Thông tin truyện

Tru Tiên Ii

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

904
0
Số lượng đánh giá: 0
Theo dõi

Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tru Tiên Ii – Chương 1 – Giận 17/09/2016
2 Tru Tiên Ii – Chương 2 – Đêm Tối 17/09/2016
3 Tru Tiên Ii – Chương 3 – Thày Trò 17/09/2016
4 Tru Tiên Ii – Chương 4 – Con Rắn Tai Họa 17/09/2016
5 Tru Tiên Ii – Chương 5 – Phải Sống 17/09/2016
6 Tru Tiên Ii – Chương 6 – Gặp Lại 17/09/2016
7 Tru Tiên Ii – Chương 7 – Về Nhà 17/09/2016
8 Tru Tiên Ii – Chương 8 – Bạn Bè 17/09/2016
9 Tru Tiên Ii – Chương 9 – Đáy Nước 17/09/2016
10 Tru Tiên Ii – Chương 10 – Bạn Thân 17/09/2016
11 Tru Tiên Ii – Chương 11 – Ngầm Giúp 17/09/2016
12 Tru Tiên Ii – Chương 12 – Thành Lư Dương 17/09/2016
13 Tru Tiên Ii – Chương 13 – Xem Bói 17/09/2016
14 Tru Tiên Ii – Chương 14 – Mất Tích 17/09/2016
15 Tru Tiên Ii – Chương 15 – Rừng Tùng 17/09/2016
16 Tru Tiên Ii – Chương 16 – Đếm 17/09/2016
17 Tru Tiên Ii – Chương 17 – Chị Em 17/09/2016
18 Tru Tiên Ii – Chương 18 – Biệt Viện 17/09/2016
19 Tru Tiên Ii – Chương 19 – Khoảng Sân 17/09/2016
20 Tru Tiên Ii – Chương 20 – Núi Cao 17/09/2016
21 Tru Tiên Ii – Chương 21 – Sáng Tối 17/09/2016
22 Tru Tiên Ii – Chương 22 – Cha Mẹ 17/09/2016
23 Tru Tiên Ii – Chương 23 – Láng Giềng Mới 17/09/2016
24 Tru Tiên Ii – Chương 24 – Thuật Lạ 17/09/2016
25 Tru Tiên Ii – Chương 25 – Sinh Nhật 17/09/2016
26 Tru Tiên Ii – Chương 26 – Hứa Hẹn 17/09/2016
27 Tru Tiên Ii – Chương 27 – Linh Nhi 17/09/2016
28 Tru Tiên Ii – Chương 28 – Kỳ Tài 17/09/2016
29 Tru Tiên Ii – Chương 29 – Bước Đầu 17/09/2016
30 Tru Tiên Ii – Chương 30 – Linh Đan 17/09/2016
31 Tru Tiên Ii – Chương 31 – Thành Hà Dương 17/09/2016
32 Tru Tiên Ii – Chương 32 – Xung Đột 17/09/2016
33 Tru Tiên Ii – Chương 33 – Giếng Khô 17/09/2016
34 Tru Tiên Ii – Chương 34 – Đồng Hành 17/09/2016
35 Tru Tiên Ii – Chương 35 – Kỳ Quang 17/09/2016
36 Tru Tiên Ii – Chương 36 – Khô Lâu 17/09/2016
37 Tru Tiên Ii – Chương 37 – Hỗn Loạn 17/09/2016
38 Tru Tiên Ii – Chương 38 – Thần Quy 17/09/2016
39 Tru Tiên Ii – Chương 39 – Tử Chiến 17/09/2016
40 Tru Tiên Ii – Chương 40 – U Tuyết (1+2) 17/09/2016
41 Tru Tiên Ii – Chương 41 – Thần Kiếm (1+2) 17/09/2016
42 Tru Tiên Ii – Chương 42 – Mai Phục (1+2) 17/09/2016
