Truyện hot

Truyện mới cập nhật

Quan Thuật
Chương 2851 – Giả Ngu Đến Cùng.​
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Chương 27 – Thiết Huyết Học Viện,tĩnh Hương Đích Phiền Não
Trạch Thiên Ký
Q.3 – Chương 540 – Trong Nháy Mắt, Cường Địch Hôi Phi Kiếm Diệt.
Phong Lưu Pháp Sư
Chương 674 – Sinh Tử Quyết Chiến-Đại Kết Cục
PHƯỢNG VU CỬU THIÊN
Q.11 – Chương 12 – Chương 12
Đại Chúa Tể
Chương 1386 – Bạch Y Nữ Vương
Duy Ngã Độc Tôn
Chương 956 – Mình Ta Không Thay Đổi (Đại Kết Cục)-End
Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 439 – Ngoại Truyện 8
THIÊN TÀI TRIỆU HỒI SƯ
Q.4 – Chương 96 – Chương 35.1
BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Chương 449 – Về Sau Lại Sinh, Đừng Khóc
CHÂN LINH CỬU BIẾN
Chương 1145 – Đại Tu Cản Đường
TOÀN CHỨC PHÁP SƯ
Chương 1249
Tây Du Nhất Mộng
Q.8 – Chương 11 – Ta Nghĩ, Đây Là Kết Cục
Tru Tiên Ii
Chương 128 – Hoàn Trả (1)
Word
Tập 13 – Alicization Chia rẽ – Lời bạt
Tru Tiên I
Chương 258 – (Chương Kết) Vĩ Thanh -End
Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay
Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay – Chương 25
[Tư vấn - Review] Thể Loại Này Là Thể Loại Gì... Oan Gia Ngõ Hẹp
Oan Gia Ngõ Hẹp (VOZ) – Chương 80
NẰM VÙNG QUÂN HÔN
Nằm Vùng Quân Hôn – Chương 41
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỘC ÁC TUYỆT TÌNH
Chương 482 – Đại Kết Cục (2)

Truyện đã hoàn thành