Thông tin truyện

Tru Tiên I

Tác giả:

Tiêu Đỉnh

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

24000
0
Số lượng đánh giá: 0
Theo dõi

Tru Tiên I

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên"

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tru Tiên I – Chương 1 – Thanh Vân 17/09/2016
2 Tru Tiên I – Chương 2 – Mê Cục 17/09/2016
3 Tru Tiên I – Chương 3 – Hồng Nguyện 17/09/2016
4 Tru Tiên I – Chương 4 – Kinh Biến 17/09/2016
5 Tru Tiên I – Chương 5 – Nhập Môn 17/09/2016
6 Tru Tiên I – Chương 6 – Bái Sư 17/09/2016
7 Tru Tiên I – Chương 7 – Sơ Sử 17/09/2016
8 Tru Tiên I – Chương 8 – Truyền Nghệ 17/09/2016
9 Tru Tiên I – Chương 9 – Phật Và Đạo 17/09/2016
10 Tru Tiên I – Chương 10 – U Cốc 17/09/2016
11 Tru Tiên I – Chương 11 – Dị Biến 17/09/2016
12 Tru Tiên I – Chương 12 – Trùng Phùng 17/09/2016
13 Tru Tiên I – Chương 13 – Kỳ Tài 17/09/2016
14 Tru Tiên I – Chương 14 – Thần Thông 17/09/2016
15 Tru Tiên I – Chương 15 – Tư Truyền 17/09/2016
16 Tru Tiên I – Chương 16 – Khu Vật 17/09/2016
17 Tru Tiên I – Chương 17 – Phó Hội 17/09/2016
18 Tru Tiên I – Chương 18 – Tương Phùng 17/09/2016
19 Tru Tiên I – Chương 19 – Rút Thăm 17/09/2016
20 Tru Tiên I – Chương 20 – Ma Tung 17/09/2016
21 Tru Tiên I – Chương 21 – Đêm Đen 17/09/2016
22 Tru Tiên I – Chương 22 – Tỷ Thí 17/09/2016
23 Tru Tiên I – Chương 23 – Thần Kiếm 17/09/2016
24 Tru Tiên I – Chương 24 – Bất Ngờ 17/09/2016
25 Tru Tiên I – Chương 25 – Vận May 17/09/2016
26 Tru Tiên I – Chương 26 – Tự Tôn 17/09/2016
27 Tru Tiên I – Chương 27 – Kiên Trì 17/09/2016
28 Tru Tiên I – Chương 28 – Tứ Cường 17/09/2016
29 Tru Tiên I – Chương 29 – Kỳ Thuật 17/09/2016
30 Tru Tiên I – Chương 30 – Hoài Nghi 17/09/2016
31 Tru Tiên I – Chương 31 – Chính Đạo 17/09/2016
32 Tru Tiên I – Chương 32 – Hạ Sơn 17/09/2016
33 Tru Tiên I – Chương 33 – Vạn Bức 17/09/2016
34 Tru Tiên I – Chương 34 – Cổ Quật 17/09/2016
35 Tru Tiên I – Chương 35 – Yêu Nhân 17/09/2016
36 Tru Tiên I – Chương 36 – Quái Mục 17/09/2016
37 Tru Tiên I – Chương 37 – Tử Linh Uyên 17/09/2016
38 Tru Tiên I – Chương 38 – Thâm Uyên (Vực Sâu) 17/09/2016
39 Tru Tiên I – Chương 39 – Trùng Phùng 17/09/2016
40 Tru Tiên I – Chương 40 – Hắc Thủy Huyền Xà 17/09/2016
41 Tru Tiên I – Chương 41 – Tuyệt Đia 17/09/2016
42 Tru Tiên I – Chương 42 – Tích Huyết Động 17/09/2016
43 Tru Tiên I – Chương 43 – Thiên Thư 17/09/2016
44 Tru Tiên I – Chương 44 – Kim Linh 17/09/2016
45 Tru Tiên I – Chương 45 – Đau Thương 17/09/2016
