tại Hà Phương 24/11/2016
73 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 73 – Mễ Á Thánh Ma Học Viện 24/11/2016
74 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 74 – Băng Phong Dong Binh Đoàn 24/11/2016
75 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 75 – Lá Đỏ Rụng Há Bởi Vô Tình 24/11/2016
76 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 76 – Tâm Tính Tương Thông 24/11/2016
77 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 77 – Oan Gia Lộ Trách 24/11/2016
78 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 78 – Sát Nhân Nghệ Thuật 24/11/2016
79 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 79 – Đường Tỷ Của Ti Bích. 24/11/2016
80 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 80 – Cẩu Cải Bất Liễu Cật Thỉ 24/11/2016
81 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 81 – Hương Diễm Nhạ Đích Họa? 24/11/2016
82 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 82 – Hàn Băng Đấu Khí Chi Toàn Phong Liên Hoàn Trảm 24/11/2016
83 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 83 – Ngọc Thạch Câu Phần 24/11/2016
84 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 84 – Ngã Yếu Nhĩ Thú Ngã 24/11/2016
85 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 85 – Tinh Linh Sâm Lâm 24/11/2016
86 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 86 – Tập Hung Phá Trận 24/11/2016
87 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 87 – Đại Tự Nhiên Thán Tức 24/11/2016
88 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 88 – Kim Quang 24/11/2016
89 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 89 – Băng Nguyên Chi Hành 24/11/2016
90 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 90 – 3P Trá Hình 24/11/2016
91 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 91 – Hồ Tộc Thiếu Nữ 24/11/2016
92 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 92 – Hắc Ám Võ Sĩ 24/11/2016
93 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 93 – Cấm Chú Đối Kháng 24/11/2016
94 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 94 – Thất Sát Khôi Lỗi 24/11/2016
95 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 95 – Xảo Ngộ Ngu Phượng 24/11/2016
96 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 96 – U U Mất Tích. 24/11/2016
97 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 97 – Trước Lúc Phân Ly 24/11/2016
98 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 98 – Ngu Phượng Bướng Bỉnh 24/11/2016
99 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 99 – Hậu Quả Của Việc Cùng Chung Chăn Gối 24/11/2016
100 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 100 – Phong Tuyết Thần Điêu 24/11/2016
101 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 101 – Long Nhất Tà Ác 24/11/2016
102 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 102 – Băng Cung 24/11/2016
103 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 103 – Bức Tượng Nữ Vương 24/11/2016
104 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 104 – Lại Thấy Thủy Tinh Quan 24/11/2016
105 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 105 – Dạy Dỗ Thị Nữ Càn Quấy 24/11/2016
106 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 106 – Phượng Hoàng Gia Chủ (Nhất) 24/11/2016
107 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 107 – Phượng Hoàng Gia Chủ (Nhị) 24/11/2016
108 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 108 – Trí Mệnh Dam Giới 24/11/2016
109 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 109 – Đại Hội Luận Võ Man Ngưu Tộc 24/11/2016
110 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 110 – Hồ Tộc Ẩn Thân Thuật 24/11/2016
111 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 111 – Bối Toa Chịu Ủy Khuất 24/11/2016
112 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 112 – Trùng Phùng Tại Tinh Linh Sâm Lâm 24/11/2016
113 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 113 – Lộ Ra Thân Phận 24/11/2016
114 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 114 – Mối Hận Của Long Linh Nhi 24/11/2016
115 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 115 – Mê Tình Cư 24/11/2016
116 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 116 – Bối Toa Thần Bí 24/11/2016
117 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 117 – Băng Lăng Quả 24/11/2016
118 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 118 – Mĩ Nữ Này Là Ai? 24/11/2016
119 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 119 – Nạp Lan Như Nguyệt 24/11/2016
120 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 120 – Anh Hùng Cứu Muội 24/11/2016
121 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 121 – Thực Hiện Lời Hứa 24/11/2016
122 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 122 – Trừng Phạt Thói Dâm Đãng 24/11/2016
123 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 123 – Quyến Rũ Thất Bại 24/11/2016
124 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 124 – Nhiệm Vụ Đánh Người Của Dong Binh Công Hội 24/11/2016
125 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 125 – Mưu Tính 24/11/2016
126 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 126 – Độc Tâm Thuật 24/11/2016
127 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 127 – Dự Ngôn Sư 24/11/2016
128 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 128 – Tuyệt Sắc Song Xu 24/11/2016
129 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 129 – Lâm Na Phẫn Nộ 24/11/2016
130 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 130 – Kiếm Thánh 24/11/2016
131 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 131 – Thiên Lôi Nhập Thể 24/11/2016
132 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 132 – Thân Phận Của Kiếm Thánh 24/11/2016
133 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 133 – Kích Thích Cực Hạn 24/11/2016
134 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 134 – Cấm Thư 24/11/2016
135 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 135 – Mẹ Già Đã Đến 24/11/2016
136 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 136 – Nhập Học 24/11/2016
137 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 137 – Mễ Á Hoàng Hậu 24/11/2016
138 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 138 – Hồ Nữ Xuân Sắc 24/11/2016
139 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 139 – Bí Mật Của Lăng Phong 24/11/2016
140 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 140 – Màu Xanh Duy Nhất Giữa Vạn Đóa Hoa 24/11/2016
141 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 141 – Nữ Nhân Quả Là Nhỏ Nhen 24/11/2016
142 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 142 – Nam Nữ Ma Pháp Đối Kháng 24/11/2016
143 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 143 – Sự Kinh Ngạc Của Thủy Nhược Nhan 24/11/2016
144 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 144 – Đánh Giáo Sư Pp 24/11/2016
145 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 145 – Mì Đậu Đổi Lấy Người Vợ Đẹp? 24/11/2016
146 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 146 – Lời Thỉnh Cầu Của Mễ Á Hoàng Hậu 24/11/2016
147 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 147 – Thân Thể Thanh Bạch 24/11/2016
148 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 148 – Đả Thông Tư Tưởng Trên Giường 24/11/2016
149 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 150 – Tính Toán Của Nạp Lan Như Nguyệt 24/11/2016
