Trạch Thiên Ký

Q.1 – Chương 308 – Ta Lấy Máu Của Ta Dâng Nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.