46 Tru Tiên I – Chương 46 – Thoát Nạn 17/09/2016
47 Tru Tiên I – Chương 47 – Văn Sĩ 17/09/2016
48 Tru Tiên I – Chương 48 – Tiểu Trấn 17/09/2016
49 Tru Tiên I – Chương 49 – Xem Tướng 17/09/2016
50 Tru Tiên I – Chương 50 – Yêu Hồ 17/09/2016
51 Tru Tiên I – Chương 51 – Huyền Hỏa Giám 17/09/2016
52 Tru Tiên I – Chương 52 – Hắc Thạch Động 17/09/2016
53 Tru Tiên I – Chương 53 – Hỏa Long 17/09/2016
54 Tru Tiên I – Chương 54 – Dị Thú 17/09/2016
55 Tru Tiên I – Chương 55 – Tử Biệt 17/09/2016
56 Tru Tiên I – Chương 56 – Cộng Tử 17/09/2016
57 Tru Tiên I – Chương 57 – Xương Hợp Thành 17/09/2016
58 Tru Tiên I – Chương 58 – Ra Khơi 17/09/2016
59 Tru Tiên I – Chương 59 – Thương Tâm 17/09/2016
60 Tru Tiên I – Chương 60 – Lệ Khí 17/09/2016
61 Tru Tiên I – Chương 61 – Phong Vũ (Mưa Gió) 17/09/2016
62 Tru Tiên I – Chương 62 – Cố Nhân 17/09/2016
63 Tru Tiên I – Chương 63 – Ma Giáo 17/09/2016
64 Tru Tiên I – Chương 64 – Quỷ Vương 17/09/2016
65 Tru Tiên I – Chương 65 – Lo Âu Trong Lòng 17/09/2016
66 Tru Tiên I – Chương 66 – Vãng Sự 17/09/2016
67 Tru Tiên I – Chương 67 – Hấp Huyết Lão Yêu 17/09/2016
68 Tru Tiên I – Chương 68 – Xích Diễm 17/09/2016
69 Tru Tiên I – Chương 69 – Thanh Long 17/09/2016
70 Tru Tiên I – Chương 70 – Vãng Sự 17/09/2016
71 Tru Tiên I – Chương 71 – Phục Kích 17/09/2016
72 Tru Tiên I – Chương 72 – Quỳ Ngưu 17/09/2016
73 Tru Tiên I – Chương 73 – Tuyệt Cảnh 17/09/2016
74 Tru Tiên I – Chương 74 – U Cơ 17/09/2016
75 Tru Tiên I – Chương 75 – Mật Mưu 17/09/2016
76 Tru Tiên I – Chương 76 – Tâm Ý 17/09/2016
77 Tru Tiên I – Chương 77 – Mờ Mịt 17/09/2016
78 Tru Tiên I – Chương 78 – Thẩm Vấn 17/09/2016
79 Tru Tiên I – Chương 79 – Tiêu Tường 17/09/2016
80 Tru Tiên I – Chương 80 – Kế Trong Kế 17/09/2016
81 Tru Tiên I – Chương 81 – Tổ Sư Từ Đường 17/09/2016
82 Tru Tiên I – Chương 82 – Cổ Kiếm Tru Tiên 17/09/2016
83 Tru Tiên I – Chương 83 – Cựu Nghiệt 17/09/2016
84 Tru Tiên I – Chương 6 – Bái Sư 17/09/2016
85 Tru Tiên I – Chương 9 – Phật Và Đạo 17/09/2016
86 Tru Tiên I – Chương 15 – Tư Truyền 17/09/2016
87 Tru Tiên I – Chương 17 – Phó Hội 17/09/2016
88 Tru Tiên I – Chương 24 – Bất Ngờ 17/09/2016
89 Tru Tiên I – Chương 27 – Kiên Trì 17/09/2016
90 Tru Tiên I – Chương 28 – Tứ Cường 17/09/2016
91 Tru Tiên I – Chương 32 – Hạ Sơn 17/09/2016
92 Tru Tiên I – Chương 36 – Quái Mục 17/09/2016
93 Tru Tiên I – Chương 39 – Trùng Phùng 17/09/2016
94 Tru Tiên I – Chương 40 – Hắc Thủy Huyền Xà 17/09/2016