150 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 151 – Hạnh Phúc 24/11/2016
151 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 152 – Trêu Ghẹo Lẫn Nhau 24/11/2016
152 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 153 – Gặp Lại Phổ Tu Tư 24/11/2016
153 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 154 – Ma Pháp Nén Ép 24/11/2016
154 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 155 – Lăng Phong – Thuật Triệu Hồi Vong Linh Từ Dị Giới 24/11/2016
155 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 156 – Thiên Ma Thạch 24/11/2016
156 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 157 – Chết Không Thừa Nhận 24/11/2016
157 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 158 – Ti Bích, Là Nàng Ư? 24/11/2016
158 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 159 – Thế Cuộc Không Cách Gì Lay Chuyển – Lăng Phong Khổ Não 24/11/2016
159 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 159 – Dị Biến Của Thiên Ma Thạch 24/11/2016
160 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 160 – Thủy Linh Lung 24/11/2016
161 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 161 – Không Hận Không Thành Bà Cháu 24/11/2016
162 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 162 – Uy Lực Của Ma Pháp Nén Ép 24/11/2016
163 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 163 – Dã Tâm Của Tiểu Y 24/11/2016
164 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 164 – Tá Tinh Sinh Tử Trong Truyền Thuyết? 24/11/2016
165 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 165 – Vũ Trụ Thiên Thể Chú Thuật 24/11/2016
166 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 166 – Đại Hội Mạo Hiểm 24/11/2016
167 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 167 – Tổ Hợp Săn Và Giết Hoàn Hảo 24/11/2016
168 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 168 – Thân Con Gái 24/11/2016
169 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 169 – Hiểu Lầm 24/11/2016
170 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 170 – Xương Trắng Dưới Suối 24/11/2016
171 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 171 – Ân Oán Ngàn Năm 24/11/2016
172 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 172 – Đệ Yêu Huynh 24/11/2016
173 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 173 – Vương Quốc Địa Tinh 24/11/2016
174 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 174 – Núi Đao Biển Lửa 24/11/2016
175 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 175 – Lễ Hội Hiến Tế 24/11/2016
176 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 176 – Hỏa Kỳ Lân 24/11/2016
177 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 177 – Trận Chiến Điên Cuồng 24/11/2016
178 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 178 – Bóng Đen Trong Não 24/11/2016
179 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 179 – Sự Kỳ Diệu Của Tiểu Tam 24/11/2016
180 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 180 – Một Thế Giới Khác 24/11/2016
181 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 181 – Nữ Thần Cũng Có Song Sinh? 24/11/2016
182 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 182 – Đoàn Tụ 24/11/2016
183 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 183 – Pho Tượng Sống? 24/11/2016
184 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 184 – Long Tộc Xuất Hiện 24/11/2016
185 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 185 – Đột Phá 24/11/2016
186 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 186 – Uyên Ương Tắm Gội 24/11/2016
187 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 187 – Một Đêm Đầm Ấm 24/11/2016
188 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 188 – Đại Đầu Quái Biết Nói 24/11/2016
189 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 189 – Long Nữ 24/11/2016
190 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 190 – Nỗi Cay Đắng Bí Mật Của Long Tộc 24/11/2016
191 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 191 – Liễu Nhứ (Bông Liễu) 24/11/2016
192 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 192 – Trưởng Lão Long Tộc 24/11/2016
193 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 193 – Một Nụ Hôn 24/11/2016
194 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 194 – Lộ Rõ Thân Phận 24/11/2016
195 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 195 – Yêu Đương Mãnh Liệt Tại Thánh Ma Học Viện 24/11/2016
196 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 196 – Thắng Được Một Thị Nữ 24/11/2016
197 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 197 – Phòng Tắm Xông Hơi 24/11/2016
198 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 198 – U U, Tình Yêu Của Ta 24/11/2016
199 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 199 – Chức Trách Của Thị Nữ 24/11/2016
200 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 200 – Lâm Na Mặt Dày 24/11/2016
201 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 201 – Yêu Hay Hận? 24/11/2016
202 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 202 – Gặp Lại Nữ Kiếm Thánh 24/11/2016
203 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 203 – Mật Thư Của Tây Môn Nộ 24/11/2016
204 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 204 – Khó Xử, Giúp Muội Muội Chải Tóc 24/11/2016
205 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 205 – Thủy Nhược Nhan Phẫn Nộ 24/11/2016
206 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 206 – Xấu Xa Lại Gặp Chuyện Xấu Xa 24/11/2016
207 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 207 – Đá Vào Mông 24/11/2016
208 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 208 – Giải Tỏa Tâm Tư 24/11/2016
209 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 209 – Ny Tạp, Nàng Thích Ta? 24/11/2016
210 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 210 – Gặp Lại Tinh Linh Nữ Vương 24/11/2016
211 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 211 – Càn Khôn Điểm Huyệt Thủ 24/11/2016
212 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 212 – Tâm Sự Đêm Trăng 24/11/2016
213 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 213 – Tương Tư Kiếm – Vô Tận Tương Tư 24/11/2016
214 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 214 – Trở Về (Thượng) 24/11/2016
215 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 215 – Trở Về (Hạ) 24/11/2016
216 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 216 – Nam Cung Hương Vân 24/11/2016
217 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 217 – Khi Phụ Tiểu Đệ Đệ 24/11/2016
218 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 218 – Hoàng Đế Long Chiến 24/11/2016
219 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 219 – Một Chiêu Thắng Địch 24/11/2016
220 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 220 – “Huynh Đệ” Hội Ngộ 24/11/2016
221 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 221 – Tổ Huấn Bí Mật Của Tây Môn Gia Tộc 24/11/2016
222 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 222 – Bóng Đen Trở Lại 24/11/2016
223 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 223 – Cố Nhân, Thập Bát Liên Trảm 24/11/2016
224 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 224 – Âm Mưu Bí Mật 24/11/2016
225 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 225 – Tình Yêu Của Lệ Thanh – Có Người Xâm Nhập 24/11/2016
