Thông tin truyện

Word

Tác giả:

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

759
0
Số lượng đánh giá: 0
Theo dõi

Word

Word

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Word – Ngoại truyện – Chỉ có một cách duy nhất 19/09/2016
2 Word – Ngoại truyện – Chỉ có một cách duy nhất 19/09/2016
3 Word – Ngoại truyện – Chỉ có một cách duy nhất 19/09/2016
4 Word – Ngoại truyện – Đối đầu – Roppongi, Tháng Tư năm 2026 19/09/2016
5 Word – Ngoại truyện – Đối đầu – Roppongi, Tháng Tư năm 2026 19/09/2016
6 Word – Ngoại truyện – Đối đầu – Roppongi, Tháng Tư năm 2026 19/09/2016
7 Word – Ngoại truyện – Tia nắng ngày đông – Tân Aincrad tầng thứ 22, tháng Mười Hai năm 2025 19/09/2016
8 Word – Ngoại truyện – Tia nắng ngày đông – Tân Aincrad tầng thứ 22, tháng Mười Hai năm 2025 19/09/2016
9 Word – Ngoại truyện – Tia nắng ngày đông – Tân Aincrad tầng thứ 22, tháng Mười Hai năm 2025 19/09/2016
10 Word – Ngoại truyện – Caliber SS – Thất bại tạm thời 19/09/2016
11 Word – Ngoại truyện – Caliber SS – Thất bại tạm thời 19/09/2016
12 Word – Ngoại truyện – Caliber SS – Thất bại tạm thời 19/09/2016
13 Word – Ngoại truyện – Ngày Hôm Sau – Tân Aincrad, tháng Sáu năm 2025 19/09/2016
14 Word – Ngoại truyện – Ngày Hôm Sau – Tân Aincrad, tháng Sáu năm 2025 19/09/2016
15 Word – Ngoại truyện – Ngày Hôm Sau – Tân Aincrad, tháng Sáu năm 2025 19/09/2016
16 Word – Ngoại truyện – Tiên nữ màu thiên thanh – Saitama, Tháng tư năm 2025 19/09/2016
17 Word – Ngoại truyện – Tiên nữ màu thiên thanh – Saitama, Tháng tư năm 2025 19/09/2016
18 Word – Ngoại truyện – Tiên nữ màu thiên thanh – Saitama, Tháng tư năm 2025 19/09/2016
19 Word – Ngoại truyện – Mùa thu thứ mười bốn – Aincrad tầng thứ 35, ngày 4 tháng Mười năm 2024 19/09/2016
20 Word – Ngoại truyện – Mùa thu thứ mười bốn – Aincrad tầng thứ 35, ngày 4 tháng Mười năm 2024 19/09/2016
21 Word – Ngoại truyện – Mùa thu thứ mười bốn – Aincrad tầng thứ 35, ngày 4 tháng Mười năm 2024 19/09/2016
22 Word – Ngoại truyện – Tiếng của nước, tiếng của búa – Aincrad tầng thứ 48, tháng Tám năm 2024 19/09/2016
23 Word – Ngoại truyện – Tiếng của nước, tiếng của búa – Aincrad tầng thứ 48, tháng Tám năm 2024 19/09/2016
24 Word – Ngoại truyện – Tiếng của nước, tiếng của búa – Aincrad tầng thứ 48, tháng Tám năm 2024 19/09/2016
25 Word – Ngoại truyện – Ngày Hôm Trước – Aincrad tầng thứ 22, ngày 24 tháng Mười năm 2024 19/09/2016
26 Word – Ngoại truyện – Ngày Hôm Trước – Aincrad tầng thứ 22, ngày 24 tháng Mười năm 2024 19/09/2016
27 Word – Ngoại truyện – Ngày Hôm Trước – Aincrad tầng thứ 22, ngày 24 tháng Mười năm 2024 19/09/2016
28 Word – Ngoại truyện – Suối Nước Nóng – Aincrad, ngày 1 tháng Tám năm 2024 19/09/2016
29 Word – Ngoại truyện – Suối Nước Nóng – Aincrad, ngày 1 tháng Tám năm 2024 19/09/2016
30 Word – Ngoại truyện – Suối Nước Nóng – Aincrad, ngày 1 tháng Tám năm 2024 19/09/2016
31 Word – Ngoại truyện – Địêu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo – (Aincrad tầng thứ 2, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2022 – part 11/40 completed – ongoing) 19/09/2016
32 Word – Ngoại truyện – Địêu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo – (Aincrad tầng thứ 2, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2022 – part 11/40 completed – ongoing) 19/09/2016