95 Tru Tiên I – Chương 42 – Tích Huyết Động 17/09/2016
96 Tru Tiên I – Chương 45 – Đau Thương 17/09/2016
97 Tru Tiên I – Chương 46 – Thoát Nạn 17/09/2016
98 Tru Tiên I – Chương 51 – Huyền Hỏa Giám 17/09/2016
99 Tru Tiên I – Chương 53 – Hỏa Long 17/09/2016
100 Tru Tiên I – Chương 55 – Tử Biệt 17/09/2016
101 Tru Tiên I – Chương 57 – Xương Hợp Thành 17/09/2016
102 Tru Tiên I – Chương 60 – Lệ Khí 17/09/2016
103 Tru Tiên I – Chương 62 – Cố Nhân 17/09/2016
104 Tru Tiên I – Chương 64 – Quỷ Vương 17/09/2016
105 Tru Tiên I – Chương 67 – Hấp Huyết Lão Yêu 17/09/2016
106 Tru Tiên I – Chương 71 – Phục Kích 17/09/2016
107 Tru Tiên I – Chương 73 – Tuyệt Cảnh 17/09/2016
108 Tru Tiên I – Chương 76 – Tâm Ý 17/09/2016
109 Tru Tiên I – Chương 83 – Cựu Nghiệt 17/09/2016
110 Tru Tiên I – Chương 84 – Huyết Chú 17/09/2016
111 Tru Tiên I – Chương 85 – Thập Niên 17/09/2016
112 Tru Tiên I – Chương 86 – Viễn Hành 17/09/2016
113 Tru Tiên I – Chương 87 – Cựu Địa (Chốn Cũ) 17/09/2016
114 Tru Tiên I – Chương 88 – Đại Vương Thôn 17/09/2016
115 Tru Tiên I – Chương 89 – Khán Tương 17/09/2016
116 Tru Tiên I – Chương 90 – Tử Trạch 17/09/2016
117 Tru Tiên I – Chương 91 – Hảo Nhân Dã Cẩu 17/09/2016
118 Tru Tiên I – Chương 92 – Đường Lang 17/09/2016
119 Tru Tiên I – Chương 93 – Hoàng Tước 17/09/2016
120 Tru Tiên I – Chương 94 – Mạt Lộ 17/09/2016
121 Tru Tiên I – Chương 95 – Chướng Khí 17/09/2016
122 Tru Tiên I – Chương 96 – Kì Hoa 17/09/2016
123 Tru Tiên I – Chương 97 – Dạ Đàm 17/09/2016
124 Tru Tiên I – Chương 98 – Cựu Thời Ý (Tình Xưa Nghĩa Cũ) 17/09/2016
125 Tru Tiên I – Chương 99 – Điềm Lạ 17/09/2016
126 Tru Tiên I – Chương 100 – Cự Thụ 17/09/2016
127 Tru Tiên I – Chương 101 – Cố Nhân Tình 17/09/2016
128 Tru Tiên I – Chương 102 – Huyền Xà 17/09/2016
129 Tru Tiên I – Chương 103 – Hoàng Điểu 17/09/2016
130 Tru Tiên I – Chương 104 – Tiểu Hôi 17/09/2016
131 Tru Tiên I – Chương 105 – Ngư Quái 17/09/2016
132 Tru Tiên I – Chương 106 – Vấn Tấn 17/09/2016
133 Tru Tiên I – Chương 107 – Kiếm Vũ 17/09/2016
134 Tru Tiên I – Chương 108 – Cổ Miếu 17/09/2016
135 Tru Tiên I – Chương 109 – Ma Trận 17/09/2016
136 Tru Tiên I – Chương 110 – Tiềm Hành (Đột Nhập) 17/09/2016
137 Tru Tiên I – Chương 111 – Huyền Hỏa Đàm 17/09/2016
138 Tru Tiên I – Chương 112 – Ám Sát 17/09/2016
139 Tru Tiên I – Chương 113 – Dị Thú 17/09/2016
140 Tru Tiên I – Chương 114 – Thiên Hồ 17/09/2016
141 Tru Tiên I – Chương 115 – Bạch Hồ 17/09/2016