226 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 226 – Đại Tẩu Có Vấn Đề? 24/11/2016
227 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 227 – Điều Kiện Của Nam Cung Hương Vân 24/11/2016
228 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 228 – Biểu Muội Khả Hinh 24/11/2016
229 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 229 – Thiên Thần Huyết Mạch 24/11/2016
230 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 230 – Đoạt Người Hay Đoạt Trái Tim 24/11/2016
231 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 231 – Tranh Giành Tình Nhân 24/11/2016
232 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 232 – So Đọ Đường Cong 24/11/2016
233 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 233 – Cảnh Xuân Ở Lệ Nhân Phường 24/11/2016
234 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 234 – Ngu Phượng Đến 24/11/2016
235 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 235 – Phượng Hoàng Ngọc – Liệt Diễm Chi Ngọc 24/11/2016
236 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 236 – Động Phòng – Uy Lực Chân Chính Của Phượng Hoàng Đấu Khí 24/11/2016
237 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 237 – Người Tuyết Siêu Cấp 24/11/2016
238 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 238 – Hoang Mang 24/11/2016
239 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 239 – Sự Tàn Nhẫn Của Tây Môn Nộ 24/11/2016
240 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 240 – Bữa Tiệc Cung Đình (Thượng) 24/11/2016
241 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 241 – Bữa Tiệc Cung Đình (Trung) 24/11/2016
242 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 242 – Bữa Tiệc Cung Đình (Hạ) 24/11/2016
243 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 243 – Huynh Là Của Muội 24/11/2016
244 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 244 – Nhiệm Vụ Cấp Ss – Khu Vực Cấm Của Lôi Thần 24/11/2016
245 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 245 – Ỷ Hương Lâu 24/11/2016
246 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 246 – Chàng Muốn Thiếp Chứ 24/11/2016
247 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 247 – Tuyển Binh 24/11/2016
248 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 248 – Bắc Đường Vũ Khiêu Chiến 24/11/2016
249 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 249 – Toàn Quân Tan Nát 24/11/2016
250 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 250 – Bắc Đường Vũ Là Heo (Một) 24/11/2016
251 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 251 – Bắc Đường Vũ Là Heo (Hai) 24/11/2016
252 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 252 – Bắc Đường Vũ Là Heo (Ba) 24/11/2016
253 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 253 – Phép Khích Tướng 24/11/2016
254 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 254 – Địa Động Thần Bí 24/11/2016
255 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 255 – Vừa Dạy Dỗ Vừa Hưởng Thụ 24/11/2016
256 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 256 – Đêm Mưa Xiêu Lòng 24/11/2016
257 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 257 – Ân Oán Ngàn Năm Trước 24/11/2016
258 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 258 – Mèo Rình 24/11/2016
259 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 259 – Ma Lực Của Tình Yêu 24/11/2016
260 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 260 – Chiêu Độc Của Bắc Đường Phu Nhân 24/11/2016
261 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 261 – Hận Chết Ngươi 24/11/2016
262 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 262 – Thiên Đường Bất Tịch Mịch 24/11/2016
263 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 263 – Thảm Biến 24/11/2016
264 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 264 – Hận Tình 24/11/2016
265 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 265 – Vén Màn Bí Mật (Thượng) 24/11/2016
266 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 266 – Tái Ngộ Ti Bích 24/11/2016
267 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 267 – Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu 24/11/2016
268 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 268 – Không Biết Tựa(Thượng) 24/11/2016
269 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 269 – Rời Xa 24/11/2016
270 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 270 – Tửu Hội 24/11/2016
271 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 271 – Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt 24/11/2016
272 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 272 – Bị Hạ Sáo Liễu 24/11/2016
273 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 273 – Khôi Lỗi Trớ Chú Thuật 24/11/2016
274 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 274 – Đau Lòng (Phần 1) 24/11/2016
275 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 275 – Tình Sâu Nghĩa Đậm (Phần 1) 24/11/2016
276 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 276 – Hôn Lễ Kinh Biến 24/11/2016
277 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 277 – Song Hỷ 24/11/2016
278 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 278 – U Minh Thánh Nữ Đấu Quang Minh Thánh Nữ 24/11/2016
279 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 279 – Nhất Long Tam Phượng 24/11/2016
280 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 280 – Đêm Động Phòng Hoa Chúc 24/11/2016
281 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 281 – Gặp Lại Như Không Thấy 24/11/2016
282 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 282 – Hắc Y Nhân Quen Thuộc 24/11/2016
283 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 283 – Cáp Lôi? 24/11/2016
284 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 284 – Vô Song Mất Trí 24/11/2016
285 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 285 – Kiếm Thần Mộ Dung Bác 24/11/2016
286 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 286 – Cấm Thiên Ngục Là Nhà Của Ta 24/11/2016
287 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 287 – Hậu Đình Hoa 24/11/2016
288 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 288 – Thần Thánh Tế Tự Tới 24/11/2016
289 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 289 – Xung Đột Với Chu Địch 24/11/2016
290 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 290 – Thuần Âm Chi Thể 24/11/2016
291 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 291 – Phái Đoàn Của Nạp Lan Đế Quốc Tới 24/11/2016
292 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 292 – Thỉnh Cầu 24/11/2016
293 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 293 – Giả Thành Thân? 24/11/2016
294 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 294 – Hảo Sự Bị Quấy Nhiễu 24/11/2016
295 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 295 – Nàng? Sao Có Thể? 24/11/2016
296 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 296 – Thục Ngọc Công Chúa 24/11/2016
297 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 297 – Mỹ Nhân Túy 24/11/2016
298 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 298 – Nụ Cười Thần Bí 24/11/2016
299 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 299 – Máu Lạnh 24/11/2016
300 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 300 – Cổ Lão Gia Tộc 24/11/2016