33 Word – Ngoại truyện – Địêu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo – (Aincrad tầng thứ 2, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2022 – part 11/40 completed – ongoing) 19/09/2016
34 Word – Ngoại truyện – Khúc ca giữa đêm không sao – Aincrad tầng thứ 1, Tháng Mười Hai 2022 19/09/2016
35 Word – Ngoại truyện – Khúc ca giữa đêm không sao – Aincrad tầng thứ 1, Tháng Mười Hai 2022 19/09/2016
36 Word – Ngoại truyện – Khúc ca giữa đêm không sao – Aincrad tầng thứ 1, Tháng Mười Hai 2022 19/09/2016
37 Word – Tập 15 Alicization Invading – Lời bạt 19/09/2016
38 Word – Tập 15 Alicization Invading – Lời bạt 19/09/2016
39 Word – Tập 15 Alicization Invading – Lời bạt 19/09/2016
40 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 17 – Dark Territory 19/09/2016
41 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 17 – Dark Territory 19/09/2016
42 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 17 – Dark Territory 19/09/2016
43 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 16 – Tập Kích Ocean Turtle 19/09/2016
44 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 16 – Tập Kích Ocean Turtle 19/09/2016
45 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 16 – Tập Kích Ocean Turtle 19/09/2016
46 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 15 – Ở Vùng Đất Phía Bắc 19/09/2016
47 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 15 – Ở Vùng Đất Phía Bắc 19/09/2016
48 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 15 – Ở Vùng Đất Phía Bắc 19/09/2016
49 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 14 – Kẻ Đánh Cắp Linh Hồn – Subtilizer 19/09/2016
50 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 14 – Kẻ Đánh Cắp Linh Hồn – Subtilizer 19/09/2016
51 Word – Tập 15 Alicization Invading – Chương 14 – Kẻ Đánh Cắp Linh Hồn – Subtilizer 19/09/2016
52 Word – Tập 15 Alicization Invading – Hình minh họa 19/09/2016
53 Word – Tập 15 Alicization Invading – Hình minh họa 19/09/2016
54 Word – Tập 15 Alicization Invading – Hình minh họa 19/09/2016
55 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Lời Bạt 19/09/2016
56 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Lời Bạt 19/09/2016
57 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Lời Bạt 19/09/2016
58 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương 13 – Quyết Chiến 19/09/2016
59 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương 13 – Quyết Chiến 19/09/2016
60 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương 13 – Quyết Chiến 19/09/2016
61 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương 12 – Giáo Sĩ Tối Cao Administrator 19/09/2016
62 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương 12 – Giáo Sĩ Tối Cao Administrator 19/09/2016
63 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương mở đầu 19/09/2016
64 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương mở đầu 19/09/2016
65 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Hình minh họa 19/09/2016
66 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương 12 – Giáo Sĩ Tối Cao Administrator 19/09/2016
67 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Hình minh họa 19/09/2016
68 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Chương mở đầu 19/09/2016
69 Word – Tập 14 – Alicization Hợp nhất – Hình minh họa 19/09/2016
70 Word – Tập 13 – Alicization Chia rẽ – Lời bạt 19/09/2016

Bình luận