142 Tru Tiên I – Chương 116 – Thoát Khốn 17/09/2016
143 Tru Tiên I – Chương 117 – Hy Vọng 17/09/2016
144 Tru Tiên I – Chương 118 – Thiên Thủy Trại 17/09/2016
145 Tru Tiên I – Chương 119 – Hàn Dạ 17/09/2016
146 Tru Tiên I – Chương 120 – Thâm Ngân 17/09/2016
147 Tru Tiên I – Chương 121 – Truy Tung 17/09/2016
148 Tru Tiên I – Chương 122 – Thất Lý Đồng 17/09/2016
149 Tru Tiên I – Chương 123 – Liệt Tửu (Rượu Mạnh) 17/09/2016
150 Tru Tiên I – Chương 124 – Đàn Tế 17/09/2016
151 Tru Tiên I – Chương 125 – Lê Tộc 17/09/2016
152 Tru Tiên I – Chương 126 – Hắc Hoả 17/09/2016
153 Tru Tiên I – Chương 127 – Thương Tâm 17/09/2016
154 Tru Tiên I – Chương 128 – Thương Tâm (2) 17/09/2016
155 Tru Tiên I – Chương 129 – Tâm Ý 17/09/2016
156 Tru Tiên I – Chương 130 – Truy Tung 17/09/2016
157 Tru Tiên I – Chương 131 – Truyền Thuyết 17/09/2016
158 Tru Tiên I – Chương 132 – Quỷ Lâm 17/09/2016
159 Tru Tiên I – Chương 133 – Quyết Biệt 17/09/2016
160 Tru Tiên I – Chương 134 – Hung Linh 17/09/2016
161 Tru Tiên I – Chương 135 – Phục Sinh 17/09/2016
162 Tru Tiên I – Chương 136 – Phục Sinh (2) 17/09/2016
163 Tru Tiên I – Chương 137 – Dị Thuât 17/09/2016
164 Tru Tiên I – Chương 138 – Chiêu Hồn Dẫn 17/09/2016
165 Tru Tiên I – Chương 139 – Thương Tâm Nhân 17/09/2016
166 Tru Tiên I – Chương 140 – Đồi Hoang 17/09/2016
167 Tru Tiên I – Chương 141 – Ngẫu Ngộ 17/09/2016
168 Tru Tiên I – Chương 142 – Ngẫu Ngộ (2) 17/09/2016
169 Tru Tiên I – Chương 143 – Mê Võng 17/09/2016
170 Tru Tiên I – Chương 144 – Kiếp Số 17/09/2016
171 Tru Tiên I – Chương 145 – Bất Nguyện 17/09/2016
172 Tru Tiên I – Chương 146 – Ngẫu Ngộ 17/09/2016
173 Tru Tiên I – Chương 147 – Tương Kiến 17/09/2016
174 Tru Tiên I – Chương 148 – Độc Kế 17/09/2016
175 Tru Tiên I – Chương 149 – Hội Minh 17/09/2016
176 Tru Tiên I – Chương 150 – Nội Loạn 17/09/2016
177 Tru Tiên I – Chương 151 – Kịch Độc 17/09/2016
178 Tru Tiên I – Chương 152 – Phong Cuồng 17/09/2016
179 Tru Tiên I – Chương 153 – Luyện Ngục 17/09/2016
180 Tru Tiên I – Chương 154 – Bất Hiếu 17/09/2016
181 Tru Tiên I – Chương 155 – Dạ Ẩm 17/09/2016
182 Tru Tiên I – Chương 156 – Cố Cư 17/09/2016
183 Tru Tiên I – Chương 157 – Bái Tế 17/09/2016
184 Tru Tiên I – Chương 158 – Dạ Thám 17/09/2016
185 Tru Tiên I – Chương 159 – Quỷ Đạo 17/09/2016
186 Tru Tiên I – Chương 160 – Bí Mật 17/09/2016
187 Tru Tiên I – Chương 161 – Vùng Vẫy 17/09/2016
188 Tru Tiên I – Chương 162 – Tịch Mịch 17/09/2016