301 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 301 – Đàm Phán. 24/11/2016
302 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 302 – Đàm Phán Trác Thượng Đích Phi Lễ. 24/11/2016
303 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 303 – Ân Ái Cùng Bắc Đường Vũ 24/11/2016
304 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 304 – Nam Cô Nữ Quả 24/11/2016
305 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 305 – Gặp Chuyện Không May 24/11/2016
306 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 306 – Hoàn Toàn Thần Phục 24/11/2016
307 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 307 – Hái Hoa? 24/11/2016
308 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 308 – Thải Liễu 24/11/2016
309 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 309 – Sát Nhân 24/11/2016
310 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 310 – Trước Khi Ly Biệt 24/11/2016
311 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 311 – Xuất Phát 24/11/2016
312 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 312 – Xuất Phát – Trung 24/11/2016
313 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 313 – Xuất Phát – Hạ. 24/11/2016
314 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 314 – Gặp Lại Hồng Nương Tử 24/11/2016
315 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 315 – Xích Huyết Cung 24/11/2016
316 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 316 – Biểu Lý Như Nhất. 24/11/2016
317 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 317 – Hồng Nương Tử Vừa Đánh Xa Vừa Đánh Gần. 24/11/2016
318 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 318 – Chương Thố 24/11/2016
319 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 319 – Thương Nguyệt Thành. 24/11/2016
320 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 320 – Nạp Lan Như Mộng. 24/11/2016
321 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 321 – Cực Phẩm Tiểu La Lỵ 24/11/2016
322 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 322 – Nhân Hình Hải Yêu? 24/11/2016
323 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 323 – Nhân Nhân 24/11/2016
324 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 324 – Quang Minh Giáo Hoàng 24/11/2016
325 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 325 – Ảo Thuật 24/11/2016
326 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 326 – Đồng Tháp Nhi Miên 24/11/2016
327 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 327 – Tái Ngộ Vô Song 24/11/2016
328 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 328 – Tỷ Tỷ, Truyện Tiếu Lâm Mặn. 24/11/2016
329 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 329 – Ngộ Hiểm Nơi Đáy Biển 24/11/2016
330 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 330 – Mỹ Nhân Ngư 24/11/2016
331 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 331 – Thất Âm Tỏa Hồn 24/11/2016
332 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 332 – Hôn Nhân Như Thế Nào? 24/11/2016
333 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 333 – Tỷ Phu, Ngươi Lấy Thân Báo Đáp Sao 24/11/2016
334 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 334 – Thiên Võng Mật Hàm 24/11/2016
335 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 335 – Có Thể Hôn Ta Được Không? 24/11/2016
336 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 336 – Nghịch Lân 24/11/2016
337 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 337 – Vô Tình Gặp Khả Hinh 24/11/2016
338 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 338 – Lĩnh Vực 24/11/2016
339 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 339 – Lại Làm “Chuyện Xấu” 24/11/2016
340 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 340 – Xông Vào Lôi Thần Cấm Khu. 24/11/2016
341 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 341 – Tử Vong Hoa Hải. 24/11/2016
342 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 342 – Tử Vong Hoa Hải. 24/11/2016
343 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 343 – Trận Nhãn 24/11/2016
344 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 344 – Cửu Minh Yêu Hoa 24/11/2016
345 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 345 – Biển Hoa Thành Biển Chết (Hoa Hải Thành Tử Vong Hải) 24/11/2016
346 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 346 – Quang – Ám Tề Tụ 24/11/2016
347 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 347 – Mạt Tri Hiệp Cốc (Thám Hiểm Hiệp Cốc) 24/11/2016
348 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 348 – Dị Giới Vong Linh. 24/11/2016
349 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 349 – Ma Pháp Trận. 24/11/2016
350 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 350 – Siêu Cấp Thỏ Lông Xanh 24/11/2016
351 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 351 – Giống Như Đã Từng Quen Biết 24/11/2016
352 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 352 – Vòng Quay Vận Mệnh 24/11/2016
353 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 353 – Tiến Triển 24/11/2016
354 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 354 – Lôi Thần Tế Đàn 24/11/2016
355 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 355 – Kim Vãn Quân Tái Lai 24/11/2016
356 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 356 – Tiến Một Thốn Không Tiến Được Một Xích 24/11/2016
357 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 357 – Kích Tình Nóng Bỏng 24/11/2016
358 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 358 – Truyền Thuyết Cùng Tử Vong Không Gian 24/11/2016
359 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 359 – Thụ Yêu 24/11/2016
360 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 360 – Hắc Tinh Linh Phách 24/11/2016
361 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 361 – Mỹ Nữ Thổi Tiêu 24/11/2016
362 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 362 – Tam Đầu Ma Long 24/11/2016
363 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 363 – Gọi Ra Mẫu Bạo Long 24/11/2016
364 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 364 – Thôn Phệ Long Thể 24/11/2016
365 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 365 – Ma Long Truyền Thừa 24/11/2016
366 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 366 – Đệ Đệ Hóa Muội Muội ( Em Trai Biến Thành Em Gái.) 24/11/2016
367 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 367 – Thật Lớn, Thật Trắng. 24/11/2016
368 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 368 – Lôi Thần Điện 24/11/2016
369 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 369 – Lôi Thần Tứ Đại Hộ Vệ. 24/11/2016
370 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 370 – Thần Bài Dị Biến. 24/11/2016
371 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 371 – Thần Vị, Thần Bài Bị Cướp. 24/11/2016
372 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 372 – Hy Vọng Của Thần Giới 24/11/2016
373 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 373 – Sự Biến Mất Của Lôi Thần Cấm Khu. 24/11/2016
374 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 374 – Thương Lan Kỷ Sự. 24/11/2016
375 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 375 – Đêm Động Phòng Hoa Chúc 24/11/2016
376 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 376 – Đốt Sạch! Phá Sạch! Giết Sạch, Không Chừa Tên Nào! (Thượng) 24/11/2016