43 Tru Tiên Ii – Chương 43 – Thế Sự (1+2) 17/09/2016
44 Tru Tiên Ii – Chương 44 – Tín Nhiệm 17/09/2016
45 Tru Tiên Ii – Chương 45 – Đúng Sai (Thượng) 17/09/2016
46 Tru Tiên Ii – Chương 46 – Cổ Văn (Thượng) 17/09/2016
47 Tru Tiên Ii – Chương 47 – Cái Tát 17/09/2016
48 Tru Tiên Ii – Chương 48 – Cáo Trạng 17/09/2016
49 Tru Tiên Ii – Chương 49 – Che Mặt 17/09/2016
50 Tru Tiên Ii – Chương 50 – Dò Hỏi 17/09/2016
51 Tru Tiên Ii – Chương 51 – Sát Ý 17/09/2016
52 Tru Tiên Ii – Chương 52 – Bí Mật 17/09/2016
53 Tru Tiên Ii – Chương 53 – Người Chết 17/09/2016
54 Tru Tiên Ii – Chương 54 – Gian Tế 17/09/2016
55 Tru Tiên Ii – Chương 55 – Phát Hiện 17/09/2016
56 Tru Tiên Ii – Chương 56 – Cố Nhân 17/09/2016
57 Tru Tiên Ii – Chương 57 – Xem Xét Tỉ Mỉ (Thượng) 17/09/2016
58 Tru Tiên Ii – Chương 58 – Bắt Đầu Bùng Nổ 17/09/2016
59 Tru Tiên Ii – Chương 59 – Chuyện Cũ 17/09/2016
60 Tru Tiên Ii – Chương 60 – Bí Mật (1+2) 17/09/2016
61 Tru Tiên Ii – Chương 61 – Thác Ngộ (1_2_3) 17/09/2016
62 Tru Tiên Ii – Chương 62 – Bí Thuật 17/09/2016
63 Tru Tiên Ii – Chương 63 – Khai Môn (1+2) 17/09/2016
64 Tru Tiên Ii – Chương 64 – Tử Ý (1.2) 17/09/2016
65 Tru Tiên Ii – Chương 65 – Cái Phễu (1,2) 17/09/2016
66 Tru Tiên Ii – Chương 66 – Phe Phái (1,2) 17/09/2016
67 Tru Tiên Ii – Chương 67 – Song Tinh 17/09/2016
68 Tru Tiên Ii – Chương 68 – Dị Biến (1,2) 17/09/2016
69 Tru Tiên Ii – Chương 69 – Đặt Cược Tính Mạng (1+2) 17/09/2016
70 Tru Tiên Ii – Chương 70 – Đèn Giấy (1,2) 17/09/2016
71 Tru Tiên Ii – Chương 71 – Thần Long (1,2) 17/09/2016
72 Tru Tiên Ii – Chương 72 – Cây Cầu Cổ (1,2) 17/09/2016
73 Tru Tiên Ii – Chương 73 – Quang Chưởng (1,2) 17/09/2016
74 Tru Tiên Ii – Chương 74 – Tụ Thủ (1) 17/09/2016
75 Tru Tiên Ii – Chương 75 – Tang Thương (1.2) 17/09/2016
76 Tru Tiên Ii – Chương 76 – Đi Xa 17/09/2016
77 Tru Tiên Ii – Chương 77 – Bích Hỏa 17/09/2016
78 Tru Tiên Ii – Chương 78 – Bạch Hồ 17/09/2016
79 Tru Tiên Ii – Chương 79 – Tiểu Si 17/09/2016
80 Tru Tiên Ii – Chương 80 – Long Châu 17/09/2016
81 Tru Tiên Ii – Chương 81 – Trắc Vị 17/09/2016
82 Tru Tiên Ii – Chương 82 – Cơ Quan 17/09/2016
83 Tru Tiên Ii – Chương 83 – Tìm Được 17/09/2016
84 Tru Tiên Ii – Chương 84 – Danh Sách 17/09/2016
85 Tru Tiên Ii – Chương 85 – Gặp Lại Quyển Sách Vật Lý 17/09/2016