189 Tru Tiên I – Chương 163 – Ẩn Giả 17/09/2016
190 Tru Tiên I – Chương 164 – Ám Toán 17/09/2016
191 Tru Tiên I – Chương 165 – Ảo Nguyệt 17/09/2016
192 Tru Tiên I – Chương 166 – Kịch Đấu 17/09/2016
193 Tru Tiên I – Chương 167 – Cấm Địa 17/09/2016
194 Tru Tiên I – Chương 168 – Trần Duyên 17/09/2016
195 Tru Tiên I – Chương 169 – Xích Diễm 17/09/2016
196 Tru Tiên I – Chương 170 – Quyết Chiến 17/09/2016
197 Tru Tiên I – Chương 171 – Vu Thuật 17/09/2016
198 Tru Tiên I – Chương 172 – Yêu Thú 17/09/2016
199 Tru Tiên I – Chương 173 – Thần Kiếm 17/09/2016
200 Tru Tiên I – Chương 174 – Tru Tiên 17/09/2016
201 Tru Tiên I – Chương 175 – Phệ Huyết 17/09/2016
202 Tru Tiên I – Chương 176 – Đào Vong 17/09/2016
203 Tru Tiên I – Chương 177 – Hắc Y Nhân 17/09/2016
204 Tru Tiên I – Chương 178 – Thiện Thất 17/09/2016
205 Tru Tiên I – Chương 179 – Tục Thế Phật Đường 17/09/2016
206 Tru Tiên I – Chương 180 – Khổ Hải Nan Độ 17/09/2016
207 Tru Tiên I – Chương 181 – Tội Nghiệt 17/09/2016
208 Tru Tiên I – Chương 182 – Hoá Giải 17/09/2016
209 Tru Tiên I – Chương 183 – Âm Mai 17/09/2016
210 Tru Tiên I – Chương 184 – Vô Tự Ngọc Bích 17/09/2016
211 Tru Tiên I – Chương 185 – Thiên Hình 17/09/2016
212 Tru Tiên I – Chương 186 – Nan Độ 17/09/2016
213 Tru Tiên I – Chương 187 – Mật Lệnh 17/09/2016
214 Tru Tiên I – Chương 188 – Phong Cẩu 17/09/2016
215 Tru Tiên I – Chương 189 – Thu Hồn 17/09/2016
216 Tru Tiên I – Chương 190 – Quỷ Đạo 17/09/2016
217 Tru Tiên I – Chương 191 – Kinh Hiện 17/09/2016
218 Tru Tiên I – Chương 192 – Máu Tươi 17/09/2016
219 Tru Tiên I – Chương 193 – Dị Dạng 17/09/2016
220 Tru Tiên I – Chương 194 – Tiết Mật 17/09/2016
221 Tru Tiên I – Chương 195 – Ám Thương 17/09/2016
222 Tru Tiên I – Chương 196 – Quyết Định 17/09/2016
223 Tru Tiên I – Chương 197 – Dấu Chân 17/09/2016
224 Tru Tiên I – Chương 198 – Chốn Cũ 17/09/2016
225 Tru Tiên I – Chương 199 – Công Đức 17/09/2016
226 Tru Tiên I – Chương 200 – Chân Thứ 17/09/2016
227 Tru Tiên I – Chương 201 – Mê Cục 17/09/2016
228 Tru Tiên I – Chương 202 – Vết Thương Lòng 17/09/2016
229 Tru Tiên I – Chương 203 – Hắc Bức 17/09/2016
230 Tru Tiên I – Chương 204 – Dị Nhân 17/09/2016
231 Tru Tiên I – Chương 205 – Thiên Hồ 17/09/2016
232 Tru Tiên I – Chương 206 – Thần Bí Nhân 17/09/2016
233 Tru Tiên I – Chương 207 – Trùng Phùng 17/09/2016
234 Tru Tiên I – Chương 208 – Đoạn Kiếm 17/09/2016
235 Tru Tiên I – Chương 209 – Tâm Cơ 17/09/2016
236 Tru Tiên I – Chương 210 – Ma Thú 17/09/2016