377 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 377 – Đốt Sạch! Phá Sạch! Giết Sạch, Không Chừa Tên Nào! (Hạ) 24/11/2016
378 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 378 – Mười Tám Loại Khảo Nghiệm 24/11/2016
379 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 379 – Rượu Mời Không Uống Chỉ Thích Uống Rượu Phạt 24/11/2016
380 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 380 – Hợp Tác Với Ta Đi(Thượng) 24/11/2016
381 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 381 – Hợp Tác Với Ta Đi (Hạ) 24/11/2016
382 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 382 – Mập Mờ 24/11/2016
383 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 383 – Tình Dục, Đánh Lén 24/11/2016
384 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 384 – Kinh Hiện Dực Nhân Tộc 24/11/2016
385 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 385 – Vu Sư Âu Nhã Lạp Cùng Phong Hệ Lĩnh Vực 24/11/2016
386 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 386 – Tín Vật Đính Ước 24/11/2016
387 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 387 – Thánh Vật Dực Nhân Tộc 24/11/2016
388 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 388 – Vô Song, Thiên Hạ Vô Song 24/11/2016
389 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 389 – Gặp Lại 24/11/2016
390 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 390 – Tế Điện, Thú Nhân Xâm Lấn 24/11/2016
391 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 391 – Dạ Thoại 24/11/2016
392 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 392 – Trả Giá Quá Đắt 24/11/2016
393 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 393 – Sự Biến Đổi Lớn Trong Suy Nghĩ Của Man Ngưu 24/11/2016
394 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 394 – Bối Toa Xuất Hiện 24/11/2016
395 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 395 – Bách Biến Phân Thân Cùng Mùi Hương Nữ Nhân 24/11/2016
396 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 396 – Phật Sơn Vô Ảnh Cước Cùng Song Phi 24/11/2016
397 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 397 – Quay Lại Di Thất Chi Thành 24/11/2016
398 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 398 – Xác Chết Sống Lại Và Tràng Cảnh Hung Hiểm 24/11/2016
399 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 399 – Xác Chết Sống Lại Và Tràng Cảnh Hung Hiểm 24/11/2016
400 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 400 – Là Nam Hay Nữ 24/11/2016
401 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 401 – Mất Đi Trí Nhớ 24/11/2016
402 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 402 – Bản Đồ Kỳ Quái 24/11/2016
403 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 403 – Ma Pháp Đồ Quỷ Dị 24/11/2016
404 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 404 – Điệp Huyết Kim Chuẩn 24/11/2016
405 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 405 – Tiểu Nha Đầu Ny Tạp 24/11/2016
406 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 406 – Nàng Véo Tai Ta, Ta Véo Nàng 24/11/2016
407 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 407 – Thảo Nguyên Kích Tình, Đêm Tối Rình Coi 24/11/2016
408 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 408 – Thợ Săn Công Hội Ra Đời 24/11/2016
409 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 409 – Dực Nhân Tộc 24/11/2016
410 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 410 – Phong Thần Là Nữ Nhân Của Ta 24/11/2016
411 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 411 – Gạt Người Chết Không Cần Bồi Thường. 24/11/2016
412 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 412 – Chung Cực Khảo Nghiệm – Thiên Ngục. 24/11/2016
413 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 413 – Mâu Thuẫn Của Ny Tạp 24/11/2016
414 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 414 – Tính Ngưu Danh B (Họ Là Ngưu, Tên Là B) 24/11/2016
415 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 415 – Mùi Mỹ Nhân Và Mùi Âm Mưu 24/11/2016
416 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 416 – Tinh Linh Nữ Vương 24/11/2016
417 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 417 – Máu Tanh Ngập Tràn. 24/11/2016
418 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 418 – Long Trảo Thủ Và Lãnh Huyết 24/11/2016
419 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 419 – Trở Lại Mễ Thước Á Thánh Ma Học Viện 24/11/2016
420 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 420 – Xuân Quang Tiết Lộ 24/11/2016
421 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 421 – Đùa Giỡn Cùng Nàng 24/11/2016
422 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 422 – Liệt Diễm Nhất Mạch 24/11/2016
423 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 423 – Dâm Tiện 24/11/2016
424 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 424 – Cùng Hoàng Hậu Một Chỗ 24/11/2016
425 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 425 – Truy Tung Thần Bí Mỹ Phụ 24/11/2016
426 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 426 – Vết Sẹo Bảy Màu Trên Ngực 24/11/2016
427 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 427 – Nửa Đêm Trong Khuê Phòng Nữ Kiếm Thánh 24/11/2016
428 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 428 – Không Phải Thân Muội Muội 24/11/2016
429 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 429 – Lòng Dạ Độc Ác 24/11/2016
430 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 430 – Trị Liệu 24/11/2016
431 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 431 – Tinh Tri Ngã Tâm (Sao Trời Hiểu Lòng Ta) 24/11/2016
432 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 432 – Nạp Lan Đại Loạn 24/11/2016
433 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 433 – Tự Thị Cố Nhân Lai 24/11/2016
434 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 434 – Bí Mật Của Nhân Nhân 24/11/2016
435 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 435 – Tiếng Kêu Thảm Thiết 24/11/2016
436 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 436 – Tuyến Phòng Ngự 24/11/2016
437 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 437 – Đại Thủy Long Vương Miếu 24/11/2016
438 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 438 – Thần Thánh Chấp Pháp Đội 24/11/2016
439 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 439 – Tin Tức Khẩn Cấp Từ Thiên Võng 24/11/2016
440 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 440 – Long Nhị Phục Xuất 24/11/2016
441 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 441 – Không Có Gì Là Cho Không Cả. 24/11/2016
442 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 442 – Địa Ngục Thiên Sứ 24/11/2016
443 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 443 – Lời Tiên Đoán Kỳ Lạ Trong Mộng. 24/11/2016
444 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 444 – Tiện Nghi Vẫn Là Tiện Nghi 24/11/2016
445 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 445 – Có Dám Đánh Cược Không? 24/11/2016
446 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 446 – Nha Ấn (Vết Răng) 24/11/2016
447 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 447 – Máu Tanh 24/11/2016
448 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 448 – Đổ Mệnh Tàn Dương Như Huyết 24/11/2016
449 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 449 – Tâm Ma 24/11/2016
450 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 450 – Phục Kích Thú Nhân Tộc 24/11/2016