86 Tru Tiên Ii – Chương 86 – Xung Đột 17/09/2016
87 Tru Tiên Ii – Chương 87 – Loạn Chiến 17/09/2016
88 Tru Tiên Ii – Chương 88 – Hủy Dung 17/09/2016
89 Tru Tiên Ii – Chương 89 – An Ủi 17/09/2016
90 Tru Tiên Ii – Chương 90 – Hi Vọng 17/09/2016
91 Tru Tiên Ii – Chương 91 – Thủ Phạm 17/09/2016
92 Tru Tiên Ii – Chương 92 – Nhà Họ Ba 17/09/2016
93 Tru Tiên Ii – Chương 93 – Quán Trà 17/09/2016
94 Tru Tiên Ii – Chương 94 – Hòa Thượng 17/09/2016
95 Tru Tiên Ii – Chương 95 – Bóng Đêm 17/09/2016
96 Tru Tiên Ii – Chương 96 – Diệt Môn 17/09/2016
97 Tru Tiên Ii – Chương 97 – Gặp Lại 17/09/2016
98 Tru Tiên Ii – Chương 98 – Kích Đấu 17/09/2016
99 Tru Tiên Ii – Chương 99 – Chán Ghét 17/09/2016
100 Tru Tiên Ii – Chương 100 – Đêm Tối 17/09/2016
101 Tru Tiên Ii – Chương 101 – Điều Kiện 17/09/2016
102 Tru Tiên Ii – Chương 102 – Nhận Lời 17/09/2016
103 Tru Tiên Ii – Chương 103 – Nam Hài 17/09/2016
104 Tru Tiên Ii – Chương 104 – Hiểu Lầm 17/09/2016
105 Tru Tiên Ii – Chương 105 – Lợi Hại 17/09/2016
106 Tru Tiên Ii – Chương 106 – Quay Đầu 17/09/2016
107 Tru Tiên Ii – Chương 107 – Chiếu Cố 17/09/2016
108 Tru Tiên Ii – Chương 108 – Bóng Đen 17/09/2016
109 Tru Tiên Ii – Chương 109 – Giúp Đỡ 17/09/2016
110 Tru Tiên Ii – Chương 110 – Nhãn Thục (Nhìn Quen Mắt) 17/09/2016
111 Tru Tiên Ii – Chương 111 – Suy Đoán 17/09/2016
112 Tru Tiên Ii – Chương 112 – Chết Rồi 17/09/2016
113 Tru Tiên Ii – Chương 113 – Tâm Thuật 17/09/2016
114 Tru Tiên Ii – Chương 114 – Nguy Cơ 17/09/2016
115 Tru Tiên Ii – Chương 115 – Mưu Đồ 17/09/2016
116 Tru Tiên Ii – Chương 116 – Nhớ Nhà 17/09/2016
117 Tru Tiên Ii – Chương 117 – Con Khỉ Thối 17/09/2016
118 Tru Tiên Ii – Chương 118 – Cảnh Cáo 17/09/2016
119 Tru Tiên Ii – Chương 119 – Vây Cốc 17/09/2016
120 Tru Tiên Ii – Chương 120 – Nghi Vấn 17/09/2016
121 Tru Tiên Ii – Chương 121 – Xuất Thế 17/09/2016
122 Tru Tiên Ii – Chương 122 – Bất An 17/09/2016
123 Tru Tiên Ii – Chương 123 – Nhập Điện 17/09/2016
124 Tru Tiên Ii – Chương 124 – Mạch Nước Ngầm 17/09/2016
125 Tru Tiên Ii – Chương 125 – U Cốc 17/09/2016
126 Tru Tiên Ii – Chương 126 – Gặp Mặt 17/09/2016
127 Tru Tiên Ii – Chương 127 – Hợp Hoan Linh 17/09/2016
128 Tru Tiên Ii – Chương 128 – Hoàn Trả (1) 29/09/2016

Bình luận