237 Tru Tiên I – Chương 211 – Truy Trục 17/09/2016
238 Tru Tiên I – Chương 212 – Khủng Bố 17/09/2016
239 Tru Tiên I – Chương 213 – Bát Hoang Hoả Long 17/09/2016
240 Tru Tiên I – Chương 214 – Mạt Phật 17/09/2016
241 Tru Tiên I – Chương 215 – Ôm Ấp 17/09/2016
242 Tru Tiên I – Chương 216 – Thâm Tâm 17/09/2016
243 Tru Tiên I – Chương 217 – Tâm Ma 17/09/2016
244 Tru Tiên I – Chương 218 – Bí Mật 17/09/2016
245 Tru Tiên I – Chương 219 – Thí Sư 17/09/2016
246 Tru Tiên I – Chương 220 – Huyết Trận 17/09/2016
247 Tru Tiên I – Chương 221 – Cố Hương 17/09/2016
248 Tru Tiên I – Chương 222 – Ám Toán 17/09/2016
249 Tru Tiên I – Chương 223 – Hèn Hạ 17/09/2016
250 Tru Tiên I – Chương 224 – Hội Tụ 17/09/2016
251 Tru Tiên I – Chương 225 – Hội Tụ 17/09/2016
252 Tru Tiên I – Chương 226 – Tâm Ý 17/09/2016
253 Tru Tiên I – Chương 227 – Trùng Phùng 17/09/2016
254 Tru Tiên I – Chương 228 – Tru Tâm 17/09/2016
255 Tru Tiên I – Chương 229 – Tử Biệt 17/09/2016
256 Tru Tiên I – Chương 230 – Vết Thương 17/09/2016
257 Tru Tiên I – Chương 231 – Về Nhà 17/09/2016
258 Tru Tiên I – Chương 232 – Thân Nhân 17/09/2016
259 Tru Tiên I – Chương 233 – Huyết Triệu 17/09/2016
260 Tru Tiên I – Chương 234 – Tuyệt Vọng 17/09/2016
261 Tru Tiên I – Chương 235 – Không Hối Hận 17/09/2016
262 Tru Tiên I – Chương 236 – Nghi Hoặc 17/09/2016
263 Tru Tiên I – Chương 237 – Sát Ý 17/09/2016
264 Tru Tiên I – Chương 238 – Bi Ai 17/09/2016
265 Tru Tiên I – Chương 239 – Ly Biệt 17/09/2016
266 Tru Tiên I – Chương 240 – Âm Mưu 17/09/2016
267 Tru Tiên I – Chương 241 – Phổ Đức 17/09/2016
268 Tru Tiên I – Chương 242 – Dị Bảo 17/09/2016
269 Tru Tiên I – Chương 243 – Khủng Bố 17/09/2016
270 Tru Tiên I – Chương 244 – Hy Vọng 17/09/2016
271 Tru Tiên I – Chương 245 – Càn Khôn Tỏa 17/09/2016
272 Tru Tiên I – Chương 246 – Nại Hà 17/09/2016
273 Tru Tiên I – Chương 247 – Tinh Bàn 17/09/2016
274 Tru Tiên I – Chương 248 – Đợi Chờ 17/09/2016
275 Tru Tiên I – Chương 249 – Ám Đấu 17/09/2016
276 Tru Tiên I – Chương 250 – Hung Hầu 17/09/2016
277 Tru Tiên I – Chương 251 – Yêu Vật 17/09/2016
278 Tru Tiên I – Chương 252 – Tử Biệt 17/09/2016
279 Tru Tiên I – Chương 253 – Nương Dựa 17/09/2016
280 Tru Tiên I – Chương 254 – Linh Vị 17/09/2016
281 Tru Tiên I – Chương 255 – Triệu Hoán 17/09/2016
282 Tru Tiên I – Chương 256 – Thiên Đạo 17/09/2016
283 Tru Tiên I – Chương 257 – Tru Tiên 17/09/2016
284 Tru Tiên I – Chương 258 – (Chương Kết) Vĩ Thanh -End 17/09/2016

Bình luận