451 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 451 – Sự Hấp Dẫn Của Trang Phục Nữ Hoàng 24/11/2016
452 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 452 – Hoàng Kim Cự Long Nã Lai Luân 24/11/2016
453 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 453 – Tử Kim Hồn Thạch 24/11/2016
454 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 454 – Long Tộc Tỷ Đệ 24/11/2016
455 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 455 – Khoái Cảm Thâu Tình 24/11/2016
456 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 456 – Huyết Chú Thuật. 24/11/2016
457 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 457 – Kim Liệp Nhân Tửu Ba. 24/11/2016
458 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 458 – Tiền Thưởng Nhiệm Vụ Ám Sát 24/11/2016
459 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 459 – Tu Nhục Quang Minh Chủ Giáo Đích Vong Linh 24/11/2016
460 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 460 – Trở Thành Sư Thúc Tổ 24/11/2016
461 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 461 – Xuân Quang Của Tiểu La Lị 24/11/2016
462 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 462 – Nữ Hoàng Bệ Hạ. 24/11/2016
463 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 463 – Cưỡi Lên Quang Minh Thần 24/11/2016
464 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 464 – Gặp Lại Phiêu Miễu Tiên Tử 24/11/2016
465 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 465 – Công Hãm Á Đặc Tư An Na 24/11/2016
466 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 466 – Quang Minh Thần Xuất Hiện. 24/11/2016
467 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 467 – Trêu Ghẹo Long Nữ 24/11/2016
468 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 468 – Ngoạm Trúng Cái Mew Mew 24/11/2016
469 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 469 – Nữu Nhân Hoá Thành Hình Người 24/11/2016
470 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 470 – Hảo Kỳ Tâm Năng Sát Nhân 24/11/2016
471 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 471 – Chân Đích Thị Quang Minh Thần? 24/11/2016
472 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 472 – Mỹ Nhân Ngư Thành Niên Liễu 24/11/2016
473 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 473 – Nhân Ngư Tộc Tín Vật 24/11/2016
474 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 474 – Dụng Nghệ Thuật Đích Nhãn Quang Khán Nội Y 24/11/2016
475 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 475 – Tại Na Lý Kiến Quá Nhĩ 24/11/2016
476 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 476 – Bất Dung Nhạc Quan Đích Cục Thế 24/11/2016
477 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 477 – Muội Thích Tỷ Phu, Tỷ Không Ngại Chứ? 24/11/2016
478 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 478 – Xuân Tình Trong Phòng Tắm 24/11/2016
479 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 479 – Ai Đả Thương Thần Bí Tiên Tử? 24/11/2016
480 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 480 – Bí Thất Trận Pháp, Sát Ky 24/11/2016
481 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 481 – Ngũ Hệ Pháp Thần 24/11/2016
482 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 482 – Thượng Cổ Thiên Ma Trận 24/11/2016
483 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 483 – Quyết Định Của Khả Hinh 24/11/2016
484 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 484 – Đêm Chia Tay 24/11/2016
485 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 485 – Tái Ngộ Khô Cốt 24/11/2016
486 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 486 – Thiếu Chủ Của Hắc Ám Giáo Hội 24/11/2016
487 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 487 – Tới Bỉ Mông Tộc 24/11/2016
488 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 488 – Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn. 24/11/2016
489 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 489 – Bạch Vân Thành, Thân Thế Của Phong Linh 24/11/2016
490 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 490 – Việc Làm Người Đàn Ông Khổ Nhất 24/11/2016
491 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 491 – Hồng Tụ Phảng, Mộc Hàm Yên 24/11/2016
492 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 492 – Tinh Tinh 24/11/2016
493 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 493 – Vua Dong Binh 24/11/2016
494 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 494 – Phù Dung Noãn Trướng Của Tinh Tinh 24/11/2016
495 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 495 – Quan Hệ Phức Tạp Và Mục Đích Của Mộc Hàm Yên 24/11/2016
496 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 496 – Cuồng Sư, Hai Ta Đánh Cuộc 24/11/2016
497 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 497 – Tâm Tư Của Mộc Hàm Yên 24/11/2016
498 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 498 – Xảo Ngộ Hồng Nương Tử 24/11/2016
499 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 499 – Khát Vọng Của Tinh Tinh 24/11/2016
500 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 500 – Ban Đêm Thám Hiểm Hồng Tụ Phảng 24/11/2016
501 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 501 – Văn Tự Thần Bí Tương Đồng 24/11/2016
502 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 502 – Về Nhà 24/11/2016
503 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 503 – Nói Về Thân Thế Của Vô Hận 24/11/2016
504 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 504 – Tranh Phong, Thủy Linh Lung 24/11/2016
505 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 505 – Quân Sư Mất Tích 24/11/2016
506 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 506 – Ăn Trộm Ấn Trưởng Lão 24/11/2016
507 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 507 – Gặp Lại Mộ Dung Thục Ngọc 24/11/2016
508 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 508 – Hắc Ám Linh Hồn Lực 24/11/2016
509 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 509 – Rừng Xác Khô, Long Chiến Thần Bí 24/11/2016
510 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 510 – Dĩ Nhiên Là Tổ Phụ 24/11/2016
511 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 511 – Người Nhà 24/11/2016
512 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 512 – Kinh Thế Chi Bí 24/11/2016
513 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 513 – Cùng Nhau Rình Coi 24/11/2016
514 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 514 – Thâm Hầu Dữ Thôi Trắc 24/11/2016
515 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 515 – Hợp Tác, Ti Bích Trở Về 24/11/2016
516 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 516 – Khinh Vụ, Phiêu Tuyết 24/11/2016
517 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 517 – Tác Dụng Của Nữu Nhi 24/11/2016
518 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 518 – Cửu Âm Luyện Hồn Trận 24/11/2016
519 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 519 – Nháo Sự 24/11/2016
520 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 520 – Suy Nghĩ Của Thiên Tài Ma Pháp Trận. 24/11/2016
521 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 521 – Ngu Phượng 24/11/2016
522 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 522 – Tuyết Vực Kích Tình 24/11/2016
523 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 523 – Cạm Bẫy, Long Trảo Hấp. 24/11/2016
524 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 524 – Ma Long Xuất Hiện, Thạch Thất Quỷ Dị 24/11/2016
525 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 525 – Sự Truy Sát Của Hắc Ám Giáo Hội 24/11/2016
526 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 526 – Cự Long 24/11/2016
527 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 527 – Vô Tâm Sáp Liễu (Vô Ý Chen Vào) 24/11/2016
528 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 528 – Ma Long Công Chúa 24/11/2016
529 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 529 – Xâm Phạm Khuê Phòng. 24/11/2016
530 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 530 – Bạch Vũ, Binh Biến 24/11/2016
531 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 531 – Chốt Thí, Chữa Thương 24/11/2016
532 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 532 – Giải Cứu Mộc Hàm Yên 24/11/2016
533 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 533 – Quyết Định Của Hắc Ám Giáo Hoàng 24/11/2016
534 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 534 – Lĩnh Vực Của Thuỷ Linh Lung 24/11/2016
535 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 535 – Quân Sư Xảo Trá 24/11/2016
536 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 536 – Vong Linh Cường Đại 24/11/2016
537 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 537 – Thiên Hạ Đệ Nhất Khô Lâu (Bộ Xương Khô Số Một Thiên Hạ) 24/11/2016
538 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 538 – Miệng Áp Lấy Miệng Mà Bàn Chuyện Riêng 24/11/2016
539 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 539 – Dấu Trời Qua Biển (Mạn Thiên Quá Hải) 24/11/2016
540 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 540 – Đối Sách Của Long Nhất 24/11/2016
541 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 541 – Mật Lệnh 24/11/2016
542 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 542 – Gặp Lại Thước Đế Nhân 24/11/2016
543 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 543 – Nguy Cơ Của Thủy Nhược Nhan 24/11/2016
544 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 544 – Hối Hận 24/11/2016
545 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 545 – Vẫn Lạc, Tân Hắc Ám Giáo Hoàng 24/11/2016
546 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 546 – Trò Chơi Bắt Đầu 24/11/2016
547 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 547 – Tập Kích Hoàng Cung Trong Đêm 24/11/2016
548 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 548 – Dĩ Long Vi Tiễn 24/11/2016
549 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 549 – Trần Ai Lạc Định 24/11/2016
550 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 550 – Tinh Linh Nữ Vương Đến. 24/11/2016
551 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 551 – Bí Mật Vĩnh Viễn 24/11/2016
552 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 552 – Nữ Hoàng Giá Đáo 24/11/2016
553 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 553 – Cho Thiếp Một Đứa Con 24/11/2016
554 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 554 – Hàm Yên 24/11/2016
555 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 555 – Ngạo Thiên Quyết Tầng Thứ Bẩy. 24/11/2016
556 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 556 – Tổ Phụ Tỉnh Lại 24/11/2016
557 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 557 – Tình Duyên Ngày Trước 24/11/2016
558 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 558 – Giờ Phút Đỉnh Phong 24/11/2016
559 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 559 – Yêu Chàng Trọn Đời. 24/11/2016
560 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 560 – Vẫy Tay Chào, Sẽ Luôn Luôn Có Lúc Gặp Lại. (Chương Cuối Tập 2) 24/11/2016
561 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 561 – Tái Nhập Băng Nguyên 24/11/2016
562 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 562 – Băng Huyệt 24/11/2016
563 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 563 – Thuỷ Thần 24/11/2016
564 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 564 – Mộng Ảo Không Gian 24/11/2016
565 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 565 – Băng Huyết Ma Phong 24/11/2016
566 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 566 – Phong Vương 24/11/2016
567 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 567 – Thủy Thần Lạc Ấn Truyền Thừa 24/11/2016
568 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 568 – Kiều Diễm Tỷ Muội Hoa 24/11/2016
569 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 569 – Giải Khai Tâm Kết 24/11/2016
570 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 570 – Tiến Vào Long Đảo 24/11/2016
571 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 571 – Long Tộc Tiểu La Lỵ Tinh Tinh 24/11/2016
572 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 572 – Bị Nhốt 24/11/2016
573 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 573 – Tiềm Nhập Thần Long Đảo Chủ 24/11/2016
574 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 574 – Long Vương Bảo Quật 24/11/2016
575 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 575 – Di Tích 24/11/2016
576 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 576 – Thiên Sứ Sáu Cánh 24/11/2016
577 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 577 – Thanh Phong Đế Quốc 24/11/2016
578 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 578 – Cấm Địa Thí Thần Trận 24/11/2016
579 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 579 – Bảo Hộ Long Thần 24/11/2016
580 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 580 – Phản Qua Nhất Kích 24/11/2016
581 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 581 – Trái Tim Long Thần 24/11/2016
582 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 582 – Long Thần Vĩ Đại 24/11/2016
583 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 583 – Thần Long, Ma Long Bị Giam Cầm 24/11/2016
584 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 584 – Có Thù Tất Báo 24/11/2016
585 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 585 – Giải Cứu Gian Nan 24/11/2016
586 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 586 – Ma Long Vương 24/11/2016
587 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 587 – Tin Tức Từ Hải Để Thành. (Thành Dưới Đáy Biển Nhưng Thôi Cứ Để Thể Luôn) 24/11/2016
588 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 588 – Đằng Long Thành, Quân Doanh 24/11/2016
589 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 589 – Lo Trước Tính Sau 24/11/2016
590 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 590 – Ruồi Trên Ma Long Đảo 24/11/2016
591 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 591 – Không Gian Kỳ Lạ 24/11/2016
592 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 592 – Thánh Điện Thượng Cổ Ma Pháp Trận 24/11/2016
593 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 593 – Bạng Tộc Ngộ Nạn. (Bạng = Trai) 24/11/2016
594 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 594 – Tử Kim Hồn Thạch Tái Hiện 24/11/2016
595 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 595 – Thông Đạo Dưới Đáy Biển 24/11/2016
596 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 596 – Hải Để Sâm Lâm 24/11/2016
597 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 597 – Lục Thiên Ô Tặc. 24/11/2016
598 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 598 – Vương Tử Mễ Lạc Tộc 24/11/2016
599 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 599 – Vui Như Lên Trời. 24/11/2016
600 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 600 – Thánh Linh Chi Địa ( Nơi Thánh Linh ) 24/11/2016
601 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 601 – Lẻn Vào 24/11/2016
602 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 602 – Giải Cứu Bích Phỉ, Tiểu Thước 24/11/2016
603 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 603 – Nguyên Do 24/11/2016
604 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 604 – Bí Mật Trong Cấm Chế 24/11/2016
605 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 605 – Chủ Tớ Gặp Nhau 24/11/2016
606 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 606 – Hải Hoàng 24/11/2016
607 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 607 – Phóng Trục Chân Tướng 24/11/2016
608 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 608 – Âm Mưu Trong Mễ Lạc Tộc 24/11/2016
609 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 609 – Tử Vong Dung Động 24/11/2016
610 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 610 – Biến Dị Hỏa Kỳ 24/11/2016
611 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 611 – Ma Thi 24/11/2016
612 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 612 – Minh Ma Đại Tướng 24/11/2016
613 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 613 – Phân Thủy Chú 24/11/2016
614 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 614 – Thủy Không Dị Thú 24/11/2016
615 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 615 – Tử Vong Tuyệt Địa 24/11/2016
616 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 616 – Ma Linh Thần Cương 24/11/2016
617 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 617 – Bích Hải Thần Bài 1 24/11/2016
618 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 618 – Bích Hải Thần Bài 2 24/11/2016
619 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 619 – Trở Lại Hải Đế Chi Thành 24/11/2016
620 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 620 – Là Thật Hay Là Giả 24/11/2016
621 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 621 – Mang Khoảng Không Bảo Khố 24/11/2016
622 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 622 – Dị Thường 24/11/2016
623 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 623 – Tưởng Niệm 24/11/2016
624 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 624 – Trong Bụi Rậm Vạn Hoa 24/11/2016
625 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 625 – Diễm Phúc Khôn Cùng 24/11/2016
626 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 626 – Trở Lại Căn Cứ Dưới Đất 24/11/2016
627 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 627 – Trở Lại Căn Cứ Dưới Đất 2 24/11/2016
628 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 628 – Gặp Lại Công Chúa Hải Tộc 24/11/2016
629 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 629 – Phệ Hải Thú 24/11/2016
630 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 630 – Cánh Cửa Không Gian 24/11/2016
631 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 631 – Lại Là Lục Thiên Ô Tặc 24/11/2016
632 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 632 – Mỹ Nhân Nặng Tình 24/11/2016
633 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 633 – Bích Huyết Chiếu Nhân Gian 24/11/2016
634 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 634 – Xông Hướng Hải Đế Thành 24/11/2016
635 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 635 – Thiên Ma Vương Phần 1. 24/11/2016
636 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 636 – Thiên Ma Vương Phần 2. 24/11/2016
637 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 637 – Thôn Hải Thú Là Của Ta. 24/11/2016
638 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 638 – Hắc Ám Chi Thần Là Nữ Nhân? 24/11/2016
639 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 639 – Tiến Vào Thông Đạo Đến Thương Nguyệt Đại Lục. 24/11/2016
640 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 640 – Thương Nguyệt Chi Loạn. 24/11/2016
641 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 641 – Tìm Kiếm Thổ Thần Thần Bài. 24/11/2016
642 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 642 – Linh Tuyền Chi Nguyên. 24/11/2016
643 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 643 – Sáng Chế Thần? 24/11/2016
644 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 644 – Tin Tức Của Thổ Thần 24/11/2016
645 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 645 – Man Nhân Tộc Đại Vu. 24/11/2016
646 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 646 – Thất Thần Bài Tề Tập. 24/11/2016
647 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 647 – Cộng Hiệu Vu Phi. 24/11/2016
648 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 648 – Ma Giới Công Chúa (Thượng). 24/11/2016
649 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 649 – Ma Giới Công Chúa (Hạ). 24/11/2016
650 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 650 – Hỏa Thần Sí Diễm 24/11/2016
651 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 651 – Thần Giới. 24/11/2016
652 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 652 – Thập Dực Đọa Lạc Thiên Sứ 24/11/2016
653 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 653 – Bí Mật Thần Giới 24/11/2016
654 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 654 – Hỏa Thần Chi Đô 24/11/2016
655 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 655 – Hỏa Thần Chi Đô (2) 24/11/2016
656 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 656 – Thân Thế Của Tư Yên 24/11/2016
657 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 657 – Tà Ác Cấm Khu, Một Đêm Xuân Sắc 24/11/2016
658 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 658 – Lạc Nhật Phong, Thần Giới Trưởng Lão 24/11/2016
659 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 659 – Thất Hệ Thần Thể 24/11/2016
660 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 660 – Duy Nhĩ Bối Lạp 24/11/2016
661 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 661 – Phách Thần Long Nhất Xuất Tràng 24/11/2016
662 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 662 – Thượng Cổ Thất Chiến Thần 24/11/2016
663 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 663 – Khổ Chiến 24/11/2016
664 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 664 – Đột Phá-Khả Hinh 24/11/2016
665 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 665 – Nghịch Tập Ma Giới 1. 24/11/2016
666 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 666 – Nghịch Tập Ma Giới 2. 24/11/2016
667 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 667 – Vạn Độc Tùng Lâm Đích Tiểu Quái Vật. 24/11/2016
668 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 668 – Tình Ma Na Duy Kỳ 24/11/2016
669 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 669 – Đại Hoạch Toàn Thắng 24/11/2016
670 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 670 – Huyết Sắc Thương Lan 24/11/2016
671 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 671 – Huyết Sắc Thương Lan 2. 24/11/2016
672 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 672 – Hạo Kiếp Hàng Lâm. 24/11/2016
673 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 673 – Không Gian Sụp Đổ 24/11/2016
674 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 674 – Sinh Tử Quyết Chiến-Đại Kết Cục 24/11/2016

Bình luận